Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 14 listopada 2012 r.

Pieniądze z Pokojowej Nagrody Nobla zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci dotkniętych przez wojny i konflikty

Komisja Europejska formalnie przyjęła dziś w imieniu Unii Europejskiej środki finansowe pochodzące z Pokojowej Nagrody Nobla i ogłosiła, że zamierza przeznaczyć je na pomoc dzieciom dotkniętym przez wojny i konflikty na całym świecie.

„Wszędzie na świecie Pokojowa Nagroda Nobla jest symbolem pojednania”, powiedział przewodniczący Barroso. „Otrzymana z jej tytułu nagroda pieniężna powinna zatem trafić do tych, którzy są naszą największą nadzieją na przyszłość, a jednocześnie największą ofiarą obecnych i minionych konfliktów – do dzieci”.

W wyniku porozumienia pomiędzy przewodniczącym Barroso, przewodniczącym Van Rompuyem i przewodniczącym Schulzem, Komisja zamierza przeznaczyć środki finansowe pochodzące z Pokojowej Nagrody Nobla na „unijne projekty na rzecz dzieci finansowane z Nagrody Nobla”, na których skorzystają dzieci z obszarów ogarniętych wojną i konfliktami. Dzieci są przyszłością każdego społeczeństwa, a jednocześnie stanowią jedną z najbardziej podatnych na zagrożenia grup ludności. Zyski płynące z pokoju, jakie otrzymuje Unia Europejska, należy zatem przeznaczyć na dzieci będące ofiarami brutalnych konfliktów.

Kontekst

W dniu 12 października 2012 r. Norweski Komitet Noblowski podjął decyzję o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla za rok 2012 Unii Europejskiej za ponad sześć dekad działań na rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się w Oslo w dniu 10 grudnia 2012 r.

Komisja przyjęła formalnie w imieniu Unii Europejskiej nagrodę pieniężną i ogłosiła, że kwota około 930 tys. EUR zostanie przeznaczona na pomoc dzieciom najbardziej potrzebujących wsparcia. W najbliższych tygodniach Komisja podejmie decyzję w sprawie szczegółów projektu, w tym dokładnego zakresu działań, procedury wyboru beneficjentów oraz aspektów prawnych i budżetowych.

W skład Pokojowej Nagrody Nobla wchodzi 8 mln SEK, medal i dyplom. W imieniu Unii Europejskiej medal i dyplom zatrzymają instytucje Unii Europejskiej. Nagroda pieniężna oraz medal stanowią darowiznę w rozumieniu art. 19 rozporządzenia nr 1605/2002. Środki finansowe pochodzące z nagrody zostaną przeznaczone na projekty spójne z celami Pokojowej Nagrody Nobla, a konkretnie na działania na rzecz dzieci dotkniętych przez wojny i konflikty.

Komisja Europejska podejmie w tej sprawie decyzję zgodną z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)


Side Bar