Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 14 november 2012

Geld Nobelprijs voor de vrede naar projecten voor kinderen die het slachtoffer zijn van oorlogen en conflicten

De Europese Commissie heeft vandaag namens de Europese Unie het geld van de Nobelprijs voor de vrede formeel aanvaard, en meegedeeld dat zij het geld zal bestemmen voor kinderen die het slachtoffer zijn van oorlogen en conflicten.

Voorzitter Barroso: "De Nobelprijs voor de vrede staat symbool voor verzoening in de hele wereld. Het prijzengeld moet gaan naar kinderen, die niet alleen onze grootste hoop voor de toekomst maar ook de eerste slachtoffers van conflicten zijn."

Voorzitter Barroso, voorzitter Van Rompuy en voorzitter Schulz hebben samen besloten het prijzengeld te besteden aan EU-Nobelprijsprojecten voor kinderen. Deze projecten moeten ten goede komen aan kinderen in oorlogs- en conflictgebieden. Kinderen zijn de toekomst van een samenleving maar zijn tegelijk ook zo kwetsbaar. De vredesprijs die de Europese Unie krijgt, moet dan ook "geïnvesteerd" worden in kinderen die het slachtoffer zijn van gewelddadige conflicten.

Achtergrond

Op 12 oktober 2012 besloot het Nobelprijscomité om de Nobelprijs voor de vrede in 2012 toe te kennen aan de Europese Unie, voor haar inzet, al zestig jaar lang, voor vrede, verzoening, democratie en mensenrechten in Europa. De prijs wordt op 10 december 2012 uitgereikt in Oslo.

De Commissie heeft namens de Europese Unie het prijzengeld formeel aanvaard en meegedeeld dat het bedrag van ongeveer 930 000 euro zal worden gebruikt voor de meest behoeftige kinderen. De komende weken zal de Commissie beslissen over de details van het project, zoals de precieze taakomschrijving, de procedure voor de selectie van begunstigden en de juridische en budgettaire aspecten.

De Nobelprijs voor de vrede omvat een bedrag van 8 miljoen Zweedse kronen, een medaille en een diploma. De instellingen van de Europese Unie zullen, namens de Europese Unie, de medaille en het diploma bewaren. Het geld en de medaille vormen een schenking in de zin van artikel 19 van Verordening (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 van de Raad. Het geld zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van projecten in het kader van de doelstellingen van de Nobelprijs voor de vrede, en in het bijzonder voor acties om kinderen te helpen die het slachtoffer zijn van oorlogen en conflicten.

De beslissing van de Europese Commissie moet in overeenstemming zijn met Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)


Side Bar