Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 14. novembrī

Līdz ar Nobela Miera prēmiju piešķirtā naudas balva tiks veltīta projektiem, ar kuriem atbalsta karā un konfliktos cietušus bērnus

Eiropas Komisija šodien Eiropas Savienības vārdā oficiāli pieņēma līdz ar Nobela Miera prēmiju piešķirto naudas balvu un norādīja, ka tā vēlas veltīt šo naudas balvu bērniem, kurus ir skāris karš un konflikti visā pasaulē.

Priekšsēdētājs Barrozu paziņoja: "Nobela Miera prēmija simbolizē izlīgumu visā pasaulē. Naudas balvai būtu jāsniedz labums tiem, kas ir mūsu lielākā nākotnes cerība, taču vienlaikus ir un bija pirmie cietēji konfliktos – bērniem."

Ņemot vērā vienošanos starp priekšsēdētāju Barrozu un priekšsēdētājiem Van Rompeju un Šulcu, Komisija plāno piešķirt līdz ar Nobela Miera prēmiju saņemto naudas balvu "no ES Nobela prēmijas finansētiem projektiem, kas paredzēti bērniem". Ar šiem projektiem būtu jāpalīdz bērniem kara un konfliktu zonās. Tā kā bērni veido jebkuras sabiedrības nākotni un vienlaikus ir visneaizsargātākie, miera "dividende", ko Eiropas Savienība saņem, būtu "jāiegulda" tajos bērnos, kas cietuši vardarbīgos konfliktos.

Vispārīga informācija

Nobela prēmijas komiteja 2012. gada 12. oktobrī nolēma piešķirt 2012. gada Nobela Miera prēmiju Eiropas Savienībai par tās devumu, jau ilgāk nekā sešas desmitgades veicinot mieru un izlīgumu, demokrātiju un cilvēktiesības Eiropā. Prēmijas piešķiršanas ceremonija notiks Oslo 2012. gada 10. decembrī.

Komisija ir oficiāli pieņēmusi naudas balvu Eiropas Savienības vārdā un paziņo, ka šī summa – aptuveni 930 000 eiro – tiks piešķirta bērniem, kuriem tā ir visvairāk vajadzīga. Turpmākajās nedēļās Komisija lems par projekta detaļām, tai skaitā par finansējuma piešķiršanas noteikumiem, saņēmēju izvēles procesu, kā arī juridiskajiem un budžeta aspektiem.

Nobela Miera prēmija sastāv no naudas balvas SEK 8 miljonu apmērā, medaļas un diploma. Medaļu un diplomu paturēs Eiropas Savienības iestādes Eiropas Savienības vārdā. Naudas balva un medaļa ir ziedojums Regulas Nr. 1605/2002 19. panta nozīmē. Piešķirtā summa tiks izmantota projektu izstrādei, kas atbilst Nobela Miera prēmijas mērķim, un jo īpaši pasākumiem, lai atbalstītu bērnus, kurus skāris karš un konflikti.

Lēmums, kuru pieņems Eiropas Komisija, būs saskaņā ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)


Side Bar