Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. lapkričio 14 d.

Nobelio taikos premijos pinigai bus skirti nuo karo ir konfliktų nukentėjusių vaikų paramos projektams

Šiandien Europos Komisija Europos Sąjungos vardu oficialiai priėmė kartu su Nobelio taikos premija skiriamus pinigus ir nurodė, kad juos ketina skirti nuo karo ir konfliktų įvairiose pasaulio šalyse nukentėjusiems vaikams.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso teigė: „Nobelio taikos premija visame pasaulyje siekiama susitaikymo. Premijos lėšomis turėtų būti remiami vaikai – didžiausia ateities viltis, bet kartu ir pirmiausios jau pasibaigusių bei tebesitęsiančių konfliktų aukos“.

Komisijos Pirmininkui J. M. Barroso, Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui H. Van Rompuy ir Europos Parlamento Pirmininkui M. Schulzui susitarus, Nobelio taikos premijos pinigai bus skirti „ES Nobelio taikos premijos vaikų projektams“. Pagal šiuos projektus parama turėtų būti skiriama vaikams, esantiems karo ir konfliktų zonose. Vaikai – tai kiekvienos visuomenės ateitis ir kartu viena iš pažeidžiamiausių grupių, todėl Europos Sąjungai už taikos išsaugojimą skirtos lėšos turėtų būti investuojamos į vaikus, kenčiančius nuo smurtinių konfliktų.

Pagrindiniai faktai

2012 m. spalio 12 d. Nobelio premijos komitetas nusprendė 2012 m. Nobelio premiją skirti Europos Sąjungai už daugiau kaip šešių dešimtmečių indėlį puoselėjant Europoje taiką ir susitaikymą, demokratiją bei žmogaus teises. Premijos teikimo ceremonija 2012 m. gruodžio 10 d. įvyks Osle.

Komisija Europos Sąjungos vardu oficialiai priėmė kartu su premija skirtus pinigus ir nurodė, kad maždaug 930 000 eurų atiteks labiausiai pagalbos stokojantiems vaikams. Artimiausiomis savaitėmis Komisija priims sprendimus dėl išsamių projekto aspektų, be kita ko, nustatys tikslias sąlygas, atliks naudos gavėjų atranką ir nustatys teisinius bei su biudžetu susijusius aspektus.

Nobelio taikos premiją sudaro 8 mln. Švedijos kronų, medalis ir diplomas. Medalis ir diplomas Europos Sąjungos vardu bus laikomas Europos Sąjungos institucijose. Pagal Reglamento Nr. 2002/1605 19 straipsnį tam tikra pinigų suma ir medalis yra dovana. Dovanojamos lėšos bus naudojamos projektams, kuriais siekiama Nobelio taikos premijos tikslų, būtent remti nuo karo ir konfliktų nukentėjusius vaikus.

Sprendimas, kurį turi priimti Europos Komisija, atitiks 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento.

Asmuo ryšiams

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. +32 2 295 30 70


Side Bar