Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14.marraskuuta 2012

Nobelin rauhanpalkintorahat sodasta ja konflikteista kärsiviä lapsia tukeviin hankkeisiin

Euroopan komissio on tänään virallisesti vastaanottanut Nobelin rauhanpalkinnon varat Euroopan unionin puolesta ja ilmoittanut, että se aikoo kohdistaa varat eri puolilla maailmaa sodasta ja konflikteista kärsivien lasten tukemiseen.

Puheenjohtaja Barroso toteaa Nobelin rauhanpalkinnon edustavan sovintoa kaikkialla maailmassa. ”Palkintorahat olisi annettava lapsille. He ovat tulevaisuuden toivo mutta myös nykyisten ja menneiden konfliktien ensimmäiset uhrit”, Barroso jatkaa.

Puheenjohtaja Barroso, puheenjohtaja Van Rompuy ja puhemies Schulz ovat sopineet, että Nobelin rauhanpalkintoon liittyvät varat kohdennetaan hankkeisiin, joilla tuetaan lapsia sota- ja konfliktialueilla. Koska lapsissa on tulevaisuus ja samalla he ovat kaikkein heikoimmassa asemassa, Euroopan unionin saama ”rauhanosinko” on sijoitettava väkivaltaisen konfliktin uhreiksi joutuneisiin lapsiin.

Tausta

Nobel-komitea päätti 12. lokakuuta myöntää vuoden 2012 Nobelin rauhanpalkinnon Euroopan unionille yli kuuden vuosikymmenen työstä, jota se on tehnyt Euroopassa rauhan, sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Palkinnon luovutusseremonia järjestetään Oslossa 10. joulukuuta 2012.

Komissio on virallisesti vastaanottanut palkintorahat Euroopan unionin puolesta ja ilmoittanut, että tämä noin 930 000 euron summa kohdennetaan kipeimmin tuen tarpeessa oleville lapsille. Komissio päättää lähiviikkoina hankkeen tarkemmista yksityiskohdista, kuten täsmällisistä toimintaohjeista, tuensaajien valintaprosessista sekä oikeudellisista ja taloudellisista näkökohdista.

Nobelin rauhanpalkinto koostuu 8 miljoonan Ruotsin kruunun rahasummasta, mitalista ja kunniakirjasta. Euroopan unionin toimielimet säilyttävät mitalia ja kunniakirjaa Euroopan unionin puolesta. Rahasumma ja mitali ovat asetuksen (EY) N:o 1605/2002 19 artiklassa tarkoitettu lahjoitus. Palkintosumma käytetään Nobelin rauhanpalkinnon tavoitteen mukaisten hankkeiden kehittämiseen ja erityisesti sodasta ja konflikteista kärsivien lasten tukemiseen.

Euroopan komissio tekee asiasta päätöksen 25. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 mukaisesti.

Yhteyshenkilö:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70


Side Bar