Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. november 2012

Nobeli rahupreemia raha kasutatakse projektides, millega toetatakse sõjas ja konfliktides kannatanud lapsi

Euroopa Komisjon võttis täna Euroopa Liidu nimel ametlikult vastu Nobeli rahupreemia ning märkis, et see kavatsetakse kasutada sõjas ja konfliktides kannatanud laste toetuseks kogu maailmas.

President Barroso ütles: „Nobeli rahupreemia esindab leppimist kogu maailmas. Preemiaraha peaks esmajärjekorras suurendama tulevikulootust, aga ka aitama praeguste ja möödunud konfliktide esmaseid ohvreid – lapsi.”

Järgides president Barroso ning presidentide Van Rompuy ja Schulzi vahel sõlmitud kokkulepet, kavatseb komisjon eraldada Nobeli rahupreemia „ELi Nobeli preemia lasteprojektidele”. Need projektid peaksid aitama sõja- ja konfliktipiirkondades viibivaid lapsi. Kuna lapsed on ühiskonna tulevik ja samas on nad kõige haavatavamad, tuleks Euroopa Liidu rahudividendid „investeerida” nendesse lastesse, kes on vägivaldsete konfliktide ohvrid.

Taust

12. oktoobril 2012 tegi Nobeli rahupreemia komitee otsuse anda 2012. aasta rahupreemia Euroopa Liidule kuue aastakümne jooksul rahu ja leppimise, demokraatia ja inimõiguste edendamisel tehtud töö eest. Preemia antakse üle 10. detsembril 2012 Oslos.

Komisjon võttis Euroopa Liidu nimel preemia ametlikult vastu ja teatab, et ligikaudu 930 000 eurot kasutatakse enim puudust kannatavate laste hüvanguks. Lähinädalatel täpsustab komisjon projekti üksikasju, sealhulgas tingimusi, abisaajate valikumenetlust ja eelarveküsimusi.

Nobeli rahupreemia koosneb kaheksast miljonist Rootsi kroonist, medalist ja diplomist. Medalit ja diplomit hoitakse Euroopa Liidu institutsioonides Euroopa Liidu nimel. Preemiaraha ja medal kujutavad endast annetust määruse nr 1605/2002 artikli 19 tähenduses. Preemiaraha kasutatakse arendusprojektides kooskõlas Nobeli rahupreemia eesmärgiga, täpsemalt sõjas ja konfliktides kannatanud laste toetamiseks.

Euroopa Komisjoni vastav otsus tehakse kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust.

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)


Side Bar