Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. listopadu 2012

Finanční obnos z Nobelovy ceny míru bude věnován na projekty podporující děti postižené válkou a konflikty

Evropská komise dnes jménem Evropské unie formálně přijala finanční obnos za udělení Nobelovy ceny míru a oznámila, že má v úmyslu tuto finanční částku věnovat dětem postiženým válkou a konflikty na celém světě.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl: „Nobelova cena míru má význam pro celosvětové smíření. Prostředky, které se s ní pojí, by měly být věnovány těm, kteří představují první naději na budoucnost, ale jsou i prvními oběťmi současných a minulých konfliktů, tedy dětem.“

Na základě dohody mezi předsedou Barrosem a předsedy Van Rompuyem a Schulzem hodlá Komise vynaložit peněžní prostředky z Nobelovy ceny na „projekty Nobelovy ceny pro EU týkající se dětí“. Prostředky by měly být ku prospěchu dětí ve válečných zónách a oblastech konfliktů. Vzhledem k tomu, že děti představují budoucnost jakékoli společnosti a zároveň patří mezi nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, by mírová divenda, kterou Evropské unie získala, měla být investována ve prospěch dětí, které jsou oběťmi násilných konfliktů.

Souvislosti

Dne 12. října 2012 se Nobelův výbor rozhodl udělit Nobelovu cenu za mír za rok 2012 Evropské unii za to, že již více než šest desetiletí přispívá k rozvoji míru a usmíření, demokracie a lidských práv v Evropě. Slavnostní předání ceny se uskuteční v Oslu dne 10. prosince 2012.

Komise jménem Evropské unie formálně přijala finanční obnos za udělení Nobelovy ceny a prohlásila, že částka v přibližné výši 930 000 eur bude poskytnuta dětem, které ji nejvíce potřebují. V následujících týdnech Komise rozhodne o podrobnostech projektů, včetně přesného rámce, procesu výběru příjemců a právních a rozpočtových aspektech.

Nobelova cena míru sestává z částky 8 milionů švédských korun, medaile a diplomu. Medaile a diplom budou jménem Evropské unie uloženy v prostorách jejích institucí. Finanční částka a medaile představují dar ve smyslu článku 19 nařízení č. 1605/2002. Udělená částka bude použita na realizaci projektů v souladu s cílem Nobelovy ceny míru, a to konkrétně na opatření ve prospěch dětí postižených válkou a konflikty.

Rozhodnutí, které přijme Evropská komise, bude v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

Kontaktní údaje:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)


Side Bar