Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска kомисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 ноември 2012 г.

Паричните средства от Нобеловата награда за мир ще бъдат предоставени на проекти в подкрепа на засегнати от войни и конфликти деца

Европейската комисия прие днес официално от името на Европейския съюз паричните средства от Нобеловата награда за мир и посочи, че възнамерява да ги предостави в полза на засегнатите от войни и конфликти деца по света.

Председателят Барозу заяви: „Нобеловата награда за мир е израз на помирението по света. Паричните средства от наградата трябва да подкрепят онези, които са не само основната надежда за бъдещето, но и основните жертви на конфликтите днес и в миналото децата.

Въз основа на споразумението, постигнато между председателя на Европейската комисия Барозу и председателите на Съвета и Европейския парламент Ван Ромпьой и Шулц, Комисията възнамерява да насочи паричните средства от Нобеловата награда за мир към проекти под надслов „Проекти за деца по линия на Нобеловата награда за мир на ЕС“. Те ще бъдат в полза на децата в засегнати от войни и конфликти зони. Децата са бъдещето на всяко общество и същевременно са силно уязвими, поради което предоставените на ЕС парични средства с Нобеловата награда за мир трябва да отидат за децата, жертви на кръвопролитни конфликти.

Контекст

На 12 октомври 2012 г. Нобеловият комитет взе решение да присъди Нобеловата награда за мир за 2012 г. на Европейския съюз за неговия принос в продължение на повече от шест десетилетия за утвърждаването на мира и помирението, демокрацията и правата на човека в Европа. Официалната церемония по връчването на наградата ще се проведе на 10 декември 2012 г. в Осло.

Комисията прие официално от името на Европейския съюз паричните средства от наградата и посочи, че приблизително 930 000 евро ще бъдат предоставени за деца, които изпитват сериозни лишения. В следващите седмици Комисията ще приеме решение, уреждащо подробно проекта, включително конкретните приложими за него условия и ред, процеса на подбор на бенефициерите и правните и бюджетните аспекти.

Нобеловата награда за мир включва сума от 8 милиона шведски крони, медал и грамота. Медалът и грамотата ще бъдат запазени от институциите на Европейския съюз от негово име. Паричната сума и медалът представляват дарение по смисъла на член 19 от Регламент № 1605/2002. Присъдената парична сума ще бъде използвана за разработването на проекти в съответствие с целта на Нобеловата награда за мир, и по-специално за действия в подкрепа на децата, засегнати от войни и конфликти.

Решението, което ще бъде взето от Комисията, ще бъде в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

Лице за контакт:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)


Side Bar