Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Deň čísla 112: 74 % Európanov nevie, aké číslo tiesňového volania treba použiť počas ciest v EÚ. Nová kampaň

Brusel 10. februára 2012 – Či už na lyžovačke, rodinnom výlete, služobnej ceste alebo letnom športovom podujatí, akým budú aj olympijské hry v Londýne alebo majstrovstvá Európy vo futbale v Poľsku a na Ukrajine v roku 2012, milióny Európanov a návštevníkov potrebujú mať prístup k záchranným službám doma i v zahraničí. Lenže iba 34 % ľudí, ktorí často cestujú, a 26 % všetkých Európanov vie, že jednotným číslom tiesňového volania, na ktoré môžu zavolať v prípade, že sa doma či v zahraničí dostanú do ťažkostí, je číslo 112.

Mnohé veľké železničné, letecké a iné dopravné spoločnosti sa pripojili k podpredsedníčke Neelie Kroesovej a podpredsedovi Siimovi Kallasovi v rámci kampane za zvýšenie úrovne informovanosti o čísle 112. Toto číslo tiesňového volania bude zverejňované bez toho, aby náklady znášali daňovníci, a to na elektronických cestovných lístkoch, v magazínoch, ktoré v dopravných prostriedkoch ponúkajú cestujúcim prepravcovia, na ich webových stránkach a prostredníctvom ich personálu. Zoznam zúčastnených spoločností je k dispozícii na stránke www.112.eu.

Podpredsedníčka Kroesová a podpredseda Kallas sa rozhodli zabezpečiť, aby každý Európan mal možnosť používať aplikáciu pre smartfóny súvisiacu s číslom 112 vo svojom vlastnom jazyku. V posledných rokoch bolo vyvinutých množstvo aplikácií pre mobilné telefóny uľahčujúcich používanie čísla 112, ale v tejto oblasti by sa dalo urobiť oveľa viac.

Podpredsedníčka Neelie Kroesová povedala: „Ak poznáte číslo 112 a zavoláte naň, môžete niekomu zachrániť život. Ale toto číslo pomáha len vtedy, ak o ňom ľudia vedia. Preto pracujeme s dopravnými spoločnosťami na tom, aby sme naň ľudí upozornili ešte predtým, ako sa dostanú do cieľa svojej cesty.“

Podpredseda Siim Kallas uviedol: „Vítam záväzok dopravného sektora v Európe informovať každého cestujúceho o čísle tiesňového volania 112. Číslo 112 je základným nástrojom bezpečnosti počas dopravy. Zoznam zúčastnených spoločností bude otvorený po celý rok a usudzujúc podľa prejaveného záujmu ich príklad budú pravdepodobne nasledovať mnohé ďalšie spoločnosti.“

Súvislosti

Číslo 112 je európske tiesňové číslo, na ktoré sa dá bezplatne volať z pevných liniek i mobilných telefónov všade v EÚ. Z čísla 112 je volajúci presmerovaný na príslušnú záchrannú službu (miestnu políciu, hasičský zbor alebo zdravotnícke služby) a je dostupné 24 hodín denne. Číslo 112 teraz funguje vo všetkých členských štátoch EÚ popri vnútroštátnych číslach tiesňového volania (ako napríklad 999 alebo 110). Dánsko, Fínsko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko sa rozhodli urobiť z čísla 112 svoje jediné alebo hlavné vnútroštátne číslo tiesňového volania. Číslo 112 sa navyše začína používať aj mimo EÚ, napr. v Chorvátsku, Čiernej Hore a Turecku. Ukrajina sa tiež zaviazala zaviesť toto číslo v mestách, ktoré sa stanú dejiskami futbalových zápasov ME 2012 (Donecku, Charkove, Kyjeve a Ľvove), do začatia tohto športového podujatia.

V dnes zverejnenom Prieskume Eurobarometra sa uvádza, že informovanosť Európanov o dostupnosti čísla 112 v ich krajine a v iných členských štátoch EÚ stagnuje. V snahe riešiť tento problém podpredseda Kallas a podpredsedníčka Kroesová 27. januára 2012 napísali hlavným dopravným spoločnostiam a vyzvali ich, aby informovali svojich cestujúcich o čísle tiesňového volania 112. Táto iniciatíva nadväzuje na podobnú kampaň, ktorú vlani úspešne odštartovala bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu Diana Wallisová. Podporuje ju aj Európska nadácia pre číslo 112.

Mobilné aplikácie – známe aj ako „apps“ – sú počítačové softvérové programy vyvinuté pre mobilné telefóny, ktoré pomáhajú používateľom pri vykonávaní určitých úloh. Do telefónov ich môžu predinštalovať ich výrobcovia a môžu sa aj kupovať a sťahovať do telefónov prostredníctvom „app storov“.

V (takisto dnes uverejnenej) správe o zavádzaní čísla 112 v členských štátoch sa uvádzajú jednotlivé jazyky, v ktorých sú strediská tiesňového volania na číslo 112 schopné s volajúcimi komunikovať.

  • Angličtinu je možné používať v 25 krajinách (popri Spojenom kráľovstve, Írsku a Malte). Sú to: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko, a ďalej Chorvátsko, Island a Nórsko.

  • Hovory vo francúzštine je schopných (popri Belgicku, Francúzsku a Luxembursku) vybaviť 14 krajín: Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko.

  • Nemčina sa dá pri volaniach na číslo 112 použiť v 12 krajinách. Sú to: Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko a Rumunsko (popri Rakúsku, Belgicku, Nemecku a Luxembursku).

  • Taliani môžu volať na číslo 112 vo svojom rodnom jazyku tiež v Českej republike, Chorvátsku, Rumunsku, Slovinsku a Španielsku.

  • Po rusky sa možno dovolať pomoci prostredníctvom čísla 112 v Českej republike, Estónsku, Fínsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.

  • V Spojenom kráľovstve strediská tiesňového volania využívajú tlmočnícke služby pokrývajúce 170 jazykov, kým vo Francúzsku si podobná služba poradí so 40 jazykmi.

Užitočné odkazy

Webová stránka čísla 112 (dostupná v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine a španielčine): www.112.eu

Dopravné spoločnosti a organizácie, ktoré sa zúčastňujú na kampani propagujúcej číslo 112

Ako funguje číslo 112 v mojej krajine:

Detský kútik (dostupný v 23 oficiálnych jazykoch EÚ):

Úplná správa a zhrnutie o Eurobarometri „Európske číslo tiesňového volania 112“ a

Správa Výboru pre komunikácie (COCOM) a príloha o zavádzaní čísla 112:

Webová stránka digitálnej agendy

Webová stránka Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar