Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa 112 päev: 74% eurooplastest ei tea, missugusele hädaabinumbrile ELis reisides helistada – uus kampaania

Brüssel, 10. veebruar 2012. Olgu tegemist suusa- või perepuhkusega, tööreisi või suviste spordiüritustega, mille hulka kuuluvad ka Londoni olümpiamängud ning Poolas ja Ukrainas peetavad 2012. aasta Euroopa meistrivõistlused jalgpallis – miljonid eurooplased ja Euroopat külastavad turistid vajavad juurdepääsu hädaabiteenustele nii kodumaal kui ka välisriigis. Siiski teab vaid 34% korrapäraselt reisivatest inimestest ja 26% kõikidest eurooplastest Euroopa ühtset hädaabinumbrit 112, kuhu saab abi saamiseks helistada nii oma kodumaal kui ka välisriigis.

Paljud juhtivad raudtee- ja lennutranspordiettevõtted ning muud transpordifirmad on ühinenud komisjoni asepresidentide Neelie Kroesi ja Siim Kallase eestvedamisel toimuva kampaaniaga, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust Euroopa ühtsest hädaabinumbrist. Hädaabinumbrit 112 tutvustatakse nii e-piletite, lennuajakirjade, ettevõtete veebilehtede kui ka transpordifirmade töötajate kaudu, ilma et see kergendaks maksumaksja rahakotti. Kampaanias osalevate ettevõtete nimekiri asub aadressil http://www.112.eu/.

Komisjoni asepresidendid Kroes ja Kallas on otsustanud tagada igale eurooplasele juurdepääsu hädaabinumbri 112 nutitelefoni-rakendusele tema emakeeles. Viimastel aastatel on välja töötatud arvukalt hädaabinumbri mobiilirakendusi, kuid selles valdkonnas on veel palju teha.

Asepresident Neelie Kroes märkis: „See, kes hädaabinumbrit teab ja selle ka valib, võib päästa elusid.” Kuid hädaabinumbrist on kasu ainult siis, kui seda teatakse. Seepärast teeme koostööd reisifirmadega, et juhtida inimeste tähelepanu hädaabinumbrile 112 siis, kui nad on teel oma sihtpunkti.”

Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Tunnen siirast heameelt selle üle, et Euroopa transpordisektor on võtnud oma südameasjaks tutvustada igale reisijale hädaabinumbrit 112. Hädaabinumber aitab oluliselt suurendada transpordi turvalisust. Kampaanias osalevate ettevõtete nimekiri jääb avatuks kogu aastaks ning juba praegu võib üles näidatud huvi järgi arvata, et algatusega liitub veelgi enam firmasid.”

Taust

112 on üleeuroopaline hädaabinumber, kuhu võib tava- või mobiiltelefonilt helistada tasuta kõikjalt Euroopast. Number 112 ühendab helistaja asjaomase hädaabiteenistusega (kohalik politseijaoskond, tuletõrjeüksus või meditsiiniasutus) ja on kättesaadav 24 tundi ööpäevas. Praegu kasutatakse hädaabinumbrit 112 kõikides ELi liikmesriikides koos olemasolevate riigisiseste hädaabinumbritega (nt 999 või 110). Madalmaad, Malta, Portugal, Rootsi, Rumeenia, Soome ja Taani on otsustanud muuta numbri 112 oma ainsaks või põhiliseks riigisiseseks hädaabinumbriks. Numbrit 112 kasutatakse ka väljaspool ELi, näiteks Horvaatias, Montenegros ja Türgis. Ukraina on lubanud võtta hädaabinumbri kasutusele linnades, kus toimuvad 2012. aasta Euroopa jalgpallimeistrivõistluste mängud (Donetsk, Harkiv, Kiiev ja Lviv) enne võistluste algust.

Täna avaldatud Eurobaromeetri uuringust selgub, et eurooplaste teadlikkus hädaabinumbri 112 kättesaadavusest nii nende asukohariigis kui ka teistes ELi liikmesriikides ei ole viimastel aastatel suurenenud. Selle probleemi lahendamiseks saatsid asepresidendid Kallas ja Kroes 27. jaanuaril 2012 suurematele reisiettevõtjatele kirja, milles neid kutsuti üles tutvustama oma klientidele hädaabinumbrit 112. Algatus rajaneb europarlamendi endise saadiku Diana Wallise poolt möödunud aastal algatatud edukal kampaanial. Kampaaniat toetab ka veebileht 112 European Foundation (Euroopa 112 fond).

Mobiilirakendused kujutavad endast mobiiltelefoni jaoks loodud arvutitarkvara, mis aitab kasutajatel teatavat ülesannet täita. Tarkvara võib olla telefoni installeeritud juba tehases, kuid seda on võimalik osta ja alla laadida ka digirakenduste kaupluste kaudu.

Aruandes, milles käsitletakse hädaabinumbri 112 rakendamist igas liikmesriigis (avaldatakse samuti täna), antakse ülevaade keeltest, milles hädaabinumbri 112 kõnekeskused oskavad suhelda.

  • Inglise keelt võib (lisaks Ühendkuningriigile, Iirimaale ja Maltale) kasutada veel 25 riigis: Austrias, Belgias, Bulgaarias, Eestis, Hispaanias, Itaalias, Kreekas, Leedus, Luksemburgis, Lätis, Madalmaades, Poolas, Portugalis, Rootsis, Rumeenias, Saksamaal, Sloveenias, Slovakkias, Soomes, Taanis, Tšehhi Vabariigis ja Ungaris ning Horvaatias, Islandil ja Norras.

  • Prantsuse keelt saab (lisaks Belgiale, Luksemburgile ja Prantsusmaale) kasutada 14 riigis: Bulgaarias, Hispaanias, Iirimaal, Itaalias, Kreekas, Leedus, Madalmaades, Norras, Poolas, Rumeenias, Saksamaal, Slovakkias, Soomes ja Tšehhi Vabariigis.

  • Saksa keelt räägitakse (lisaks Austriale, Belgiale, Luksemburgile ja Saksamaale) 12 riigis: Bulgaarias, Hispaanias, Iirimaal, Itaalias, Kreekas, Leedus, Madalmaades, Norras, Poolas, Rumeenias, Slovakkias, Soomes, Tšehhi Vabariigis ja Ungaris.

  • Itaallastel on võimalus rääkida hädaabinumbril 112 oma emakeelt Hispaanias, Horvaatias, Rumeenias Sloveenias ja Tšehhi Vabariigis.

  • Vene keeles vastatakse hädaabinumbril 112 Eestis, Leedus, Lätis, Poolas, Rumeenias, Slovakkias, Soomes ja Tšehhi Vabariigis.

  • Ühendkuningriigis pakutakse suulise tõlke teenust 170 keeles, Prantsusmaal aga 40 keeles.

Kasulikud lingid

Euroopa hädaabinumbri 112 veebileht (kättesaadav hispaania, inglise, itaalia, poola, prantsuse ja saksa keeles): http://www.112.ee/

Hädaabinumbri 112 tutvustamise kampaanias osalevate ettevõtete ja organisatsioonide nimekiri

Teave numbri 112 toimimise kohta Eestis

Teave lastele (kättesaadav kõigis 23 ELi ametlikus keeles)

Eurobaromeetri uuringu täistekst ja kokkuvõte

Sidekomitee aruanne ja selle lisa Euroopa hädaabinumbri 112 rakendamise kohta

Digitaalarengu veebisait

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar