Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 14.

Kibocsátáskereskedelem: a Bizottság ismerteti az európai szén-dioxid-piac megreformálását célzó lehetséges intézkedéseket

Az Európai Unió a mai napon két fontos lépést tesz annak érdekében, hogy felszámolja az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében (EU ETS) a kibocsátási egységek kereslet-kínálata terén megmutatkozó növekvő egyensúlytalanságot. A gyors ütemben felhalmozódó kibocsátásiegység-többlet kezelésére szolgáló első és azonnali intézkedésként a Bizottság hivatalos javaslatot nyújtott be az árverések időbeli ütemezésének felülvizsgálatára és 900 millió kibocsátási egység árverésre bocsátásának elhalasztására az EU ETS jövő évben bevezetendő harmadik szakaszára. A Bizottság emellett elfogadta az európai szén-dioxid-piac működéséről szóló jelentést, amely számos lehetséges strukturális intézkedést vázol fel a kibocsátási egységek felhalmozódásának kezelésére.

Connie Hedegaard, az Európai Unió éghajlat-politikai biztosa így fogalmazott: „A Bizottság célja a még szilárdabb lábakon álló európai szén-dioxid-piac megteremtése, amely erőteljes ösztönzést jelent majd az Unión kívüli szén-dioxid-piacok számára is. Az EU szén-dioxid-piaca csökkentetni tudta a kibocsátást. Ugyanakkor a piacot jellemző túlkínálat miatt az EU ETS nem serkenti kellőképpen az energiahatékonyságot és a zöld technológiák alkalmazását, ami kedvezőtlen hatást gyakorol az európai innovációra és versenyképességre. Ezért első és azonnali lépésként, a következő hároméves időszak tekintetében 900 millió kibocsátási egység árverésre bocsátásának elhalasztását javasoljuk, hiszen nem róhatunk további terheket a túlkínálattal küzdő piacra. A piaci szereplők számára még az év végét megelőzően átlátható helyzetet kell teremteni. A Bizottság ezzel egy időben ismerteti azokat a strukturális intézkedési lehetőségeket, amelyek hosszabb távon is biztosítani tudják a kibocsátási egységek felhalmozódásának fenntartható kezelését.”

Az említett többlet keletkezésének elsődleges oka, hogy a gazdasági válság következtében a vártnál nagyobb mértékben esett vissza az ipari létesítmények által kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége, ami a vállalkozások részéről megmutatkozó, kibocsátási egységek iránti kereslet visszaesését eredményezte. Ez a tendencia a várakozások szerint a rendszer működésének 2013–2020 közötti, harmadik szakaszában is folytatódni fog.

Első szükséges intézkedés: az árverésre kerülő mennyiségek későbbre ütemezése

2013. január 1-jét, vagyis az EU ETS harmadik szakaszának kezdetét követően az árverezés jelenti majd a kibocsátási egységek vállalkozások részére történő kiosztásának fő módszerét. Az elmúlt év júliusában a Bizottság közzétette az árverésekről szóló rendelet módosítására irányuló javaslatát, amely alapján a kibocsátási egységek meghatározott mennyiségének árverés útján történő értékesítését későbbre halasztanák (lásd IP/12/850). Az éghajlatváltozással foglalkozó uniós bizottságban a tagállamokkal folytatott kezdeti megbeszéléseket, valamint a nyilvános konzultációt követően a Bizottság javasolja, hogy a 2013–2015 között árverésre bocsátandó kibocsátási egységek mennyiségét 900 millióval csökkentsék, míg a rendszer harmadik szakaszának vége felé árverezésre kerülő kibocsátási egységek számát ennek megfelelő mértékben növeljék.

Az említett átütemezés eredményeképp rövidtávon, vagyis a rendkívül alacsony kereslet időszakában mérséklődne az árverezés útján értékesíteni kívánt egységek mennyisége, amely később, a kereslet várható talpra állását követően ismét megemelkedne. A várható eredményekről bővebben a hatásvizsgálatban olvashat (lásd alább).

Széleskörű eszmecsere a szóba jöhető strukturális intézkedésekről

A szén-dioxid-piac helyzetéről szóló, ma közzétett jelentés hat lehetséges intézkedést sorol fel, továbbá felkéri az érdekelt feleket álláspontjuk ismertetésére. Az Európai Parlament és a Tanács egyaránt felszólította a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a lehető legrövidebb időn belül elfogadható strukturális intézkedéseket, többek között a kibocsátási egységek megfelelő mennyiségben történő visszatartásának lehetőségét a felhalmozódás megszüntetésének érdekében.

A Bizottság által a nyilvános eszmecsere alapján benyújtásra kerülő, strukturális intézkedésekre irányuló jogalkotási javaslatokat minden esetben nyilvános konzultációra bocsátják, valamint teljes körű hatásvizsgálatnak vetik alá.

Háttér-információk: Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének harmadik szakasza

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének hatálya alá jelenleg mintegy 11 000 létesítmény, és az EU kibocsátásának mintegy 40 %-a tartozik. Ez évtől kezdve a rendszer a légiközlekedési ágazatra is kiterjed.

A harmadik szakaszban az ipari létesítményekből és erőművekből származó kibocsátást 21 %-kal a 2005-ös szint alá kell csökkenteni. Az említett időszakban az alábbi fő változások lépnek életbe:

  • A 27 tagállami határérték jelenlegi rendszere helyébe egységes, uniós szintű felső határérték lép.

  • Az egységek kiosztásának fő eszköze a jövőben az árverés útján történő értékesítés lesz, amely felváltja az ingyenes kiosztást. 2013-ban a kibocsátási egységek több mint felét bocsátják árverésre, és ez az arány évente, fokozatosan emelkedik majd.

  • Az egyelőre még ingyenesen kiosztásra kerülő egységek vonatkozásában ambiciózus, uniós szintű mutatók alapján kidolgozott, harmonizált kiosztási szabályok kerülnek bevezetésre.

Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerről az alábbi weboldalon található bővebb információ:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

A témára vonatkozó dokumentumok – többek között a hatásvizsgálat és az átütemezésre vonatkozó javaslat – az alábbi weboldalon találhatók:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm

Lásd még: MEMO/12/861 (kérdések és válaszok)

Kapcsolattartók :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar