Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 14. novembrī

Komisārs Piebalgs pirms enerģētikas ministru sanāksmes Adisabebā paziņo par ES atbalstu lielākās saules enerģijas elektrostacijas Rietumāfrikā būvniecībai

ES attīstības komisārs Piebalgs šodien paziņoja, ka ES atbalstīs Āfrikas lielākās saules enerģijas elektrostacijas celtniecību Burkinafaso. Tajā ražos 32 gigavatstundas gadā, kas ir 6 % no pašreizējās valstī saražotās elektroenerģijas. Tādējādi ar enerģiju tiks apgādāti apmēram 400 000 iedzīvotāju. Komisārs Piebalgs par to paziņoja pirms došanās uz Adisabebu (Etiopijā), kur viņš piedalīsies Āfrikas enerģētikas ministru konferencē un Vispārējā Āfrikas enerģētikas nedēļā.

Komisārs Piebalgs sacīja: “Vairāk nekā miljardam pasaules iedzīvotāju nav pieejama elektrība, un puse no tiem dzīvo Āfrikā. Tas ir viens no lielākajiem šķēršļiem Āfrikas attīstībai. Lai atraisītu šo milzīgo potenciālu, ES apņēmās nodrošināt piekļuvi elektrībai 500 miljoniem iedzīvotāju, un tie nav tukši vārdi. Jaunā saules enerģijas elektrostacija Burkinafaso apliecina, ka ES ir apņēmusies atbalstīt tik ļoti nepieciešamās pārmaiņas ilgtspējīgas enerģijas ražošanā Āfrikā. Attiecībā uz Burkinafaso tas nozīmē, ka tiks būtiski uzlabota videi draudzīgākas elektroenerģijas piegāde, panākta lielāka valsts neatkarība enerģētikas jomā un drošāka enerģijas piegāde iedzīvotājiem.”

Jaunā elektrostacija atradīsies Zagtulī (Zagtouli), galvaspilsētas Vagadugu nomalē, un sastāvēs no 96 000 saules enerģijas paneļiem. Pašlaik tikai 15 % Burkinafaso iedzīvotāju ir pieejama elektroenerģija, un valsts joprojām ir ļoti atkarīga no enerģijas importa. Pārmērīgā fosilā kurināmā izmantošana negatīvi ietekmē vidi. ES finansiālais atbalsts elektrostacijai ir 25 miljoni eiro, Eiropas Investīciju banka un Francijas Attīstības aģentūra izsniedz aizdevumus kopumā 38 miljonu eiro apmērā.

Enerģētikas nedēļa Adisabebā (Etiopijā)

Komisārs Piebalgs 15. novembrī piedalīsies ministru apaļā galda sanāksmē, lai apspriestu privātā sektora problēmas enerģētikas jomā. Viņam paredzētas arī dažādas divpusējas tikšanās ar Āfrikas enerģētikas ministriem. Notiks arī apvienotā sanāksmē ar ministriem no Kongo Demokrātiskās Republikas, Ruandas un Burundi, kurā ir paredzēts apspriest enerģētikas iniciatīvu Lielo ezeru reģionam. Komisārs Piebalgs 16. novembrī teiks uzrunu Āfrikas enerģētikas ministru konferencē, kurā plānots pieņemt deklarāciju ar lēmumiem par kontinenta mēroga politiku enerģētikas nozarē.

ES sadarbība attiecībā uz ilgtspējīgu enerģiju visiem

ES ir pasaulē lielākā līdzekļu devēja enerģētikas jomai. Pētījumi liecina, ka ES pēdējo piecu gadu laikā ir ieguldījusi vairāk nekā 2 miljardus eiro enerģētikas projektos jaunattīstības valstīs un vairāk nekā 1 miljardu eiro – enerģētikas nozares uzlabošanai Āfrikā, tostarp pasākumiem, kas paredzēti, lai paplašinātu piekļuvi moderniem enerģētikas pakalpojumiem. ES kopā ar partneriem iesaistās ANO iniciatīvā "Ilgtspējīga enerģija visiem". Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu apsolīja, ka Komisija palīdzēs jaunattīstības valstīm līdz 2030. gadam nodrošināt piekļuvi enerģijai 500 miljoniem iedzīvotājiem.

Komisija jau tagad šos vārdus pārvērš konkrētos darbos, izmantojot ES tehniskās palīdzības instrumentu (65 miljoni eiro), ar kuru tiks sniegts atbalsts iesaistītajām jaunattīstības valstīm. Papildu 400 miljoni eiro ir paredzēti ES inovatīvo finanšu instrumentu paplašināšanai un turpmākai uzlabošanai, kā rezultātā konkrētiem vietējiem ieguldījumiem būtu jāsasniedz līdz pat pieci miljardi eiro. Finanšu instrumenti var ietvert, piemēram, atbalstu publiskai un privātai partnerībai enerģijas piekļuves jomā vai jaunu uzņēmējdarbības modeļu attīstību ieguldījumiem ilgtspējīgā enerģijā lauku apvidos vai reģionos, kas ir ārpus energoapgādes tīkla. Finansējums arī palīdzēs izveidot garantiju sistēmas ar finanšu iestādēm, saskaņā ar kurām daļa no ieguldījumu riskiem tiks segti ES finansēto instrumentu ietvaros.

Papildu informācija

IP/12/372 „Enerģija attīstībai” – Komisijas jaunā iniciatīva, lai palīdzētu līdz 2030. gadam nodrošināt enerģijas pieejamību visiem.

Informatīvā lapa „Enerģija pasaulei – Eiropas Savienības darbs enerģētikas jomā”.

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm.

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar