Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 13. novembra 2012

Žrtve na prvem mestu: uzakonitev novih pravil o pravicah žrtev

Nova evropska direktiva za okrepitev pravic žrtev kaznivih dejanj, ki jih je v Evropski uniji po ocenah vsako leto okrog 75 milijonov, bo jutri objavljena v Uradnem listu EU. Svet ministrov je 4. oktobra sprejel Direktivo o pravicah žrtev (IP/12/1066), potem ko jo je Evropski parlament z veliko večino podprl 12. septembra (MEMO/12/659). Direktiva določa minimalno raven pravic za žrtve po vsej EU (glej IP/11/585) in države članice imajo zdaj na voljo tri leta, da njene določbe prenesejo v nacionalno zakonodajo.

„Nova direktiva, ki zagotavlja pravice vsem žrtvam kaznivih dejanj, bo objavljena v Uradnem listu EU. To je dobra novica za naše državljane,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in komisarka EU za pravosodje Viviane Reding. „Pričakujem, da bodo države članice to direktivo prednostno prenesle v nacionalno zakonodajo in tako obravnavale potrebe milijonov Evropejcev in njihovih družinskih članov, ki so vsako leto žrtve kaznivih dejanj. Rada bi se zahvalila vsem, ki ste prispevali k sprejetju te direktive. Med drugim se zahvaljujem za zelo glasno in aktivno podporo poslancev Evropskega parlamenta, evropskih ministrov za pravosodje ter Maggie Hughes, katere sin je bil žrtev kaznivega dejanja na počitnicah in ki si je neutrudno prizadevala za uveljavitev pravic žrtev. Zdaj so na vrsti sodišča držav članic, ki morajo nove pravice uveljaviti v praksi. Države članice zato pozivam, naj čim prej uskladijo svoje nacionalne zakonodaje z novo direktivo EU tako, da bodo vse žrtve deležne spoštljive obravnave, ustrezno obveščene in prejele ustrezno podporo.“

Ozadje

Komisija je predlog Direktive EU o minimalnih standardih za žrtve predložila maja 2011 (IP/11/585 in MEMO/11/310). Jutrišnja objava v Uradnem listu sledi njenemu sprejetju v Svetu EU (IP/12/1066) in plenarnemu glasovanju v Evropskem parlamentu (MEMO/12/659). Še prej je bil junija po intenzivnih pogajanjih ob posredovanju Evropske komisije sklenjen dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom ministrov.

Z novo direktivo Evropske unije o minimalnih standardih za žrtve se bo v vseh 27 državah Evropske unije zagotovilo, da:

  • se vse žrtve spoštljivo obravnavajo ter da se policisti, tožilci in sodniki usposabljajo glede ustreznih načinov njihove obravnave,

  • žrtve prejmejo razumljive informacije o svojih pravicah in svoji zadevi,

  • je podpora žrtvam na voljo v vsaki državi članici,

  • žrtve lahko sodelujejo v postopkih, če tako želijo, na voljo pa jim je tudi pomoč za udeležbo na sojenju,

  • se opredelijo ranljive žrtve, na primer otroci, žrtve posilstva ali invalidi, in ustrezno zaščitijo,

  • so med policijskimi preiskavami kaznivega dejanja in med sodnimi postopki žrtve zaščitene.

Več informacij

O pravicah žrtev lahko preberete na spletni strani Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Domača stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar