Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 13 listopada 2012 r.

Prawa ofiar są najważniejsze: Nowe przepisy w sprawie praw ofiar wchodzą w życie

Nowe europejskie przepisy, które zwiększają prawa około 75 milionów osób corocznie padających ofiarą przestępstw w całej Unii Europejskiej, zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym – unijnym dzienniku ustaw. Dyrektywa w sprawie praw ofiar została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 4 października (IP/12/1066); wcześniej, w dniu 12 września, przytłaczającą większością głosów poparł ją Parlament Europejski (MEMO/12/659). Dyrektywa ustanawia minimalne prawa dla ofiar, bez względu na miejsce ich pobytu w UE (zob. IP/11/585). Państwa członkowskie mają teraz trzy lata na wprowadzenie jej przepisów do ustawodawstwa krajowego.

„Publikacja w unijnym dzienniku ustaw nowych przepisów zapewniających prawa wszystkim ofiarom przestępstw w UE to znakomita wiadomość dla obywateli”, powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Oczekuję, że państwa członkowskie potraktują transpozycję tej dyrektywy priorytetowo, aby wyjść naprzeciw potrzebom milionów Europejczyków i ich rodzin, którzy każdego roku padają ofiarą przestępstw. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy pomogli nam wprowadzić nowe przepisy w życie, w tym za zdecydowane i aktywne poparcie, jakiego dyrektywie udzielili posłowie do Parlamentu Europejskiego, europejscy ministrowie sprawiedliwości i Maggie Hughes, której syn padł ofiarą przestępstwa na wakacjach i która niestrudzenie działała na rzecz praw ofiar. Kolejny ruch należy do państw członkowskich, które muszą wprowadzić przepisy w życie w praktyce. Wzywam je do niezwłocznego dostosowania prawodawstwa krajowego do nowej dyrektywy, aby wszystkie ofiary przestępstw były traktowane z szacunkiem oraz otrzymały odpowiednie informacje i wsparcie”.

Kontekst

Komisja przedłożyła dyrektywę w sprawie minimalnych standardów obowiązujących w odniesieniu do ofiar w maju 2011 r. (IP/11/585 i MEMO/11/310). Jutrzejsza publikacja w Dzienniku Urzędowym to wynik przyjęcia dyrektywy przez Radę Unii Europejskiej (IP/12/1066) i głosowania na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego (MEMO/12/659). Stało się to możliwe po tym, jak w czerwcu Parlament Europejski i Rada Ministrów osiągnęły porozumienie w sprawie nowych przepisów po intensywnych negocjacjach prowadzonych przez Komisję Europejską.

Nowa dyrektywa w sprawie minimalnych standardów obowiązujących w odniesieniu do ofiar zagwarantuje we wszystkich 27 państwach UE, że:

  • ofiary będą traktowane z szacunkiem, a policja, prokuratorzy i sędziowie będą przeszkoleni w zakresie odpowiedniego ich traktowania;

  • ofiary zostaną poinformowane o przysługujących im prawach oraz o sprawie w zrozumiały dla nich sposób;

  • pomoc dla ofiar będzie dostępna w każdym państwie członkowskim;

  • ofiary będą mogły uczestniczyć w postępowaniu, jeśli taka będzie ich wola, i uzyskają pomoc w uczestnictwie w rozprawie;

  • ofiary z grup najbardziej narażonych, jak dzieci, ofiary gwałtów lub osoby niepełnosprawne, będą identyfikowane i obejmowane odpowiednią ochroną;

  • ofiary będą chronione podczas dochodzenia w sprawie przestępstwa i postępowania sądowego.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona prawom ofiar:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, unijnej komisarz ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar