Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 13. novembrī

Cietušo tiesības ir prioritāte – stāsies spēkā jauni noteikumi par cietušo tiesībām

Rīt Oficiālajā Vēstnesī tiks publicēts jauns Eiropas tiesību akts, ar ko nostiprinās noziegumos cietušo tiesības – tiek lēsts, ka Eiropas Savienībā katru gadu noziegumos cieš 75 miljoni personu. Ministru padome 4. oktobrī pieņēma direktīvu par cietušo tiesībām (IP/12/1066), ko 12. septembrī ar pārliecinošu vairākumu apstiprināja Eiropas Parlaments (MEMO/12/659). Direktīvā ir noteiktas cietušo minimuma tiesības, kas būs spēkā visā ES (sk. IP/11/585). Dalībvalstīm trīs gadu laikā jāīsteno šie noteikumi valsts tiesību aktos.

„Ir iepriecinoši, ka Eiropas Savienībā būs jauns tiesību akts, kas nostiprinās visu noziegumos cietušo tiesības ES,” sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. “Es ceru, ka dalībvalstis šīs direktīvas transponēšanu noteiks par prioritāru jautājumu, lai risinātu to Eiropas pilsoņu un viņu ģimeņu vajadzības, kuri ir kļuvuši par noziegumos cietušajiem un kuru skaits ik gadu sasniedz miljonus. Es vēlos pateikties ikvienam, kas mums palīdzēja panākt, ka jaunais tiesību akts kļūst par realitāti, tostarp arī par plašo un aktīvo atbalstu, ko sniedza Eiropas Parlamenta deputāti, dalībvalstu tieslietu ministri un Megija Hjūza (Maggie Hughes), kuras dēls cieta noziegumā ārvalstīs un kura nenogurstoši cīnījās par cietušo tiesībām. Tagad jārīkojas dalībvalstu tiesām, lai šīs jaunās tiesības īstenotu praksē. Es aicinu dalībvalstis steidzami saskaņot savus tiesību aktus ar jauno ES direktīvu, lai pret visiem cietušajiem izturētos ar cieņu, viņi būtu labi informēti un saņemtu pienācīgu atbalstu.”

Vispārīga informācija

Komisija 2011. gada maijā iesniedza ES direktīvu par minimuma standartiem, kas jāpiemēro noziegumos cietušajiem (IP/11/585 un MEMO/11/310). Pēc tam, kad direktīvu pieņēma ES Padome (IP/12/1066) un par to nobalsoja Eiropas Parlamenta plenārsēdē (MEMO/12/659), tā tiks publicēta Oficiālajā Vēstnesī. Pēc intensīvām sarunām ar Eiropas Komisijas starpniecību Eiropas Parlaments un Ministru Padome jūnijā panāca vienošanos.

Jaunā ES Direktīva par minimuma standartiem, kas jāpiemēro noziegumos cietušajiem, nodrošinās, ka visās 27 ES dalībvalstīs:

  • pret cietušajiem izturas ar cieņu un policija, prokurori un tiesneši tiek apmācīti ar tiem atbilstoši apieties;

  • cietušie saņem informāciju par savām tiesībām un savu lietu viņiem saprotamā veidā;

  • katrā dalībvalstī pastāv cietušo atbalsta dienesti;

  • cietušie, ja vēlas, var piedalīties kriminālprocesā, un viņiem tiek sniegta palīdzība tiesas sēžu apmeklēšanā;

  • tiek noteikti neaizsargāti cietušie – piemēram, bērni, izvarošanas upuri, personas ar invaliditāti –, un viņi tiek atbilstoši aizsargāti;

  • cietušie tiek aizsargāti izmeklēšanas un tiesvedības laikā.

Papildu informācija

Eiropas Komisija – cietušo tiesības:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar