Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 13.

A sértettek védelme: jogerőre emelkednek a jogaikat biztosító új szabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában holnap hirdetik ki azt az új uniós jogszabályt, amely a becslések szerint évente mintegy 75 millió, az EU-ban bűncselekmény áldozatává váló személy jogait erősíti meg. A sértettek jogairól szóló irányelvet október 4-én fogadta el a Miniszterek Tanácsa (IP/12/1066), miután szeptember 12-én az Európai Parlament azt elsöprő többséggel jóváhagyta (MEMO/12/659). Az irányelv meghatározza a sértettek minimális jogait, függetlenül attól, hogy éppen hol tartózkodnak az EU-n belül (lásd: IP/11/585). Az uniós tagállamoknak három évük lesz arra, hogy a rendelkezéseket a nemzeti jogukba átültessék.

„Jó hír a polgárok számára, hogy az európai hivatalos lapban megjelenik ez az új jogszabály, amely az EU-ban bűncselekmény áldozatává váló valamennyi személy jogait garantálja”, mondta Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos. „Arra számítok, hogy a tagállamok prioritásként kezelik az irányelv átültetését annak érdekében, hogy gondoskodjanak a bűncselekmény áldozatává váló, évente több millió európai és családjaik igényeiről. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített nekünk ezt az új jogszabályt létrehozni, ideértve az Európai Parlament képviselőinek, valamint az európai igazságügyi miniszterek kifejezett és aktív támogatását, továbbá a sértettek jogaiért fáradhatatlanul kampányoló Maggie Hughes támogatását, akinek fia egy nyaralás során vált bűncselekmény áldozatává. Most a tagállamokon a sor, hogy ezeket az új jogokat a gyakorlatban is alkalmazzák. Felkérem hát a tagállamokat arra, hogy nemzeti jogszabályaikat késedelem nélkül hozzák összhangba az új uniós irányelvvel annak érdekében, hogy valamennyi áldozat tisztességes elbánásban, kellő tájékoztatásban és a megfelelő támogatásban részesüljön."

Előzmények

A sértettekre vonatkozó minimumszabályokról szóló irányelvet 2011 májusában terjesztette elő a Bizottság (IP/11/585 és MEMO/11/310). Az irányelvnek a Hivatalos Lapban való holnapi kihirdetésére azután kerül sor, hogy azt az EU Tanácsa elfogadta (IP/12/1066) és az Európai Parlamentben plenáris szavazáson döntöttek támogatásáról (MEMO/12/659). Minderre azután került sor, hogy az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa júniusban megállapodásra jutott az Európai Bizottság közvetítésével folytatott intenzív tárgyalások során.

A sértettekre vonatkozó minimumszabályokról szóló irányelv az EU 27 tagállamában biztosítja a következőket:

  • a sértettekkel való tiszteletteljes bánásmód, valamint a rendőrök, az ügyészek és a bírák képzése a sértettek megfelelő kezelése területén;

  • a sértettek – számukra érthető formában történő – tájékoztatása jogaikról és az ügyükben folyó eljárásról;

  • valamennyi tagállamban sértetteket támogató szolgálat felállítása;

  • kívánság esetén a sértett eljárásban való részvételének biztosítása, valamint a tárgyaláson való részvételhez nyújtott segítség;

  • a veszélyeztetett sértettek – például a gyermekek, a nemi erőszak sértettei és a fogyatékosok – felismerése és megfelelő védelme;

  • a sértettek védelmének kiterjesztése a rendőrségi nyomozásra és a bírósági eljárásra egyaránt.

További információk

Európai Bizottság – a sértettek jogai:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar