Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13. marraskuuta 2012

Uhrien oikeuksia koskeva uusi EU:n direktiivi tulee voimaan

Rikoksen uhrien aseman parantamisesta annettu direktiivi julkaistaan nyt Euroopan unionin virallisessa lehdessä eli EU:n säädöskokoelmassa, jolloin se tulee virallisesti voimaan. Direktiivillä on tarkoitus auttaa EU:ssa rikoksen uhriksi joutuvia ihmisiä, joita on vuosittain arviolta 75 miljoonaa. Ministerineuvosto hyväksyi uhrin oikeuksia koskevan direktiivin (IP/12/1066) 4. lokakuuta sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti oli hyväksynyt sen ylivoimaisella enemmistöllä 12. syyskuuta (MEMO/12/659). Direktiivissä määritetään uhrien oikeuksia koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka ovat voimassa kaikkialla EU:n alueella (ks. IP/11/585). Jäsenvaltioilla on nyt kolme vuotta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Viviane Reding, komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari, ilmaisi tyytyväisyytensä direktiiviin. Odotan, että jäsenvaltiot pitävät tämän direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ensisijaisena tavoitteena. Näin vastataan niiden miljoonien kansalaisten tarpeisiin, jotka joutuvat vuosittain rikoksen uhreiksi EU:ssa. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat työskennelleet tämän uuden säädöksen eteen. Euroopan parlamentin jäsenet ja Euroopan oikeusministerit ovat tukeneet sitä aktiivisesti ja äänekkäästi, samoin kuin Maggie Hughes, jonka poika joutui lomallaan rikoksen uhriksi ja joka on väsymättä kampanjoinut vahinkoa kärsineiden oikeuksien puolesta. Pallo on seuraavaksi jäsenvaltioiden tuomioistuimilla, joiden tehtävänä on näiden uusien oikeuksien toteuttaminen käytännössä. Direktiivin asianmukaisella täytäntöönpanolla varmistetaan uhrien kunnioittava kohtelu, oikeanlainen tukeminen ja asianmukainen tiedonsaanti."

Tausta

Komissio esitti toukokuussa 2011 direktiivin rikoksen uhrin oikeuksia koskevista vähimmäisvaatimuksista (IP/11/585 ja MEMO/11/310). Euroopan parlamentti äänesti direktiivistä täysistunnossaan (MEMO/12/659) ennen kuin neuvosto hyväksyi sen (IP/12/1066). Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto kävivät asiasta tiiviitä neuvotteluja, joissa komissio toimi välittäjänä, ja kesäkuussa ne pääsivät yhteisymmärrykseen asiasta. Huomenna direktiivi julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Rikoksen uhreihin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevalla uudella EU:n direktiivillä varmistetaan, että seuraavat oikeudet toteutuvat kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa:

  • uhreja kohdellaan kunnioittavasti; poliiseja, syyttäjiä ja tuomareita koulutetaan toimimaan asianmukaisesti

  • uhrit saavat tietoa oikeuksistaan ja tapauksestaan ymmärrettävällä tavalla

  • kaikissa jäsenvaltioissa on käytettävissä uhrien tukipalveluja

  • uhrit voivat halutessaan osallistua oikeudenkäyntiin ja saavat tätä varten apua

  • erityisen heikossa asemassa olevat uhrit, kuten lapset, raiskauksen uhrit ja vammaiset, huomioidaan erikseen ja heitä suojellaan asianmukaisesti

  • uhreja suojellaan poliisitutkimusten ja oikeudenkäynnin aikana.

Lisätietoja

Euroopan komissio – rikoksen uhrien oikeudet:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Komission varapuheenjohtajan, oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56


Side Bar