Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. november 2012

Ofrene først: Nye bestemmelser om ofres rettigheder indføres i lovgivningen

En ny EU-lov, der skal forbedre rettighederne for de ca. 75 millioner borgere, der hvert år er ofre for en forbrydelse i hele EU, vil i morgen blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, som er EU's statstidende. Ministerrådet vedtog den 4. oktober direktivet om ofres rettigheder (IP/12/1066), efter at Europa-Parlamentet havde tilsluttet sig forslaget med et overvældende flertal den 12. september (MEMO/12/659). Direktivet fastsætter minimumsrettigheder for ofre, uanset hvor de befinder sig i EU (se IP/11/585). EU's medlemsstater har nu tre år til at gennemføre bestemmelserne i deres nationale lovgivning.

"Det er godt nyt for borgerne, at den nye lov om sikring af ofres rettigheder i forbindelse med forbrydelser i EU nu er en del af den europæiske ret," sagde Viviane Reding, som er Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for retlige anliggender. "Jeg forventer, at medlemsstaterne prioriterer omsætningen af dette direktiv af hensyn til de millioner af europæere og deres familier, som hvert år er ofre for forbrydelser. Jeg vil gerne takke alle og enhver, som har bidraget til virkeliggørelsen af denne nye lov, herunder den meget udtalte og aktive støtte fra Europa-Parlamentets medlemmer, EU-landenes justitsministre og Maggie Hughes, hvis søn blev udsat for en forbrydelse, mens han var på ferie, og som utrætteligt har arbejdet for ofres rettigheder. Bolden befinder sig nu på medlemsstaternes banehalvdel, idet de skal gennemføre de nye rettigheder i praksis. Jeg anmoder dem om hurtigt at implementere det nye EU-direktiv i deres nationale lovgivning, så alle ofre behandles med respekt, informeres korrekt og modtager den rette støtte."

Sagsforløb:

Forslaget til EU-direktiv om minimumsstandarder for ofre blev fremlagt af Kommissionen i maj 2011 (IP/11/585 og MEMO/11/310). Teksten er herefter blevet vedtaget i EU's Ministerråd (IP/12/1066) og været til afstemning i plenum i Europa-Parlamentet (MEMO/12/659) og kan således offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i morgen. Dette er altsammen et resultat af, at Europa-Parlamentet og Ministerrådet nåede frem til en i juni efter omfattende forhandlinger med Europa-Kommissionen som mægler.

Det nye EU-direktiv om minimumsstandarder for ofre vil sikre følgende i alle 27 EU-lande:

  • At ofrene behandles med respekt, og at politi, anklagere og dommere er uddannet således, at de behandles korrekt.

  • At ofrene informeres om deres rettigheder og deres sag på en måde, de forstår.

  • At der findes tjenester, der yder støtte til ofre i alle medlemsstater.

  • At ofrene kan deltage i retsproceduren, hvis de ønsker det, og få hjælp til at overvære retssagen.

  • At udsatte ofre identificeres – f.eks. børn, voldtægtsofre og handicappede – og at de beskyttes ordentligt.

  • At ofrene beskyttes, mens politiet efterforsker forbrydelsen, og under retssagen.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – ofres rettigheder

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar