Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Odprava ovir za varno in inovativno plačevanje s karticami ter prek interneta in prenosnih telefonov

Bruselj, 11. januar 2012 – Uporaba virtualne železniške vozovnice ali vračilo denarja prijatelju prek prenosnega telefona, nakup živil prek spleta, plačevanje s plačilno kartico v tujini – načini, kako evropski državljani nakupujejo in plačujejo, se radikalno spreminjajo. Varno in pregledno povezano plačilno okolje po vsej EU lahko ustvari učinkovitejše, sodobnejše in varnejše plačilne metode – ki koristijo potrošnikom, trgovcem in ponudnikom plačilnih storitev. Komisija želi na podlagi posvetovanja o zeleni knjigi, ki ga začenja danes, pridobiti mnenja interesnih skupin o tem, katere ovire otežujejo nadaljnje povezovanje trga in kako jih je mogoče odpraviti. Rok za predložitev mnenj za posvetovanje je 11. april 2012.

Elektronsko plačevanje je bistveno za vsakega potrošnika pri nakupovanju na prodajnih mestih ali prek interneta. Po vsej EU je v uporabi več kot 700 milijonov plačilnih kartic, elektronsko trgovanje ponuja številne priložnosti, število pametnih telefonov pa izredno hitro narašča. Zelena knjiga analizira ovire, ki otežujejo povezovanje evropskega trga na področju teh obetavnih plačilnih tehnologij.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je povedal: „Evropa ima priložnost, da se zavihti na sam vrh razvoja in uporabe plačilnih tehnologij v prihodnosti. Vendar tega cilja ne bomo mogli uresničiti ob trenutni razdrobljenosti trga.

Varno, učinkovito, konkurenčno in inovativno elektronsko plačevanje je bistvenega pomena za potrošnike, trgovce in podjetja, da lahko v celoti uživajo prednosti enotnega trga ter poganjajo rast elektronskega trgovanja.

Posvetovanje, ki ga začenjamo danes, je popolnoma v skladu z nalogo Komisije, da se osredotoči na rast in ustvarjanje delovnih mest ter nadgradi dosedanje dosežke na področju plačevanja maloprodajnih nakupov.“

Podpredsednik Joaquín Almunia je dodal: „Neučinkoviti plačilni sistemi znotraj Evropske unije neupravičeno zvišujejo stroške transakcij; ogrožajo globalno konkurenčnost evropskega gospodarstva in omejujejo njegov potencial rasti. Evropski potrošniki, trgovci in podjetja si zaslužijo plačilne storitve, ki so primerne za 21. stoletje: pregledne z resnično dodano vrednostjo ob najboljši uporabi naših tehnologij.“

Ozadje

Ta zelena knjiga obravnava trenutno evropsko okolje za plačevanje s karticami, prek interneta in s prenosnimi telefoni, ugotavlja vrzeli med trenutnim položajem in vizijo popolnoma povezanega trga plačevanja ter ovire, ki so nastale zaradi tovrstnih vrzeli. Cilj zelene knjige je začeti obsežna posvetovanja z interesnimi skupinami za potrditev ali prispevanje k analizi Komisije ter pomoč pri ugotavljanju prave poti k izboljšanju povezovanja trga.

Glavna vprašanja, zastavljena v knjigi, zadevajo:

  • dostop do trga in vstop za obstoječe in nove ponudnike storitev,

  • varnost plačevanja in varstvo podatkov,

  • pregledno in učinkovito določanje cen plačilnih storitev,

  • tehnično standardizacijo,

  • medoperabilnost med ponudniki storitev.

Še eno bistveno vprašanje, ki presega vse zgoraj opisane vidike, je ustrezno upravljanje. Z drugimi besedami, kako je mogoče najbolje odpraviti ugotovljene ovire, da se prednosti uresničijo v razumnem časovnem roku.

Medtem ko je bila Komisija v preteklosti dejavna na področju plačevanja s karticami, večinoma v okviru enotnega območja plačil v eurih (SEPA) in z uvedbo zakonodaje o konkurenci (glej odločbe Komisije, naslovljene na MasterCard in Visa)1, je plačevanje prek interneta in prenosnih telefonov na evropski ravni razmeroma novo področje politike. Pri pripravi zelene knjige je Komisija preučila številna področja politike, ki so lahko pomembna za to področje.

Odzive na zeleno knjigo sprejemamo do 11. aprila 2012. Po natančni analizi odziva na posvetovanje bo Komisija objavila naslednje ukrepe, ki jih je treba sprejeti pred poletjem 2012.

Glej tudi MEMO/12/6

Več informacij

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm

Kontaktne osebe:

Chantal Hughes +32 22964450

Carmel Dunne +32 22998894

Marisa Gonzalez Iglesias +32 22951925

Maria Madrid Pina +32 22954530

1 :

Odločba Komisije z dne 19.12.2007 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP — Zadeva COMP/34.579 — MasterCard, Zadeva COMP/36.518 — EuroCommerce, Zadeva COMP/38.580 — Komercialne kartice; In Odločba Komisije z dne 8.12.2010 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP — Zadeva COMP/39.398 — Visa MIF.


Side Bar