Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Het opheffen van belemmeringen voor veilige en innovatieve kaart-, internet- en mobiele betalingen

Brussel, 11 januari 2012 – Een virtueel treinticket bij zich dragen of een vriend terugbetalen met de mobiele telefoon, boodschappen doen online, met de debetkaart betalen – de manier waarop Europese burgers winkelen en betalen is radicaal aan het veranderen. Dankzij een veilige en transparante geïntegreerde betalingsomgeving in heel de EU zou – ten voordele van consumenten, handelaren en betalingsdienstaanbieders een – efficiëntere, modernere en veiligere betalingsmethode kunnen ontstaan. Op basis van de vandaag aangenomen groenboekraadpleging doet de Commissie een onderzoek naar de opinies van de stakeholders over welke barrières voor marktintegratie nog bestaan en hoe die kunnen worden weggenomen. De raadpleging sluit af op 11 april 2012.

Elektronische betalingen zijn essentieel voor elke consument die iets koopt in een verkooppunt of winkelt op het internet. In heel de EU zijn meer dan 700 miljoen betalingskaarten in gebruik, biedt de e-handel enorme kansen en neemt het aantal smartphones in spectaculair tempo toe. In het groenboek worden de belemmeringen voor de Europese marktintegratie bij beloftevolle betalingstechnologieën geanalyseerd.

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten, zei hierover: “Europa kan een pioniersrol vervullen voor de betalingen van de toekomst. Bij het huidige niveau van marktfragmentatie is dit echter niet mogelijk. Veilige, efficiënte, concurrerende en innovatieve elektronische betalingen zijn cruciaal als consumenten, handelaars en ondernemingen ten volle de vruchten van de eengemaakte markt willen plukken en ook als aanjager van groei van de e-handel. De raadpleging die wij vandaag starten,sluit aan op het mandaat van de Commissie waarbij groei en werkgelegenheidsschepping centraal staan en op de verwezenlijkingen op het gebied van retailbetalingen wordt voortgebouwd.”

Vicepresident Joaquín Almunia voegde daaraan toe: " Door de inefficiënte betalingssystemen binnen de Europese Unie zijn de transactiekosten nodeloos hoog, wordt de mondiale concurrentiekracht van de Europese economie ondermijnd en wordt het groeipotentieel ervan beperkt. Europa’s consumenten, handelaren en ondernemingen verdienen betalingsdiensten die afgestemd zijn op de 21e eeuw: transparant, met echte toegevoegde waarde en onder optimale gebruikmaking van onze technologieën. '

Achtergrondinformatie

In dit groenboek wordt het huidige landschap van kaart-, internet- en mobiele betalingen in Europa in kaart gebracht en wordt bepaald waar de huidige situatie afwijkt van het concept van een volledig geïntegreerde betalingsmarkt en welke hinderpalen daarvan de oorzaak zijn. Doel van dit groenboek is het starten van een grootschalige raadpleging van de stakeholders om de analyse van de Commissie te valideren of aan te vullen en bij te dragen aan het vinden van de juiste aanpak om de marktintegratie te verbeteren.

De belangrijkste kwesties die in het groenboek worden genoemd betreffen:

  • Markttoegang en markttoetreding voor bestaande en nieuwe dienstaanbieders

  • Betalingsbeveiliging en gegevensbescherming

  • Transparante en efficiënte tarifering van betalingsdiensten

  • Technische normalisatie

  • Interoperabiliteit tussen dienstaanbieders.

Een andere cruciale kwestie, die alle bovenstaande aspecten overheerst, is behoorlijke governance. Met andere woorden, hoe kunnen de geconstateerde hinderpalen het best worden verholpen om ervoor te zorgen dat de voordelen binnen een redelijke termijn werkelijkheid worden.

Hoewel de Commissie al eerder werk heeft gemaakt van kaartbetalingen, vooral in het kader van de eengemaakte eurobetalingsruimte (SEPA) en door toepassing van het concurrentierecht (zie de beschikkingen van de Commissie gericht tot MasterCard en Visa)1, zijn internet- en mobiele betalingen tamelijk nieuwe beleidsgebieden op Europees niveau. Bij de voorbereiding van het groenboek heeft de Commissie dan ook naar een zeer brede rij van beleidsgebieden gekeken die mogelijk relevant zijn voor de betrokken terreinen.

Tot 11 april 2012 zijn reacties op het groenboek welkom. Op basis van een grondige analyse van de raadplegingsfeedback zal de Commissie de volgende stappen die moeten worden ondernomen vóór de zomer van 2012 aankondigen.

Zie ook MEMO/12/6

Nadere informatie

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm 

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)

1 :

Beschikking van de Commissie van 19.12.2007 inzake een procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst – Zaak COMP/34.579 – MasterCard, Zaak COMP/36.518 - EuroCommerce, Zaak COMP/38.580 - Commercial Cards; en het Besluit van de Commissie van 8.12.2010 in een procedure op grond van artikel 101 van het VWEU en artikel 53 van de EER-overeenkomst – Zaak COMP/39.398 – Visa MIF.


Side Bar