Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Lépések a biztonságos és innovatív kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetési megoldások elterjedését gátló akadályok felszámolása érdekében

Brüsszel, 2012. január 11. – Az európai polgárok vásárlási és fizetési szokásai napjainkban radikális változásokon mennek keresztül: virtuális vonatjeggyel utazhatunk, mobiltelefonunkon keresztül megadhatjuk tartozásunkat a barátunknak, élelmiszereinket interneten is megvásárolhatjuk, és betéti kártyánkkal külföldön is fizethetünk. A biztonságos és átlátható integrált fizetési környezet Unió-szerte történő megteremtése hatékonyabb, korszerűbb és biztonságosabb fizetési eszközök létrejöttéhez vezethetne, ami a fogyasztók, a kereskedők és a pénzforgalmi szolgáltatók javát egyaránt szolgálná. A Bizottság a ma elfogadott zöld könyvvel elindított konzultáció útján szeretné megismerni az érdekeltek véleményét arról, hogy milyen akadályok hátráltatják a piac további integrációját, és hogyan lehetne elhárítani ezeket az akadályokat. A konzultáció keretében a hozzászólások 2012. április 11-ig nyújthatók be a Bizottsághoz.

Az elektronikus fizetések valamennyi fogyasztó számára alapvető fontosságúak, legyen szó akár az értékesítés helyén, akár interneten keresztül történő vásárlásról. Az EU-ban több mint 700 millió fizetési kártya van használatban, az elektronikus kereskedelem óriási lehetőségeket kínál, az okostelefonok száma pedig drámai mértékben növekszik. A zöld könyv elemzi azokat az akadályokat, amelyek hátráltatják az európai piaci integrációt ezen ígéretes fizetési technológiák vonatkozásában.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Európa előtt nyitva áll a lehetőség, hogy úttörő szerepet töltsön be a fizetésteljesítés jövőjének alakításában. A piac szétaprózottságának jelenlegi szintje mellett azonban nem leszünk képesek elérni ezt a célt. A biztonságos, hatékony, versenyképes és innovatív elektronikus fizetési módok központi szerepet játszanak egyrészt annak biztosításában, hogy a fogyasztók, a kiskereskedők és a vállalkozások maradéktalanul kiaknázhassák az egységes piac előnyeit, másrészt az elektronikus kereskedelem fejlődésének előmozdításában. A mai napon megkezdett konzultáció teljes mértékben összhangban van a Bizottságnak a növekedésre és a munkahelyteremtésre összpontosító megbízatásával, egyúttal épít a lakossági fizetések terén már elért eredményekre.”

Joaquín Almunia alelnök hozzátette: „A nem kielégítő hatékonyságú uniós fizetési rendszerek a tranzakciós költségek túlzott mértékű növekedését idézik elő, aláássák az európai gazdaság globális versenyképességét és korlátozzák annak növekedési potenciálját. Az európai fogyasztók, kereskedők és vállalatok olyan pénzforgalmi szolgáltatásokat érdemelnek, amelyek megfelelnek a 21. század követelményeinek, vagyis átláthatóak, valódi hozzáadott értéket képviselnek és a lehető legjobban hasznosítják a rendelkezésünkre álló technológiákat.

Háttérinformációk

A már említett zöld könyv felméri a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések európai helyzetét, valamint megjelöli a jelenlegi helyzet és a teljesen integrált pénzforgalmi piac jövőképe közötti különbségeket és az e különbségek kialakulásának hátterében álló akadályokat. A zöld könyv célja, hogy az érdekelt felek részvételével olyan, széles körű konzultációs folyamatot indítson, amely megerősíti a Bizottság elemzését, vagy hozzájárul ahhoz, valamint segít meghatározni a piaci integráció fokozásának megfelelő módját.

A zöld könyvben megjelölt főbb kérdéskörök a következők:

  • Piacra jutás és piacra lépés a meglévő és az új szolgáltatók vonatkozásában

  • A fizetés biztonsága és az adatvédelem

  • A pénzforgalmi szolgáltatások átlátható és hatékony árazása

  • Műszaki szabványosítás

  • Kölcsönös átjárhatóság a szolgáltatók között.

A fent említett szempontok mindegyikét átfogja egy további kulcsfontosságú téma: a megfelelő irányítás kérdése, vagyis az, hogy a feltárt akadályok felszámolására meghatározott megoldások hogyan valósíthatók meg a legjobban annak érdekében, hogy a belőlük fakadó előnyök belátható időn belül jelentkezzenek.

Míg a Bizottság a kártyás fizetésekkel már a korábbiakban is foglalkozott, különösen az egységes eurófizetési térség (Single Euro Payments Area, SEPA) keretében és a versenyjog alkalmazása révén (lásd a MasterCardnak és a Visának címzett bizottsági határozatokat)1, az internetes és a mobiltelefonos fizetések uniós szinten viszonylag új szakpolitikai témáknak számítanak. A zöld könyv kidolgozása során ezért a Bizottság az e témák szempontjából potenciálisan fontos szakpolitikai területek széles körét megvizsgálta.

A Bizottság 2012. április 11-ig várja a zöld könyvben felvetett kérdésekre adott válaszokat. A Bizottság a konzultáció keretében kapott visszajelzések alapos elemzésére támaszkodva még 2012 nyara előtt bejelenti a következő lépéseket.

Lásd még: MEMO/12/6

További információk:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)

1 :

A Bizottság határozata (2007. december 19.) az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (COMP/34.579 – MasterCard ügy, COMP/36.518 – EuroCommerce ügy, COMP/38.580 – Kereskedelmi kártyák ügy); és a Bizottság határozata (2010. december 8.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (COMP/39.398 – VISA MIF ügy).


Side Bar