Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Esteet pois turvallisilta ja innovatiivisilta kortti-, internet- ja mobiilimaksuilta

Bryssel, 11. tammikuuta 2012 – Bussilipun voi ladata älypuhelimeen, pikkuvipin voi maksaa kaverille kännykällä, ruokatavarat voi ostaa verkosta, pankkikortilla voi maksaa ulkomailla – eurooppalaisten tavat tehdä ostoksia ja hoitaa maksuja ovat radikaalisti muuttumassa. Turvallinen ja avoin yhtenäinen maksuympäristö koko EU:ssa voisi luoda nykyistä tehokkaampia, uudenaikaisempia ja turvallisempia maksutapoja ja tuoda hyötyjä kuluttajille, kauppiaille ja maksupalveluntarjoajille. Komissio hyväksyi tänään asiasta vihreän kirjan, jonka pohjalta se kokoaa eri sidosryhmien näkemyksiä markkinoiden yhdentymistä haittaavista esteistä sekä tavoista poistaa nämä esteet. Näkemyksiä otetaan vastaan 11. huhtikuuta 2012 saakka.

Mahdollisuus maksaa sähköisesti on erittäin tärkeä asia kuluttajille, oli kyse sitten perinteisessä kaupassa asioinnista tai verkko-ostoksista. EU:ssa on käytössä yli 700 miljoonaa maksukorttia, sähköinen kaupankäynti tarjoaa valtavia mahdollisuuksia ja älypuhelimet yleistyvät kovaa vauhtia. Vihreässä kirjassa analysoidaan esteitä, jotka haittaavat lupaavien maksuteknologioiden markkinoiden yhdentymistä Euroopassa.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier’n mukaan Euroopalla on tilaisuus olla etujoukoissa määrittelemässä tulevaisuuden maksutapoja. “Emme kuitenkaan pääse tähän tavoitteeseen nykyisillä hajanaisilla markkinoilla. Turvalliset, tehokkaat, kilpaillut ja innovatiiviset sähköiset maksumenetelmät ovat olennainen edellytys, jotta kuluttajat, vähittäiskauppiaat ja yritykset pääsevät täysin hyötymään sisämarkkinoista ja edistämään sähköisen kaupankäynnin kasvua. Tänään käynnistämämme kuuleminen keskittyy komission tavoitteiden mukaisesti kasvun ja työllisyyden lisäämiseen, ja se perustuu vähittäismaksujen saralla jo saavutettuun edistykseen”, toteaa Barnier.

Komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunian mukaan ”tehottomasti toimivat maksujärjestelmät nostavat Euroopan unionissa tarpeettomasti maksukustannuksia, heikentävät Euroopan talouden yleistä kilpailukykyä ja rajoittavat sen kasvumahdollisuuksia. Euroopan kuluttajilla, kauppiailla ja yrityksillä on oikeus ajanmukaisiin maksupalveluihin, jotka toimivat avoimella tavalla, tarjoavat todellista lisäarvoa ja hyödyntävät mahdollisimman hyvin uusia teknologioitamme.”

Taustaa

Vihreässä kirjassa arvioidaan kortti-, internet- ja mobiilimaksujen nykytilannetta Euroopassa, yksilöidään puutteita verrattaessa nykytilannetta visioon täysin yhdennetyistä maksumarkkinoista sekä tarkastellaan esteitä, joista puutteet johtuvat. Vihreän kirjan tavoitteena on käynnistää sidosryhmien kanssa laaja kuulemisprosessi, jolla voidaan tukea tai täydentää komission analyysia ja auttaa löytämään oikea tapa lisätä markkinoiden yhdentymistä.

Keskeiset kysymykset liittyvät seuraaviin seikkoihin:

  • nykyisten ja uusien palveluntarjoajien mahdollisuudet tulla markkinoille

  • maksujen turvallisuus ja tietosuoja

  • maksupalvelujen läpinäkyvä ja tehokas hinnoittelu

  • tekninen standardointi

  • yhteentoimivuus palveluntarjoajien välillä.

Lisäksi kaikkiin edellä mainittuihin seikkoihin liittyy kysymys kehityksen ohjaamisesta. Toisin sanoen on löydettävä ratkaisu siihen, miten esteet voidaan parhaiten poistaa niin, että hyödyt toteutuvat kohtuullisen ajan kuluessa.

Komissio on jo toiminut aktiivisesti korttimaksuasiassa, pääasiassa SEPA-hankkeen (yhtenäinen euromaksualue) puitteissa ja kilpailuoikeuden alalla (ks. komission MasterCard- ja Visa-päätökset1), mutta internet- ja mobiilimaksut ovat Euroopan tasolla suhteellisen uusia toiminta-aloja. Vihreää kirjaa laatiessaan komissio onkin tarkastellut hyvin laajasti politiikan eri osa-alueita, joilla on merkitystä näiden kysymysten kannalta.

Näkemyksiä vihreästä kirjasta pyydetään 11. huhtikuuta 2012 mennessä. Komissio analysoi saadut vastaukset perusteellisesti ja ilmoittaa jatkotoimista ennen kesää 2012.

Ks. myös MEMO/12/6

Lisätietoa

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Marisa Gonzalez Iglesias (+32-2) 295 19 25

Maria Madrid Pina (+32-2) 295 45 30

1 :

Komission päätös 19. joulukuuta 2007 EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä – asia COMP/34.579 – MasterCard, asia COMP/36.518 – EuroCommerce, asia COMP/38.580 – Yrityskortit; sekä komission päätös 8. joulukuuta 2010 SEUT-sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä – asia COMP/39.398 – Visa MIF.


Side Bar