Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Kõrvaldatakse turvaliste ja innovaatiliste kaardi-, interneti- ja mobiilimaksetega seotud takistused

Brüssel, 11. jaanuar 2012. Euroopas on ostmis- ja maksmisviis radikaalselt muutumas — rongipilet on virtuaalne, sõbrale saab raha tagasi maksta mobiiltelefoniga, toidukaupu saab osta internetis ja deebetkaardiga on võimalik maksta välismaal. Turvaline ja läbipaistev kogu ELi hõlmav maksekeskkond aitaks luua tarbijatele, kaupmeestele ja teenusepakkujatele tõhusamaid, moodsamaid ja turvalisemaid maksevõimalusi. Täna vastu võetud rohelise raamatuga seotud konsultatsiooni käigus uurib komisjon sidusrühmadelt, mis takistab turu muutmist veelgi ühtsemaks ja kuidas oleks võimalik olukorda parandada. Vastuste esitamise tähtaeg on 11. aprill 2012.

Elektroonilised maksed on iga tarbija jaoks olulised nii müügipunktides kui ka internetis millegi ostmiseks. Kogu ELis on kasutusel üle 700 miljoni maksekaardi, e-kaubandus pakub ülihäid võimalusi ja nutitelefonide arv suureneb ülikiiresti. Rohelises raamatus analüüsitakse asjaolusid, mis takistavad Euroopa turu integratsiooni selliste paljulubavate maksetehnoloogiavõimaluste kasutamisel.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnas: „Euroopal on võimalus suunata, mida „makse tegemine” tulevikus võiks tähendada. Turu praeguse killustatuse juures ei ole aga võimalik esirinnas püsida. Turvalised, tõhusad, konkurentsivõimelised ja innovaatilised e-maksed on olulised tarbijatele, jaekauplustele ja äriühingutele, et saada täit kasu ühtsest turust ning suunata e-kaubanduse kasvu. Täna käivituv konsultatsioon vastab täielikult komisjoni ülesandele keskenduda majanduskasvule ja töökohtade loomisele ning jaemaksete valdkonnas juba tehtud edusammude suurendamisele”.

Asepresident Joaquín Almunia lisas: „Ebatõhusad maksesüsteemid Euroopa Liidus suurendavad liigselt tehingukulusid, vähendavad Euroopa majanduse konkurentsivõimet maailmas ning piiravad majanduskasvu võimalusi. Euroopa tarbijad, kaupmehed ja äriühingud väärivad 21. sajandile omaseid makseteenuseid, mis on läbipaistvad, tagavad lisandväärtuse ja mille puhul kasutatakse parimal moel ära meie tehnoloogialahendusi.

Taustteave

Selles rohelises raamatus hinnatakse kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete praegust olukorda Euroopas ning selgitatakse välja, mis on praegu veel puudu täielikult integreeritud makseturust, ning selliste puudujääkide põhjused. Rohelise raamatu eesmärk on käivitada sidusrühmadega laiaulatuslik konsultatsioon, et kinnitada komisjoni analüüsi või täiendada seda, et aidata leida õige tee turu paremaks integreerimiseks.

Rohelises raamatus käsitletakse järgmisi põhiteemasid:

  • olemasolevate ja uute teenusepakkujate pääs ja sisenemine turule,

  • maksete turvalisus ja andmekaitse,

  • makseteenuste läbipaistev ja tõhus hinnapoliitika,

  • tehniline standardimine,

  • teenusepakkujate koostalitlusvõime.

Veel üks oluline teema, mis hõlmab kõiki eespool nimetatud aspekte, on nõuetekohane juhtimine. Teiste sõnadega see, kuidas on kõige parem lahendada tuvastatud probleeme, et tagada loodetava kasu saamine mõistliku aja jooksul.

Kuigi komisjon on varem tegelenud maksekaartidega, seda peamiselt ühtse euromakseala raames ja kohaldades konkurentsiseadust (vt komisjoni otsused MasterCard'i ja Visa kohta)1, on interneti- ja mobiilimaksed Euroopa tasandil suhteliselt uued poliitikavaldkonnad. Seepärast pidas komisjon rohelist raamatut ette valmistades silmas palju erinevaid poliitikavaldkondi, mis võivad antud juhul osutuda oluliseks.

Vastuseid rohelisele raamatule oodatakse kuni 11. aprillini 2012. Pärast tagasiside põhjalikku analüüsi annab komisjon teada järgmistest meetmetest, mis tuleb võtta enne 2012. aasta suve.

Vt ka MEMO/12/6

Lisateave

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm 

Kontaktisikud :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)

1 :

Komisjoni otsus, 19.12.2007, EÜ asutamislepingu artiklis 81 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta – juhtum COMP/34.579 – MasterCard, juhtum COMP/36.518 — EuroCommerce, juhtum COMP/38.580 — Commercial Cards; ning komisjoni otsus, 8.12.2010, ELi toimimise lepingu artiklis 101 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta – juhtum COMP/39.398 — Visa MIF.


Side Bar