Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Odstraňování překážek na cestě k bezpečným a inovativním platbám kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu

Brusel 11. ledna 2012 – Mít virtuální jízdenku na vlak, vrátit peníze kamarádovi pomocí mobilního telefonu, nakoupit si potraviny přes internet nebo zaplatit debitní kartou v zahraničí – způsob, jakým Evropané nakupují a platí, se radikálně mění. Bezpečné a transparentní prostředí pro integrované platby v celé EU by mohlo vytvořit účinnější, modernější a bezpečnější formy placení, z čehož by profitovali zákazníci, obchodníci i poskytovatelé plateb. Na základě zelené knihy, která byla dnes přijata, žádá Komise zainteresované strany, aby se vyjádřily k tomu, co stojí v cestě hlubší integraci trhu a jak této integrace dosáhnout. Lhůta pro předkládání příspěvků ke konzultaci je 11. dubna 2012.

Možnost elektronických plateb je pro každého spotřebitele při nakupování v kamenných obchodech nebo na internetu zásadní. V EU se používá více než 700 milionů platebních karet, elektronický obchod nabízí obrovské možnosti a počet chytrých telefonů nezadržitelně roste. Zelená kniha analyzuje překážky, které brání integraci evropského trhu v oblasti těchto slibných platebních technologií.

Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby, prohlásil: „Evropa má šanci být v samém středu rozhodování o tom, co by mohl termín „provést platbu“ znamenat v budoucnosti. Tohoto cíle ale nedosáhneme, pokud zůstane zachována současná fragmentace trhu. Bezpečné, účinné, konkurenceschopné a inovativní elektronické platby, které jsou motorem růstu elektronického obchodu, jsou též nezbytné k tomu, aby spotřebitelé, maloobchodníci a společnosti mohli plně využívat výhod jednotného trhu. Konzultace, kterou dnes zahajujeme, je plně v souladu s mandátem Komise zaměřovat se na hospodářský růst a vytváření pracovních míst a je založena na úspěších dosažených v oblasti maloobchodních plateb.“

Místopředseda Joaquín Almunia dodal: „Neefektivní systémy plateb v rámci Evropské unie nepřiměřeně zvyšují transakční náklady, narušují globální konkurenceschopnost evropského hospodářství a jeho potenciál k růstu. Evropští spotřebitelé, obchodníci a společnosti si zaslouží platební služby hodné 21. století: transparentní, se skutečnou přidanou hodnotou a co nejlépe využívající našich technologií.“

Souvislosti

Tato zelená kniha hodnotí současnou situaci ohledně plateb kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu v Evropě, identifikuje rozdíly mezi současným stavem a výhledem trhu s plně integrovanými platbami a poukazuje na překážky způsobující tyto rozdíly. Cílem zelené knihy je nastartovat široký konzultační proces se zainteresovanými stranami, jehož úkolem je potvrdit analýzu Komise nebo k ní přispět a pomoct nalézt správný způsob, jak zlepšit integraci trhu.

Hlavní otázky uvedené v dokumentu se týkají:

  • přístupu na trh a vstupu pro stávající a nové poskytovatele služeb,

  • bezpečnosti plateb a ochrany údajů,

  • transparentního a efektivního stanovení cen platebních služeb,

  • technické normalizace,

  • interoperability mezi poskytovateli služeb.

Dalším důležitým bodem spojujícím všechny výše zmíněné aspekty je otázka řádného řízení. Jinými slovy, jak nejlépe zavést opatření napravující zjištěné problémy, aby se zajistilo dosažení přínosů v přijatelném časovém horizontu.

Komise byla aktivní na poli plateb kartou již v minulosti, především v rámci jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) a uplatňováním předpisů o hospodářské soutěži (viz rozhodnutí Komise určené společnostem MasterCard a Visa)1. Naproti tomu platby přes internet a mobilní platby představují na evropské úrovni relativně novou agendu. Při přípravě zelené knihy se tak Komise zabývala velmi širokým spektrem oblastí, které by mohly být relevantní.

Reakce na zelenou knihu se přijímají do 11. dubna 2012. Na základě důkladné analýzy zpětné vazby vzešlé z konzultace oznámí Komise následné plánované kroky do léta 2012.

Viz také MEMO/12/6

Další informace

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm 

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 22951925)

Maria Madrid Pina (+32 22954530)

1 :

Rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2007 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP – věc COMP/34.579 – MasterCard, COMP/36.518 – EuroCommerce, věc COMP/38.580 – platební karty pro komerční klientelu; a rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2010 týkající se řízení podle článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP – věc COMP/39.398 – Visa MIF.


Side Bar