Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. lapkričio 8 d., Briuselis

CARS 2020: stipri, konkurencinga ir tvari Europos automobilių pramonė

Automobilių pramonė, kurios sektoriuose dirba 12 mln. darbuotojų, yra gyvybiškai svarbi Europos gerovei ir naujų darbo vietų kūrimui. ES reikės išlaikyti pasaulinio lygio automobilių pramonę, gaminančią efektyviausiai energiją vartojančias ir saugiausias transporto priemones ir sukuriančią milijonus aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Siekdama šių tikslų, Europos Komisija šiandien pateikė veiksmų planą CARS 2020, kuriuo siekiama stiprinti pramonės konkurencingumą ir tvarumą iki 2020 m.

Komisija skatina daug investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas pagal Europos ekologiškų transporto priemonių iniciatyvą. Bus glaudžiau bendradarbiaujama su Europos investicijų banku, kad būtų finansuojamos inovacijos, o MVĮ turėtų daugiau galimybių gauti kreditą. ES standartinis elektromobilių baterijų įkrovimo infrastruktūros tinklas užtikrintų reguliavimo tikrumą, būtiną siekiant žengti svarbų žingsnį gaminant elektromobilius.

Automobilių pramonės inovacijos taip pat bus skatinamos taikant visa apimantį priemonių paketą: bus siekiama mažinti išmetamo CO2 kiekį, teršalų ir keliamo triukšmo lygį, didinti kelių eismo saugą ir plėtoti pažangiąsias transporto sistemas (angl. ITS).

Be to, Komisija taip pat siūlo spręsti opias automobilių sektoriaus problemas. Komisija, reaguodama į Europos automobilių rinkų paklausos mažėjimą ir į pranešimus apie gamyklų uždarymą, lapkričio mėn., t. y. iki kito Konkurencingumo tarybos posėdžio, surengs automobilių gamintojų, profesinių sąjungų atstovų ir pramonės ministrų susitikimą. Bus peržiūrėtos priemonės, siekiant darniau spręsti dabartinės krizės keliamus uždavinius. Automobilių pramonė svarbi visai Europai, todėl būtina imtis veiksmų Europos mastu. Susitikime svarbu daugiausia dėmesio skirti perteklinio pajėgumo, socialinių ir technologinių investicijų klausimams, taip pat nagrinėti valstybės pagalbos ir su paklausa susijusias priemones; vėliau vyks aukščiausio politinio lygmens diskusijos.

Už įmones ir pramonę atsakingas Europos Komisijos narys, Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Europa gamina geriausius pasaulyje automobilius. Komisija tikisi, kad Europa šioje srityje ir toliau pirmaus, ir kad sugebėsime gaminti dar saugesnes ir mažiau taršias transporto priemones. Todėl Komisija šiandien pristato ES automobilių pramonės strategiją ir ketina imtis skubių veiksmų šio sektoriaus dabartinėms problemoms spręsti. Svarbu, kad restruktūrizavimas vyktų koordinuotai. Šis automobilių sektoriaus planas yra pirmasis spalio 10 d. pristatytos Komisijos naujos pramonės revoliucijos strategijos vaisius. Automobilių pramonė turi viską, ko reikia dabartinėms problemoms išspręsti, likti konkurencingai, įgauti daugiau tvarumo ir išsaugoti gamybos bazę Europoje. Maža to, dėl savo didinamojo poveikio, kurį ji daro ekonomikai, automobilių pramonė turėtų suteikti svarų postūmį išsaugoti tvirtą pramonės pagrindą Europoje. Šiandienos veiksmų planu suteikiame automobilių pramonei visokeriopą politinę paramą.“

Globalizacija ir naujos technologijos atveria galimybių vis konkurencingesniam sektoriui

Tikėtina, kad artimiausią dešimtmetį labai išaugs besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse parduotų automobilių skaičius. Tai atvers ES automobilių pramonei naujų galimybių, tačiau padidės spaudimas gerinti tvarumą ir atlaikyti didėjančią pasaulinę konkurenciją.

Veiksmų plane numatyta konkrečių politinių iniciatyvų pasiūlymų, kuriomis siekiama:

 1. skatinti investicijas į netaršių transporto priemonių pažangias technologijas, pavyzdžiui,

 1. taikant visa apimantį priemonių, skirtų mažinti išmetamą CO2 kiekį, teršalų ir keliamo triukšmo lygį, rinkinį;

 2. imantis kelių eismo saugos priemonių, įskaitant pažangiąsias transporto sistemas;

 3. diegiant alternatyviojo kuro (elektros energijos, vandenilio ir gamtinių dujų) infrastruktūrą;

 4. nustatant ES elektromobilių baterijų įkrovimo infrastruktūros tinklo standartą;

 5. imantis Europos ekologiškų transporto priemonių iniciatyvos pagal programą „Horizontas 2020“, kad būtų skatinamos investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas;

 1. gerinti rinkos sąlygas, pavyzdžiui,

 1. stiprinant transporto priemonių bendrąją rinką taikant patobulintą tipo patvirtinimo sistemą, įskaitant rinkos stebėseną, kad būtų išvengiama nesąžiningos konkurencijos;

 2. racionalizuojant netaršių transporto priemonių finansines paskatas;

 3. nuosekliai taikant pažangaus reglamentavimo principus, įskaitant svarbiausių politinių iniciatyvų konkurencingumo patikrinimą, siekiant nustatyti tokių politinių iniciatyvų konkretų poveikį automobilių pramonei;

 1. didinti pramonės dalyvavimą pasaulinėje rinkoje

 1. sudarant subalansuotus prekybinius sandorius, apdairiai vertinant šių prekybos sandorių bendrą poveikį, taip pat skatinant ir tęsiant dvišalius dialogus su svarbiais trečiųjų šalių partneriais, ir

 2. tarptautiniu mastu intensyviau derinant transporto priemonių srities teisės aktus. Galutinis tikslas – tarptautinis automobilio tipo patvirtinimas ir elektromobilių ir jų baterijų pasauliniai saugos reikalavimai;

 1. skatinti investicijas į naujus įgūdžius ir mokymą, siekiant prisitaikyti prie struktūrinių pokyčių ir numatyti užimtumo ir gebėjimų poreikius, pavyzdžiui, skatinant šiam tikslui naudotis Europos socialiniu fondu (ESF).

Tolesni žingsniai

Dabar Komisija ir valstybės narės privalo įgyvendinti sutartus politinius veiksmus. Automobilių pramonė turės įgyvendinti nustatytus naujus plataus užmojo tikslus. Siekiant stebėti šį procesą ir tęsti dialogą su suinteresuotosiomis šalimis, bus parengtas tam skirtas veiksmų planas „CARS 2020“.

Europos automobilių pramonės rodikliai

Visa automobilių pramonė (automobilių gamintojai, tiekimo grandinė ir antrinė rinka, įskaitant tūkstančius MVĮ), yra strategiškai svarbi Europos ekonomikai, nes šiame sektoriuje tiesiogiai ir netiesiogiai dirba 12 mln. žmonių, jame sukuriama 4 proc. BVP ir 90 mlrd. EUR prekybos perviršis (2011 m.) Ši pramonės sritis yra didžiausias privatus investuotojas į mokslinius tyrimus ir inovacijas – kasmet investuojama apie 30 mlrd. EUR.

Bendroji informacija

Veiksmų plane pateikiami pirmieji konkretūs Komunikate dėl pramonės politikos pasiūlytų naujų politinių prioritetinių veiksmų rezultatai. Veiksmų planas grindžiamas aukšto lygio grupės CARS21, kurios veikloje dalyvavo septynių Komisijos narių, taip pat valstybių narių ir pagrindinių suinteresuotųjų subjektų (įskaitant pramonės atstovus ir NVO) atstovai, rezultatais. 2010 m. savo veiklą atnaujinusi grupė CARS 21 2012 m. birželio mėn. patvirtino savo galutinę ataskaitą.

Taip pat žr. MEMO/12/845 (Daugiau informacijos apie automobilių pramonės viziją 2020 m. ir apie Komisijos paskelbtus veiksmus)

Daugiau informacijos CARS 21 tinklalapyje.

Asmenys ryšiams :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar