Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 8.

CARS 2020: az erős, versenyképes és fenntartható európai gépjárműipar érdekében

Európa jóléte és az európai munkahelyek szempontjából a gépjárműipar – amelyhez 12 millió munkahely kapcsolódik – igen komoly szerepet játszik. Az EU-nak meg kell őriznie gépjárműiparának világszínvonalát, hogy világszerte a legenergiatakarékosabb és legbiztonságosabb járműveket állítsa elő, és millióknak biztosítson magas képzettséget igénylő munkahelyet. E célok megvalósítása érdekében ma az Európai Bizottság benyújtotta CARS 2020 elnevezésű cselekvési tervét, hogy 2020 közeledtével versenyképesebbé és fenntarthatóbbá tegye az ágazatot.

A környezetbarát járművekre irányuló európai kezdeményezés keretében a kutatás és az innováció ésszerűsítésére törekedve a Bizottság az innováció fellendítésére irányuló javaslatot terjeszt elő. Az innováció előmozdításának finanszírozása érdekében, valamint azért, hogy a kkv-k könnyebben hitelhez juthassanak, az Európai Beruházási Bankkal folytatott fokozott együttműködésre van szükség. Az elektromos autók tömeggyártásához szükséges áttörés megkönnyítéséhez kiszámítható szabályozási környezet szükséges, amelyet a járművek töltőcsatlakozóját egységesítő uniós szabvány fog biztosítani.

A gépjárműipari innovációk ösztönzésére szolgál emellett a szén-dioxid-, a szennyezőanyag- és a zajkibocsátás csökkentésére, a közúti biztonságot elősegítő fejlesztések támogatására és a fejlett technológiákat használó, intelligens közlekedési rendszerek kifejlesztésére irányuló átfogó intézkedéscsomag is.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság az ágazat sürgető problémáinak megoldására törekszik. A Bizottság az európai gépjárműpiacokon tapasztalt kereslet visszaesésére és több bejelentett üzembezárásra válaszul a következő Versenyképességi Tanácsot megelőzően novemberben összehívja a gépjárműgyártókat és a szakszervezetek képviselőit, valamint az ipari minisztereket, hogy együtt, koordinált módon vizsgálják felül a jelenlegi válság kezelésére irányuló intézkedéseket. A gépjárműipar egész Európában jelentős, ezért problémái európai szintű választ igényelnek. E válasz a túlkínálat kérdésére, a szociális és technológiai beruházásokra, az állami támogatásokra és a keresletoldali intézkedésekre fog összpontosítani, és a legmagasabb szinten folytatott politikai párbeszéd fogja követni.

Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos a következőképpen nyilatkozott: „Európában készülnek a világ legjobb autói. A Bizottság szeretné megőrizni ezt a vezető helyzetet, ugyanakkor még biztonságosabbá és környezetkímélőbbé tenni a járműveket. A ma előterjesztett dokumentumban a Bizottság az uniós gépjárműiparral kapcsolatos stratégiát mutatja be, továbbá sürgős intézkedéseket is fog tenni azért, hogy az ágazat jelenlegi nehézségeinek orvosolása és a szerkezetátalakítás koordinált módon történjen. Ez a gépjárműipari terv a Bizottság által október 10-én benyújtott ipari forradalmi stratégia első eredménye. A gépjárműipari ágazatnak minden eszköze megvan ahhoz, hogy túllendüljön a jelenlegi nehézségeken, megőrizze versenyképességét, fenntarthatóbbá váljon, és mindeközben még európai gyártóbázisát is megőrizze. Sőt mi több, a gazdaságra gyakorolt multiplikátor hatásánál fogva annak is nagy lendületet adhat, hogy Európa megőrizze szilárd ipari bázisát. A ma bemutatott cselekvési terv a lehető legnagyobb politikai támogatást adja meg a gépjárműiparnak.”

A globalizáció és az új technológiák új lehetőségeket nyújtanak az egyre élesebb versenyben

A következő évtizedben várhatóan jelentősen megugrik a feltörekvő gazdaságokban eladott autók száma, ami nem csupán lehetőség az EU gépjárműipara számára, hanem nagy nyomást is jelent a fenntarthatóság fokozása és az egyre éleződő globális versenyben való helytállás terén.

A cselekvési terv konkrét szakpolitikai kezdeményezésekre irányuló javaslatokat tartalmaz az alábbi célkitűzésekkel:

 1. A fejlett technológiákba és az ún. „tiszta” járművekbe irányuló beruházások előmozdítása, pl. az alábbiak révén:

  • a szén-dioxid-, a szennyezőanyag- és a zajkibocsátás csökkentésére irányuló átfogó intézkedéscsomag,

  • a közúti biztonságot elősegítő intézkedések, köztük az intelligens közlekedési rendszerek továbbfejlesztése,

  • az alternatív tüzelőanyagok (áram, hidrogén, földgáz) infrastruktúrájának kiépítése,

  • az elektromos járművek töltőcsatlakozóját egységesítő uniós szabvány kidolgozása, valamint

  • a kutatási és innovációs beruházások előmozdítását szolgáló, a Horizont 2020 keretprogramon részét képező, környezetbarát járművekre irányuló európai kezdeményezés.

 1. A piaci feltételek javítása, pl. az alábbiak révén:

  • a járművek egységes piacának megerősítése fejlettebb típus-jóváhagyási rendszer segítségével, ideértve a piacfelügyeletet is, a tisztességtelen verseny elkerülése érdekében,

  • az ún. „tiszta” járművekkel kapcsolatban biztosított pénzügyi ösztönzők ésszerűsítése,

  • az intelligens szabályozás elveinek következetes alkalmazása, azaz pl. a főbb politikai kezdeményezések versenyképességre gyakorolt hatásának vizsgálata a gépjárműiparra gyakorolt hatásuk felmérése érdekében.

 1. Az ágazat támogatása a globális piacra való kijutásban a következő intézkedések révén:

 • kiegyensúlyozott kereskedelmi megállapodások kötése, ezek kumulatív hatásainak körültekintő értékelése, a a fő harmadik országbeli partnerekkel megkezdett párbeszédek előmozdítása és folytatása, valamint

 • a járművekre vonatkozó előírások nemzetközi harmonizációjának fokozása azzal a végső céllal, hogy nemzetközi szintű legyen a járművek típusjóváhagyása, és az elektromos járművekre és akkumulátoraikra világszerte érvényes biztonsági követelmények vonatkozzanak.

 1. A készségfejlesztéssel és képzéssel kapcsolatos beruházások elősegítése egyrészt a szerkezeti átalakítások gördülékenyebbé tétele, másrészt a munkaerő-piaci és szaktudásbeli igények előrejelzése érdekében, pl. az Európai Szociális Alap e célra történő felhasználása által.

A következő lépések

A Bizottságnak és a tagállamoknak végre kell hajtaniuk a bejelentett szakpolitikai intézkedéseket. A gépjárműiparnak az lesz a feladata, hogy megvalósítsa e nagyra törő célokat. E folyamat figyelemmel kísérése és az érintett felekkel folytatott párbeszéd fenntartása céljából külön folyamatot vezetnek be, a „CARS 2020”-at.

Az európai gépjárműipar számokban

A közvetlenül vagy közvetve 12 millió munkahelyet, 2011-ben a GDP 4%-át és 90 milliárd euró kereskedelmi többletet jelentő gépjárműipar (gépjárműgyártók, a szállítói lánc és az utópiac, köztük több ezer kkv) egészében véve stratégiai fontosságú az európai gazdaság szempontjából. Évi mintegy 30 milliárd euró értékű beruházásokkal ez az ágazat a legnagyobb magánbefektető a kutatás és az innováció terén.

Háttér

A cselekvési terv a legutóbbi iparpolitikai közleményben előterjesztett új politikai prioritások első konkrét eredménye. A cselekvési terv a CARS21 magas szintű munkacsoport tevékenységének eredményén alapul. A csoportban hét európai biztos, a tagállamok és a legfontosabb érdekelt felek (az ágazat képviselői és különféle nem kormányzati szervezetek) vettek részt. A 2010-ben újraindított CARS 21 csoport végleges jelentését 2012 júniusában fogadta el.

Lásd még: MEMO/12/845 (További információk a gépjárműipar 2020-as jövőképéről és a Bizottság által bejelentett intézkedésekről)

További információk a CARS 21 weboldalon

Kapcsolattartók:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar