Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 8. novembrī

Jauns ES atbalsts māšu dzīvību glābšanai Libērijā

Šodien ES attīstības komisārs Andris Piebalgs tikšanās laikā ar Libērijas prezidenti un 2011. gada Nobela Miera prēmijas laureāti Ellenu Džonsoni Sērlīfu paziņos par jaunu programmu 42 miljonu eiro apmērā. Jaunais ES finansējums sniegs ieguldījumu, lai uz pusi samazinātu māšu mirstības līmeni līdz 375 uz 100 000 dzīvi dzimušajiem; pašreiz šis rādītājs ir 770 uz 100 000 (viens no augstākajiem pasaulē). Šis finansējums tiks izmantots veselības centru atjaunošanai, medicīnisku iekārtu iegādei, veselības aprūpes darbinieku apmācībai un daudziem citiem pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumus šajā valstī. Minētais finansējums ir daļa no Eiropas Savienības TAM iniciatīvas, kuras budžets ir 1 miljarda eiro apmērā un kura paredzēta, lai pasaules līmenī sekmētu tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu līdz 2015. gadam.

Tikšanās laikā prezidente un komisārs apspriedīs arī ES attīstības pasākumus, politisko dialogu ar Libēriju, reģionālo sadarbību Rietumāfrikā kopumā un panākumus tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā.

Komisārs Piebalgs teica: „Es ļoti priecājos par tikšanos ar prezidenti Sērlīfu, kura ir ieguldījusi daudz darba Libērijas stabilizēšanā un sieviešu tiesību veicināšanā un kuras rīcība ir iedvesusi cerību valstī un ārpus tās robežām. Es aicināju Sērlīfas kundzi turpināt aizsākto darbu attiecībā uz nacionālo izlīgumu un korupcijas apkarošanu, un es pilnībā atbalstu viņas un viņas valdības programmu attiecībā uz valsts izveidi un atjaunošanu. Es arī apliecināju prezidentes kundzei, ka mēs atbalstīsim viņas reformas centienus mežsaimniecības nozarē un cīņā pret kokmateriālu nelikumīgu eksportu no Libērijas.”

Komisārs piebilda: “Man ir arī prieks paziņot, ka Eiropas Komisija drīzumā pieņems jaunu programmu, ar kuru paredzēts palīdzēt valdībai glābt tūkstošiem māšu dzīvību, kas citādi būtu nomirušas dzemdību laikā.”

Dzemdībās vai ar grūtniecību saistītu apstākļu dēļ katru dienu mirst apmēram četras sievietes. Tikai 37 % dzemdību notiek veselības aprūpes iestādēs, un tikai 46 % dzemdību piedalās apmācīts personāls.

ES sadarbība ar Libēriju

Libērija 10. Eiropas Attīstības fonda ietvaros saņem 182 miljonus eiro laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam. Šī atbalsta galvenais mērķis ir pamata infrastruktūras un sociālo pakalpojumu (izglītības un veselības aprūpes) atjaunošana, institucionāls atbalsts pārvaldības un stabilitātes uzlabošanai un budžeta atbalsta programma, lai palīdzētu stabilizēt ekonomiku.

Cīņa pret kokmateriālu nelikumīgu eksportu no Libērijas

ES un Libērija 2011. gadā parakstīja brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu FLEGT (meža tiesību aktu ieviešana, pārvaldība un tirdzniecība) iniciatīvas ietvaros. Brīvprātīgā partnerattiecību nolīguma mērķis ir novērst kokmateriālu nelikumīgu eksportu no Libērijas uz ES un stiprināt Libērijas centienus uzlabot mežsaimniecības nozares pārvaldību.

ES atbalsta brīvprātīgā partnerattiecību nolīguma īstenošanu Libērijā ar programmas palīdzību, kuras budžets ir 17 miljoni eiro. Cita starpā šī programma sniedz atbalstu nozīmīgākajām valdības iestādēm, piemēram, Mežsaimniecības attīstības pārvaldei, lai regulētu un pārvaldītu mežu resursus tādā veidā, ka tiek nodrošināta kokmateriālu likumīga ražošana. Tā arī stiprina pilsoniskās sabiedrības organizāciju uzraudzības funkciju, ko tās pilda, uzraugot brīvprātīgā partnerattiecību nolīguma īstenošanu. Programmu līdzfinansē Eiropas Komisija (10 miljoni eiro) un Apvienotā Karaliste (7 miljoni eiro), un to īsteno Apvienotās Karalistes Starptautiskās attīstības ministrija.

Tūkstošgades attīstības mērķi

Prezidente Džonsone Sērlīfa kopā ar Apvienotās Karalistes premjerministru Deividu Kameronu un Indonēzijas prezidentu Susilo Bambangu Judojono ir līdzpriekšsēdētāja Augsta līmeņa darba grupā, kas atbildīga par attīstības programmu pēc 2015. gada un ko izveidoja ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns. Komisārs Piebalgs ir šīs darba grupas loceklis. Šī darba grupa ir viena no ANO iniciatīvām attīstības programmas uzlabošanai pēc 2015. gada, un tās darbu koordinēs starptautiska darba grupa par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas tika nosprausti ANO konferencē Riodežaneiro (Rio+20).

Papildu informācija

IP/11/548: Nelegālās mežizstrādes apkarošana: Eiropas Savienība un Libērija apvieno spēkus, lai nodrošinātu uz ES eksportēto koksnes izstrādājumu likumīgu izcelsmi

IP/12/875: Komisārs Piebalgs iecelts par Augsta līmeņa darba grupas locekli

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar