Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. marraskuuta 2012

Komissio hyväksyy Outokummun Inoxum-kaupan tietyin ehdoin

Euroopan komissio on perusteellisen arvioinnin jälkeen hyväksynyt EU:n sulautuma-asetuksen nojalla kaupan, jolla Outokumpu ostaa saksalaisen ThyssenKruppin ruostumatonta terästä tuottavan yksikön Inoxumin. Hyväksynnän ehtona on Ternissä Italiassa sijaitsevan Inoxumin ruostumattoman teräksen tuotantolaitoksen luovutus. Komissio epäili, että kahden suurimman kylmävalssatun teräksen tuottajan sulautuminen saattaisi nostaa hintoja. Tarjotut sitoumukset kuitenkin riittävät ratkaisemaan ongelman.

”Ruostumaton teräs on keskeinen materiaali, jota käytetään hyvin monissa tuotteissa kotitaloustavaroista teollisuuslaitteisiin. Myös moni eurooppalainen teollisuudenala on siitä riippuvainen. Italian Ternissä sijaitsevan laitoksen luovutuksella varmistetaan, ettei uuden eurooppalaisen markkinajohtajan syntymisestä aiheudu haittaa Euroopan kuluttajille ja liikeyrityksille", toteaa Joaquín Almunia, kilpailupolitiikasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja.

Komission perusteellisessa tutkimuksessa keskityttiin kylmävalssattujen ruostumattomien terästuotteiden tuotantoon Euroopan talousalueella (ETA). Sulautuma yhdistää näiden markkinoiden suurimman ja toiseksi suurimman toimittajan. Alun perin ilmoitettu liiketoimi olisi luonut toimijan, joka olisi ollut kolme kertaa suurempi kuin Luxemburgin Aperam ja viisi kertaa suurempi kuin Espanjan Acerinox, jotka ovat markkinoiden kolmanneksi ja neljänneksi suurimmat toimijat ja siten uuden keskittymän tärkeimmät kilpailijat.

Komission tutkimuksessa kävi ilmi, että tuonnin suuri osuus ETA-markkinoilla ei riitä rajoittamaan hintojen nousua, koska loppuasiakkaat eivät yleisesti ottaen pidä tuontituotteita täysin korvaavina vaihtoehtoina. Vaikka sulautuman osapuolten tärkeimmillä eurooppalaisilla kilpailijoilla, Aperamilla ja Acerinoxilla, on käyttämätöntä kapasiteettia, ne olisivat todennäköisesti todenneet, että on tuottavampaa nostaa hintoja uuden keskittymän mukana kuin kilpailla riittävän aggressiivisesti hinnannousun ehkäisemiseksi. Alkuperäisen ilmoituksen mukaisessa liiketoimessa mahdollisesti syntyvä synergia ei luultavasti olisi läheskään riittänyt kompensoimaan hintojen noususta aiheutuvia haittavaikutuksia.

Sulautuman osapuolet vastasivat näihin epäilyihin tarjoutumalla luovuttamaan Inoxumin ruostumattoman teräksen tuotantolaitoksen Ternissä sekä useita jakelukeskuksia eri puolilla Eurooppaa. Luovutusten myötä ostaja saa haltuunsa täysin yhtenäisen ja itsenäisen tuotanto- ja jakeluyrityksen, jolla on yhteydet tärkeimpiin ETA-maihin. Ostajan valinnan mukaan luovutus kattaa Ternissä sijaitsevan metallien lämpökäsittelylaitoksen (Società delle Fucine) ja laajan kirkashehkutetun teräksen tuotantolinjan (LBA2). Komissio varmistaa, että kyseinen liiketoiminta myydään EU:n sulautuma-asetuksen mukaisesti sopivalle ostajalle, ja selvittää, että Ternin elinvoimaisuus ja kilpailukyky on varmistettu.

Ehdotetuilla sitoumuksilla varmistetaan, että sulautumalla on jatkossakin riittävästi kilpailupainetta kylmävalssatusta teräksestä valmistettujen tuotteiden tuotantomarkkinoilla ETA-alueella. Komissio katsoo tästä syystä, että ehdotettu liiketoimi näillä sitoumuksilla muutettuna ei aiheuta kilpailuongelmia. Päätöksen ehtona on sitoumusten täysimääräinen noudattaminen.

Tausta

Ruostumaton teräs on seosteräs, joka sisältää kromia vähintään 10,5 prosenttia ja hiiltä enintään 1,2 prosenttia. Se on hiiliteräkseen verrattuna arvokas tuote, jonka osuus teräksen maailmanmarkkinoista on 2 prosenttia määrän ja 10 prosenttia arvon perusteella laskettuna. Ruostumattoman teräksen ruostumattomuus perustuu siihen lisättävään kromiin, ja sen tärkeimpiä ominaisuuksia on korroosionkestävyys.

Ruostumatonta terästä käytetään monissa eri alojen tuotteissa, joilta edellytetään sekä ilmaston- ja korroosionkestävyyttä että hygieniaa. Niinpä ruostumatonta terästä hyödynnetään esimerkiksi kotitaloustavaroissa sekä autoteollisuudessa, rakennusalalla, pitopalveluissa, kemian- ja elintarviketeollisuudessa ja liikenteessä.

Ehdotetusta yrityskaupasta ilmoitettiin komissiolle lakisääteistä hyväksyntää varten 10. huhtikuuta 2012. Komissio käynnisti perusteellisen tutkimuksen 21. toukokuuta 2011 (ks. IP/12/495). Osapuolille ilmoitettiin 9. elokuuta 2012 annetussa väitetiedoksiannossa, että alkuperäisen ilmoituksen mukainen sulautuma aiheuttaisi vakavia kilpailuongelmia kylmävalssatusta teräksestä valmistettujen tuotteiden tuotantomarkkinoilla.

Komission tutkimuksessa havaittiin, että ehdotettu liiketoimi ei aiheuttaisi kilpailuongelmia aihioiden, kuumavalssatusta teräksestä valmistettujen tuotteiden, tarkkuusnauhojen ja ferrokromin tuotannossa. Komissio totesi lisäksi, että liiketoimi ei aiheuttaisi ongelmia ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden jakelussa.

Yritykset ja tuotteet

Outokumpu on Helsingin pörssissä listattu suomalainen yhtiö. Se on emoyhtiönä yhtymässä, joka harjoittaa maailmanlaajuisesti ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden valmistusta ja jakelua. Se valmistaa myös ferrokromia.

Inoxum on saksalaisen ThyssenKrupp-yhtiön ruostumatonta terästä valmistava yksikkö. Inoxum toimii ruostumattoman teräksen ja runsasseosteisen teräksen valmistuksen ja jakelun alalla.

Yrityskeskittymien valvonta

Komissiolla on velvollisuus arvioida tietynsuuruisen liikevaihdon ylittävien yritysten sulautumisia ja yrityskauppoja (katso sulautuma-asetuksen 1 artikla) ja estää sellaiset keskittymät, jotka haittaavat olennaisesti tehokasta kilpailua ETA-alueella tai sen merkittävässä osassa.

Suurin osa yrityskeskittymistä ei aiheuta kilpailuongelmia, ja ne hyväksytään rutiinitarkastelun jälkeen. Yrityskaupan ilmoittamisen jälkeen komissiolla on yleensä yhteensä 25 työpäivää päättää, hyväksyykö se keskittymän (1. vaihe) vai aloittaako se perusteellisen tutkimuksen (2. vaihe).

Parhaillaan on käynnissä kolme muutakin 2. vaiheen tutkimusta. Ensimmäisessä on kysymys ehdotetusta toimesta, jossa Hutchison ostaa Orange Austrian Itävallan matkaviestintäpalvelujen markkinoilla (ks. IP/12/726). Määräaika lopullisen päätöksen antamiselle on 21. joulukuuta 2012. Toisessa 2. vaiheen asiassa komissio tutkii toimea, jolla UPS ostaa kilpailijansa, pienen kuriiripalveluyrityksen TNT Expressin (ks. IP/12/816). Päätöksen määräaika on 15. tammikuuta 2013. Kolmannessa 2. vaiheen tutkimuksessa on kyse halpalentoyhtiö Ryanairin suunnitelmasta ostaa irlantilainen lentoyhtiö Aer Lingus (ks. IP/12/921). Kyseisen päätöksen määräaika on 6. helmikuuta 2013.

Julkinen versio tänään tehdystä päätöksestä on saatavilla verkkosivulla

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6471

Yhteyshenkilöt :

Antoine Colombani +32 2 297 45 13

Marisa Gonzalez Iglesias +32 2 295 19 25


Side Bar