Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 7.

Éghajlat-politika: A Bizottság a fluortartalmú üvegházhatású gázkibocsátás jelentős csökkentését javasolja

A fluortartalmú gázok (F-gázok) számottevő csökkentésére vonatkozó javaslatával az Európai Bizottság tegnap jelentős lépést tett az éghajlatváltozással kapcsolatos hosszú távú célok elérése felé. A szén-dioxidnál mintegy 23 ezerszer erősebb légkör-felmelegítő hatással bíró F-gázok kibocsátása 60%-kal nőtt 1990 óta, miközben minden más üvegházhatású gáz esetében csökkenés figyelhető meg. A rendeletjavaslat célja, hogy az F-gázok kibocsátása a mai szint egyharmadára essen vissza 2030-ig. Egyes új berendezések (pl. a háztartási hűtőgépek) esetében, ahol már rendelkezésre állnak környezettudatosabb megoldások, a javaslat megtiltja az F-gázok használatát.

Az F-gázok általában hűtő- és légkondicionáló berendezésekben, valamint más elektromos berendezésekben, szigetelőhabokban, aeroszolpermetekben és tűzoltó készülékekben használatosak. Légkörbe szivárgásuk előfordulhat a gyártóüzemben, az őket alkalmazó készülékek használata során, vagy amikor ezeket a készülékeket kidobják.

Connie Hedegaard, az Európai Unió éghajlat-politikai biztosa így fogalmazott: „A Montreáli Jegyzőkönyv aláírásának 25. évfordulóján büszkén mutatom be önöknek új kezdeményezésünket. Az EU-ban forgalomba hozható F-gázok mennyiségének korlátozásával ez az új jogszabály nemcsak az éghajlatváltozás mérsékléséhez járul hozzá, de egyúttal új és nagyszabású üzleti lehetőségeket is teremt. Az eddigi szabályozás sikeresen blokkolta a kibocsátásnövekedést és fellendítette a technológiai innovációt. Ma, amikor már képesek vagyunk környezetkímélőbb termékek előállítására, az F-gáz-kibocsátás költséghatékony csökkentésével újabb lépést tehetünk kitűzött célunk felé.”

A mai javaslatban foglalt intézkedés 2015-től fokozatosan korlátozná az F-gázok legfontosabb csoportjának – a fluorozott szénhidrogéneknek (HFC-k) – az EU-ban forgalomba hozható teljes mennyiségét, mely ily módon 2030-ig lépcsőzetesen csökkenne a mai forgalom egyötödére. Az intézkedés az ózonkárosító anyagok forgalomból való sikeres kivonásának tapasztalatára épít: e téren az EU-n belül a nemzetközi egyezményben rögzített határidő előtt 10 évvel teljesült a cél.

A Montreali Jegyzőkönyv értelmében az EU támogatja a fluorozott szénhidrogének kibocsátásának csökkentésére tett lépéseket. A javasolt intézkedés előirányozza és előmozdítja a HFC-fogyasztás és -termelés világszintű, fokozatos csökkentéséről szóló megállapodást, amely szerepel a Montreali Jegyzőkönyv részes felei e hónapban megtartandó 24. ülésszakának napirendjén. Ezenkívül támogatni fogja az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményének égisze alatt Dohában tartandó novemberi éghajlat-változási konferencia azon törekvését, amely további országok mielőbbi fellépését célozza a fluorozott szénhidrogének kibocsátásának csökkentésére annak érdekében, hogy a kibocsátáscsökkentés 2020-ig szükséges mértéke és az éghajlatváltozás mérséklését célzó, jelenleg tervezett fellépéssorozat összhangba kerüljön egymással.

A megfelelő jogi keret megalkotását követően az uniós fogyasztók és a berendezések kereskedelmi felhasználói az F-gázokat alkalmazó valamennyi ágazatban előremozdíthatják a változást és meggyorsíthatják a technológiai fejlődést. Mindez nagyobb piaci részesedéshez juttatja azokat a vállalkozásokat, amelyek – élve a kínálkozó lehetőséggel – környezetkímélő termékeket és berendezéseket fejlesztenek ki. A legfrissebb felmérések azt mutatják, hogy számos műszakilag megfelelő alternatíva létezik, melyek alkalmazása nemcsak biztonságos, hanem költséghatékony és energiatakarékos is.

Azt követően, hogy a javaslat a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló meglévő rendelet helyébe lép, a vállalkozásoknak intézkedések sorát kell meghozniuk az F-gáz-tartalmú berendezésekből történő szivárgások visszaszorítására és a berendezések életciklusának végén történő gáz-visszanyerésre. A hatályban lévő rendelet előírásokat határoz meg a berendezések működtetését végző személyek képzésére és képesítésére, az F-gázokat tartalmazó berendezések címkézésére, a gyártást érintő nyilvántartásokra, az F-gázok kivitelére és behozatalára, valamint – egyes területeken – néhány tilalomra vonatkozóan. Az új javaslat kivétel nélkül megtartja és/vagy tovább szigorítja ezeket az előírásokat.

További lépések

A Bizottság megvitatásra és rendes jogalkotási eljárás keretében történő elfogadásra benyújtja a javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Háttér-információk

Az Európai Bizottság alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó ütemterve a globális erőfeszítéssel elérhető kibocsátáscsökkentés költséghatékony módját irányozza elő annak érdekében, hogy a globális felmelegedés legfeljebb 2 °C-kal haladja meg az iparosodás előtti szintet. Ez a cél csak az összes ágazat bevonásával és valamennyi üvegházhatású gáz figyelembe vételével érhető el.

Az ütemterv az ipari ágazat tekintetében több mint 70%-os kibocsátáscsökkentést irányoz elő 2030-ig, beleértve az F-gázokat is. Az új javaslat épp e csökkentés elérését szolgálja. Az F-gázokat alkalmazó ágazat költséghatékony módon fog hozzájárulni azon általános gazdasági erőfeszítésekhez, amelyekre az éghajlatváltozás költségesebb jövőbeli következményeinek elkerülése miatt lesz szükség.

További információk

Az Éghajlatpolitikai Főigazgatóság F-gázokkal foglalkozó oldala:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Az EGT nyomonkövetési jelentése az F-gázokról:

http://www.eea.europa.eu/highlights/potent-greenhouse-gases

Az EGT üvegházhatású gázokkal kapcsolatos adatokat megjelenítő alkalmazása:

http://www.eea.europa.eu/highlights/pressroom/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer

Lásd még: MEMO/12/840 (kérdések és válaszok)

Kapcsolattartók:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar