Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 november 2012

Kommissionen föreslår att bevilja viseringsfrihet för medborgare i 16 önationer

Medborgare från 16 önationer kommer inom kort att kunna resa till Schengenområdet utan visum. Detta kommer att ge såväl EU som medborgarna i de 16 länderna både möjligheter och fördelar.

– Viseringsfria resor är inte enbart en symbolisk gest – fler mellanmänskliga kontakter och affärsmöjligheter kommer att direkt påverka både medborgarna i de 16 länderna och européerna, säger Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

EU-kommissionen föreslår i dag att fem nationer i Västindien (Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna samt Trinidad och Tobago) och tio nationer i Stilla havet (Kiribati, Marshallöarna, Mikronesien, Nauru, Palau, Samoa, Salomonöarna, Tonga, Tuvalu och Vanuatu) samt Östtimor ska tas upp i förteckningen över länder och territorier utanför EU, vars medborgare är undantagna från viseringskravet.

Syftet är att underlätta resor till Schengenområdet samt Cypern, Bulgarien och Rumänien. Medborgare i de berörda länderna skulle inte längre behöva visering för kortare vistelser (upp till 90 dagar), så länge som vederbörande har ett pass, oavsett om det gäller affärsresor, turistresor eller besök hos släktingar. Detta kommer att underlätta deras reseplanering och sänka resekostnaderna. Medlemsstaternas begränsade konsulära närvaro i många av dessa länder har gjort att viseringssökande ofta tvingats resa utomlands för att ansöka om Schengenvisering.

Enligt kommissionens förslag ska undantaget från viseringskravet återgäldas med regler om undantag från viseringskrav som ger ett helt viseringsfritt system för samtliga EU-medborgare som vill resa till dessa länder. Dessutom kommer personer med särskilda kategorier av brittiskt medborgarskap som för närvarande omfattas av viseringskraven (uppskattningsvis 300 000 personer huvudsakligen bosatta inom brittiska utomeuropeiska territorier som t.ex. Bermuda och Turks- och Caicosöarna) också att undantas.

Nu ansvarar Europaparlamentet och Europeiska unionens råd för att fatta ett slutligt beslut om kommissionens förslag.

Rapporten om hur Schengensamarbetet fungerar lokalt

I dag antog kommissionen också en rapport om hur Schengensamarbetet fungerar lokalt. Rapporten utvärderar de första två åren av tillämpningen av EU:s viseringskodex och innehåller konkreta rekommendationer om hur samarbetet kan förbättras i framtiden, exempelvis genom en fördelning av bördorna på samtliga berörda aktörer. Ett förbättrat lokalt Schengensamarbete, särskilt för att harmonisera praxis, kommer att bidra till att stärka trovärdigheten i EU:s gemensamma viseringspolitik och kommer att garantera samtliga viseringssökande lika och rättvis och transparent behandling.

Bakgrund

Dagens förslag om att föra upp dessa länder i förteckningen över länder som beviljats viseringsfrihet genom en ändring av förordning (EG) nr 539/2001 är resultatet av EU-kommissionens regelbundna översyn. Den omfattar en bedömning från fall till fall av tekniska krav och kriterier som bland annat gäller olaglig invandring, allmän ordning och säkerhet samt EU:s förbindelser med länder utanför EU.

Sedan den antogs har viseringsförordningen ändrats åtta gånger. Senast skedde det 2010 när Taiwan, Albanien och Bosnien och Hercegovina fördes upp i förteckningen.

För närvarande omfattar Schengenområdet 22 EU-länder och fyra associerade stater (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz). När medborgare från de 16 berörda länderna har rest in i Schengenområdet, kan de röra sig fritt från det ena landet till det andra. Undantaget från viseringskrav ska också gälla Rumänien, Bulgarien och Cypern, som ännu inte är fullständiga medlemmar av Schengensamarbetet.

Storbritannien och Irland ingår inte i Schengensamarbetet och deltar heller inte i den gemensamma viseringspolitiken. De har separata viseringsöverenskommelser med länder utanför EU.

År 2011 utfärdade EU-länderna och de länder som deltar i Schengensamarbetet över tolv miljoner viseringshandlingar.

Bestämmelserna i viseringskodexen (förordning (EG) nr 810/2009) tillämpas allmänt av EU-ländernas konsulat. Med tanke på skillnaderna i lokala förhållanden är det emellertid viktigt att ha ett sammanhängande samarbete mellan EU-länderna och kommissionen så att tillämpningen av de allmänna rättsliga bestämmelserna sker harmoniserat samtidigt som hänsyn tas till lokala förhållanden.

I det lokala Schengensamarbetet bedöms det exempelvis om medlemsstaterna behöver harmonisera förteckningarna över intyg som ska tillhandahållas av viseringssökande i ett visst land. Redan 2011 fattade kommissionen två beslut om sådana harmoniserade förteckningar omfattande omkring 20 platser i viktiga länder utanför EU såsom Kina, Turkiet, Saudiarabien och Indonesien. Dessa förteckningar bidrar till att säkerställa likabehandling av viseringssökande i enlighet med bestämmelserna i viseringskodexen.

Länkar

Länk till rapporten

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

GD Inrikes frågor, webbplats

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar