Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 7. novembra 2012

Komisija predlaga odpravo vizumov za državljane iz 16 otoških držav

Državljani iz šestnajstih otoških držav bodo kmalu lahko potovali v schengensko območje brez vizuma. To bo ustvarilo priložnosti in ugodnosti tako za državljane EU kot državljane teh 16 držav.

„Odprava vizumov ni le simbolična gesta zaradi več medosebnih stikov in poslovnih priložnosti bo to neposredno vplivalo na življenje državljanov teh držav in državljanov EU“, je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Evropska komisija je danes predlagala, da se 5 karibskih otoških držav (Dominika, Grenada, Saint Lucija, Saint Vincent in Grenadine ter Trinidad in Tobago), 10 pacifiških otoških držav (Kiribati, Marshallovi otoki, Mikronezija, Nauru, Palau, Samoa, Salomonovi otoki, Tonga, Tuvalu in Vanuatu) in Vzhodni Timor dodajo na seznam tretjih držav in ozemelj, katerih državljani so oproščeni vizumske obveznosti.

Cilj je poenostaviti potovanje v schengensko območje ter na Ciper, v Bolgarijo in Romunijo. Imetniki potnih listov iz teh držav ne bodo več potrebovali vizuma za kratkoročno bivanje (do 90 dni), bodisi za namene poslovnih, turističnih ali družinskih obiskov. To bo olajšalo njihovo načrtovanje potovanja in zmanjšalo stroške takih potovanj. Zaradi omejenega števila konzularnih predstavništev držav članic v mnogih od teh držav morajo danes njihovi državljani pogosto potovati v tujino, da bi zaprosili za schengenski vizum.

Predlog Komisije predvideva, da bo izvzetje iz vizumske obveznosti vzajemno preneseno v sporazume o odpravi vizumske obveznosti, s čimer se bo zagotovil brezvizumski režim za vse državljane EU, ki želijo potovati v te države. Poleg tega bodo iz te obveznosti izvzete tudi posebne skupine britanskih državljanov, za katere trenutno velja vizumska obveznost (približno 300 000 ljudi, ki večinoma prebivajo na britanskih čezmorskih ozemljih, kot so Bermudski otoki ter otoka Turks in Caicos).

O predlogu Komisije morata zdaj končno odločitev sprejeti še Evropski parlament in Svet Evropske unije.

Poročilo o delovanju schengenskega sodelovanja na lokalni ravni

Komisija je danes sprejela tudi poročilo o delovanju schengenskega sodelovanja na lokalni ravni. V poročilu sta ocenjeni prvi dve leti izvajanja vizumskega zakonika EU in navedena konkretna priporočila o tem, kako bi bilo mogoče v prihodnje sodelovanje še izboljšati, npr. s porazdelitvijo bremena na vse vključene akterje. Izboljšano schengensko sodelovanje na lokalni ravni, zlasti glede usklajevanja praks, bo prispevalo h krepitvi verodostojnosti skupne vizumske politike EU in zagotovilo, da bodo vsi prosilci za vizum enako, pravično in pregledno obravnavani.

Ozadje

Današnji predlog za vključitev teh 16 držav na seznam držav, katerih državljani ne potrebujejo vizuma, s spremembo Uredbe št. 539/2001 je bil sprejet na podlagi postopka rednega pregleda, ki ga izvaja Evropska komisija. Ta temelji na oceni posameznih tehničnih zahtev in meril, ki se med drugim nanašajo na nezakonito priseljevanje, javni red in varnost, kakor tudi na zunanje odnose Unije s tretjimi državami.

Uredba o vizumih je bila od sprejetja spremenjena že osemkrat. Nazadnje, leta 2010, so bili na ta seznam vključeni Tajvan, Albanija ter Bosna in Hercegovina.

Trenutno je v schengensko območje vključenih 22 držav članic EU in štiri pridružene države (Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica). Ko državljani iz teh držav, ki niso članice EU, vstopijo v schengensko območje, lahko prosto prehajajo iz ene države v drugo. Odprava vizumske obveznosti bo veljala tudi za Romunijo, Bolgarijo in Ciper, ki še niso polnopravne članice schengenskega območja.

Združeno kraljestvo in Irska nista del schengenskega območja in ne sodelujeta v skupni vizumski politiki. Zato imata ločene vizumske ureditve z državami, ki niso članice EU.

Leta 2011 so države članice EU in države schengenskega območja izdale približno 12 milijonov vizumov.

Določbe vizumskega zakonika (Uredba (ES) št. 810/2009 ) uporabljajo vsi konzulati držav članic. Vendar je zaradi razlik v lokalnih okoliščinah bistveno, da države članice in Komisija dosledno sodelujejo in da se pri usklajeni rabi splošnih pravnih določb hkrati upoštevajo lokalne okoliščine.

Na primer, v okviru lokalnega schengenskega sodelovanja se izvaja ocena, ali morajo države članice uskladiti sezname spremnih dokumentov, ki jih morajo prosilci za vizum predložiti v zadevni državi. Komisija je leta 2011 že sprejela dva sklepa o takšnih usklajenih seznamih, ki zajemajo okoli 20 krajev v ključnih tretjih državah, kot so Kitajska, Turčija, Saudova Arabija in Indonezija. Ti seznami prispevajo k zagotavljanju enakega obravnavanja prosilcev za vizum v skladu z določbami vizumskega zakonika.

Koristne povezave

Povezava na poročilo

Spletišče komisarke Cecilie Malmström.

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju

Spletišče GD za notranje zadeve.

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Kontakta:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar