Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 7 noiembrie 2012

Comisia propune un regim de călătorii fără viză pentru cetățenii a 16 state insulare

Cetățenii a 16 state insulare vor putea în curând să călătorească în spațiul Schengen fără a avea nevoie de viză. Această măsură va genera oportunități și avantaje atât pentru UE, cât și pentru resortisanții celor 16 state vizate.

„Faptul de a călători fără viză nu este doar un gest simbolic, ci va avea un impact direct asupra cetățenilor acestor țări și asupra cetățenilor UE, prin intensificarea contactelor interpersonale și prin diversificarea oportunităților de afaceri”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisarul UE pentru afaceri interne.

Astăzi, Comisia Europeană a propus adăugarea a 5 state insulare din Caraibi (Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine și Trinidad și Tobago), a 10 state insulare din Pacific (Kiribati, Insulele Marshall, Micronezia, Nauru, Palau, Samoa, Insulele Solomon, Tonga, Tuvalu și Vanuatu) și a Timorului de Est pe lista țărilor terțe și a teritoriilor ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză.

Obiectivul este simplificarea călătoriilor în spațiul Schengen, precum și în Cipru, Bulgaria și România. Dacă are pașaport, un resortisant al uneia dintre aceste țări nu va mai avea nevoie de viză pentru șederile de scurtă durată (de până la 90 de zile), efectuate în scop de afaceri, turistic sau familial. Măsura în cauză va facilita planificarea călătoriilor și va reduce costurile acestora. Din cauza prezenței consulare limitate a statelor membre în multe dintre aceste țări, persoanele care doreau să obțină o viză Schengen trebuiau adesea să se deplaseze în străinătate pentru a o solicita.

Propunerea Comisiei prevede caracterul reciproc al acestei exonerări prin intermediul unor acorduri de eliminare a vizelor, asigurând un regim de călătorii fără viză pentru toți cetățenii UE care doresc să călătorească în țările respective. În plus, anumite categorii de cetățeni britanici, care în prezent au obligația de a deține viză (aproximativ 300 000 de persoane cu reședința mai ales în teritoriile britanice de peste mări, cum ar fi Bermuda și Insulele Turks și Caicos), vor beneficia, de asemenea, de această exonerare.

Este acum rândul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene să adopte o decizie finală cu privire la propunerea Comisiei.

Raport privind funcționarea cooperării locale Schengen

Tot astăzi, Comisia a adoptat un raport privind funcționarea „cooperării locale Schengen”. Raportul evaluează primii doi ani de punere în aplicare a Codului de vize al UE și face recomandări concrete referitoare la modul în care cooperarea poate fi îmbunătățită în viitor, de exemplu, prin repartizarea sarcinilor între toți actorii implicați. O mai bună cooperare locală Schengen, în special în ceea ce privește armonizarea practicilor, va contribui la consolidarea credibilității politicii comune a UE în domeniul vizelor și va asigura că toți solicitanții de viză beneficiază de un tratament egal, echitabil și transparent.

Context

Propunerea prezentată astăzi privind transferarea acestor 16 state pe lista țărilor scutite de viză prin modificarea Regulamentului nr. 539/2001 este rezultatul procesului periodic de revizuire efectuat de Comisia Europeană. Această propunere se bazează pe o evaluare de la caz la caz a cerințelor tehnice și a criteriilor referitoare, printre altele, la migrația neregulamentară, ordinea publică și securitatea publică, precum și la relațiile externe ale Uniunii Europene cu țările terțe.

De la adoptarea sa, Regulamentul privind vizele a fost modificat de opt ori. Cea mai recentă modificare a fost efectuată în 2010, când Taiwanul, Albania și Bosnia și Herțegovina au fost transferate pe lista țărilor scutite de viză.

În prezent, spațiul Schengen cuprinde 22 de state membre ale UE și patru state asociate (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția). Odată intrați în spațiul Schengen, resortisanții acestor țări din afara UE se pot deplasa liber dintr-un stat în altul. Exonerarea de obligația de a deține viză se va aplica, de asemenea, României, Bulgariei și Ciprului, care nu sunt încă membre cu drepturi depline ale spațiului Schengen.

Regatul Unit și Irlanda nu participă la cooperarea Schengen și nici la politica comună în domeniul vizelor. Prin urmare, acestea au încheiat acorduri separate în materie de vize cu țările din afara UE.

În 2011, statele membre ale UE și țările participante la cooperarea Schengen au eliberat aproximativ 12 milioane de vize.

Dispozițiile Codului de vize [Regulamentul (CE) nr. 810/2009] sunt universal aplicate de consulatele statelor membre. Cu toate acestea, date fiind diferențele în ceea ce privește circumstanțele locale, este esențial să existe o cooperare coerentă între statele membre și Comisie, astfel încât dispozițiile juridice generale să fie aplicate în mod uniform, ținându-se, totodată, seama de circumstanțele locale.

Activitățile desfășurate în cadrul cooperării locale Schengen vizează, de exemplu, să evalueze în ce măsură este necesar ca statele membre să armonizeze listele documentelor justificative care trebuie prezentate de solicitanții de viză într-o anumită țară. În 2011, Comisia a adoptat deja două decizii privind astfel de liste armonizate, care includ aproximativ 20 de localități situate în țări terțe importante, cum ar fi China, Turcia, Arabia Saudită și Indonezia. Aceste liste contribuie la asigurarea faptului că solicitanții de viză beneficiază de un tratament egal, în conformitate cu dispozițiile Codului de vize.

Linkuri utile

Link către raport

Site-ul internet al dnei comisar Cecilia Malmström

Urmărirea pe Twiter a informațiilor difuzate de dna comisar Cecilia Malmström

Site-ul internet al DG Afaceri Interne

Urmărirea pe Twiter a informațiilor difuzate de DG Afaceri Interne

Persoane de contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar