Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 november 2012

Commissie stelt voor om voor 16 eilandstaten in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan de visumplicht op te heffen

Binnenkort hebben de burgers van 16 eilandstaten in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan geen visum meer nodig voor het Schengengebied. Dit biedt nieuwe mogelijkheden en voordelen, zowel voor de EU als voor de onderdanen van betrokken landen.

"Het opheffen van de visumplicht is méér dan een symbolisch gebaar. De burgers van deze landen en de bevolking van Europa zullen er onmiddellijk de vrucht van plukken. Het zal mensen dichter bij elkaar brengen en ook de handelsmogelijkheden ten goede komen", aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse zaken.

Vandaag heeft de Europese Commissie voorgesteld om vijf Caribische eilandstaten (Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines en Trinidad en Tobago), tien eilandstaten uit de Stille Oceaan (Kiribati, Marshalleilanden, Micronesië, Nauru, Palau, Samoa, Salomonseilanden, Tonga, Tuvalu en Vanuatu) en Oost-Timor toe te voegen aan de lijst van derde landen en gebieden waarvan de onderdanen van de visumplicht zijn vrijgesteld.

Hierdoor moet het eenvoudiger worden om een reis te maken naar het Schengengebied, alsook naar Cyprus, Bulgarije en Roemenië. Onderdanen van de betrokken landen die in het bezit zijn van een paspoort, hebben straks geen visum meer nodig voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen), of dit nu in het teken staat van zaken, toerisme of familiebezoek. Zo wordt het gemakkelijker om een reis te plannen en vallen de kosten ook lager uit. Omdat de lidstaten niet in al deze landen zijn vertegenwoordigd, is voor het aanvragen van een Schengenvisum vaak een reis naar het buitenland nodig.

De Commissie gaat er in haar voorstel van uit dat de visumvrijstelling wederkerig zal zijn en zal leiden tot opheffing van de visumplicht voor alle EU-burgers die naar deze landen willen reizen. Bovendien geldt de vrijstelling ook voor specifieke categorieën Britse onderdanen die momenteel wel visumplichtig zijn. Het gaat om ongeveer 300 000 inwoners van Britse gebieden overzee, zoals Bermuda en de Turks- en Caicoseilanden.

Nu moeten het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een definitief besluit nemen over het voorstel van de Commissie.

Verslag over het functioneren van de plaatselijke Schengensamenwerking

De Commissie heeft vandaag ook een verslag goedgekeurd over het functioneren van de plaatselijke Schengensamenwerking. Het verslag omvat naast een evaluatie van de eerste twee jaar dat de EU-visumcode is toegepast ook concrete aanbevelingen om de samenwerking te verbeteren (zo zouden de lasten kunnen worden gedeeld door alle betrokken partijen). Betere plaatselijke Schengensamenwerking – met name wat de harmonisering van praktijken betreft – zal de geloofwaardigheid van het gemeenschappelijke visumbeleid van de EU ten goede komen en visumaanvragers van een gelijke, eerlijke en transparante behandeling verzekeren.

Achtergrond

Het voorstel om deze 16 landen aan de lijst van landen zonder visumverplichting toe te voegen door Verordening (EG) nr. 539/2001 te wijzigen, vloeit voort uit de regelmatige toetsing door de Europese Commissie. Het is gebaseerd op een beoordeling van de technische vereisten en criteria inzake onder meer onregelmatige migratie, de openbare orde en veiligheid, en de betrekkingen van de Europese Unie met derde landen.

Sedert haar vaststelling is de visumverordening acht keer gewijzigd. Meest recentelijk zijn in 2010 Taiwan, Albanië en Bosnië en Herzegovina toegevoegd aan de lijst van landen zonder visumplicht.

Momenteel omvat het Schengengebied 22 EU-lidstaten en vier geassocieerde staten (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). Eenmaal toegelaten tot het Schengengebied kunnen onderdanen van de betrokken derde landen vrijelijk van het ene naar het andere land reizen. De opheffing van de visumplicht geldt ook voor Roemenië, Bulgarije en Cyprus, die nog niet volledig deel uitmaken van het Schengengebied.

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn niet betrokken bij de Schengensamenwerking en nemen niet deel aan het gemeenschappelijk visumbeleid. Zij hebben afzonderlijke visumregelingen met niet-EU-landen.

In 2011 hebben de EU-lidstaten en de landen die deelnemen aan de Schengensamenwerking circa 12 miljoen visa afgegeven.

De bepalingen van de visumcode (Verordening (EG) nr. 810/2009) worden door de consulaten van de lidstaten algemeen toegepast. Nauwe samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie is van essentieel belang voor een geharmoniseerde toepassing van de algemene wetgeving. Daarbij dient echter ook rekening te worden gehouden met plaatselijke omstandigheden.

In het kader van de plaatselijke Schengensamenwerking wordt bijvoorbeeld beoordeeld of lidstaten de lijsten moeten harmoniseren van de bewijsstukken die visumaanvragers in een bepaald land dienen over te leggen. In 2011 heeft de Commissie al twee van dit soort besluiten genomen inzake geharmoniseerde lijsten voor ongeveer 20 plaatsen in belangrijke derde landen als China, Turkije, Saoedie-Arabië en Indonesië. Deze lijsten dragen ertoe bij dat visumaanvragers gelijk worden behandeld, overeenkomstig de visumcode.

Nuttige links

Link to the Local Schengen Cooperation report

De website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström via Twitter

De website van DG Binnenlandse zaken

Volg DG Binnenlandse zaken via Twitter

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar