Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 7. novembrī

Komisija ierosina atļaut 16 salu valstu pilsoņiem ieceļot bez vīzas

Sešpadsmit salu valstu pilsoņi drīz varēs ceļot uz Šengenas zonu bez vīzas. Tas pavērs iespējas un radīs priekšrocības gan ES, gan šo 16 valstu valstspiederīgajiem.

Ceļošanai bez vīzas nav vienkārši simboliska nozīme – tā tieši ietekmēs šo valstu pilsoņus un ES pilsoņus, jo radīsies vairāk tiešo personisko kontaktu un uzņēmējdarbības iespēju,” sacīja ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Eiropas Komisija šodien ierosināja to trešo valstu un teritoriju sarakstam, kuru pilsoņiem ieceļošanai nav vajadzīgas vīzas, pievienot piecas Karību jūras salu valstis (Dominiku, Grenādu, Sentlūsiju, Sentvinsentu un Grenadīnas un Trinidādu un Tobāgo), desmit Klusā okeāna salu valstis (Kiribati, Māršala salas, Mikronēziju, Nauru, Samoa, Zālamana salas, Tongu, Tuvalu un Vanuatu) un Austrumtimoru.

Šā pasākuma mērķis ir vienkāršot ceļošanu uz Šengenas zonu, kā arī Kipru, Bulgāriju un Rumāniju. Šo valstu valstspiederīgajiem vairs nebūs vajadzīga īstermiņa vīza (uzturēšanās laikam līdz 90 dienām), ja vien viņiem būs pase, neatkarīgi no tā, vai ceļojuma mērķis ir uzņēmējdarbība, tūrisms vai ģimenes apciemojums. Tas atvieglos ceļojuma plānošanu un samazinās ceļošanas izmaksas. Tā kā dalībvalstu konsulārā klātbūtne daudzās šajās valstīs nav plaša, vīzas pieteikuma iesniedzējiem bieži jāceļo uz citu valsti, lai iesniegtu pieteikumu Šengenas vīzai.

Komisijas priekšlikums paredz, ka atbrīvošana no vīzas prasības tiks noteikta abpusēji, izmantojot nolīgumus par vīzu režīma atcelšanu, tādējādi panākot bezvīzu režīmu visiem ES pilsoņiem, kas vēlas ceļot uz minētajām valstīm. Turklāt no vīzas prasības tiks atbrīvotas arī konkrētas britu pilsoņu kategorijas, uz kurām pašlaik attiecas vīzas prasība (aptuveni 300 000 cilvēku, kas dzīvo galvenokārt Lielbritānijas aizjūras teritorijās, piemēram, Bermudu salās un Tērksas un Kaikosas Salās).

Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei tagad jāpieņem galīgais lēmums par šo Komisijas priekšlikumu.

Ziņojums par to, kā notiek vietējā Šengenas sadarbība

Komisija šodien pieņēma arī ziņojumu par to, kā notiek vietējā Šengenas sadarbība. Ziņojumā ir izvērtēti ES Vīzu kodeksa īstenošanas pirmie divi gadi un sniegti konkrēti ieteikumi, kā sadarbību turpmāk uzlabot, piemēram, sadalot slogu starp visiem iesaistītajiem procesa dalībniekiem. Uzlabota vietējā Šengenas sadarbība, īpaši prakses saskaņošanas jomā, veicinās paļāvību uz ES kopīgo vīzu politiku un nodrošinās, ka attieksme pret visiem vīzas pieteikuma iesniedzējiem ir vienlīdzīga, taisnīga un pārredzama.

Vispārīga informācija

Šodien pieņemtais priekšlikums pārvietot minētās 16 valstis uz bezvīzu sarakstu, attiecīgi grozot Regulu Nr. 539/2001, tika izstrādāts, Eiropas Komisijai regulāri veicot pārskatīšanu. Tas balstās uz atsevišķu gadījumu novērtējumu, aplūkojot tehniskās prasības un kritērijus, kas cita starpā attiecas uz nelikumīgu migrāciju, sabiedrisko kārtību un drošību un uz Eiropas Savienības ārējām attiecībām ar trešām valstīm.

Kopš pieņemšanas Vīzu regula ir grozīta astoņas reizes. Jaunākie grozījumi tika veikti 2010. gadā, un ar tiem uz bezvīzu sarakstu tika pārvietota Taivāna, Albānija un Bosnija un Hercegovina.

Pašlaik Šengenas zonā ir 22 ES dalībvalstis un četras asociētās valstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Pēc tam, kad šo ārpussavienības valstu valstspiederīgie ieceļo Šengenas zonā, viņi var brīvi pārvietoties no vienas valsts uz citu. Vīzu režīma atcelšana attieksies arī uz Rumāniju, Bulgāriju un Kipru, kuras vēl pilnā apmērā nav Šengenas zonas locekles.

Apvienotā Karaliste un Īrija nav Šengenas sadarbības dalībnieces un nepiedalās kopējā vīzu politikā. Tādēļ tām ir atsevišķas vienošanās vīzu jomā ar valstīm ārpus ES.

ES dalībvalstis un valstis, kas piedalās Šengenas sadarbībā, 2011. gadā izsniedza aptuveni 12 miljonus vīzu.

Vīzu kodeksa (Regula (EK) Nr. 810/2009) noteikumus dalībvalstu konsulāti piemēro vispārēji. Tomēr, ņemot vērā vietējo apstākļu atšķirības, ir svarīgi, lai starp dalībvalstīm un Komisiju būtu saskanīga sadarbība tā, lai vispārējās tiesību normas piemērotu saskaņoti, vienlaikus ņemot vērā vietējos apstākļus.

Vietējās Šengenas sadarbības pasākumi tiek veikti, piemēram, lai novērtētu, vai dalībvalstīm nepieciešams saskaņot to apliecinošo dokumentu sarakstu, kuri konkrētajā valstī jāiesniedz vīzas pieteikuma iesniedzējiem. Komisija 2011. gadā jau pieņēma divus lēmumus par šādiem saskaņotiem sarakstiem, kas attiecas uz 20 vietām tādās būtiskās trešās valstīs kā, piemēram, Ķīna, Turcija, Saūda Arābija un Indonēzija. Šie saraksti palīdz nodrošināt, ka attieksme pret vīzas pieteikuma iesniedzējiem visur ir vienāda saskaņā ar Vīzu kodeksa noteikumiem.

Noderīgas saites

Saite uz ziņojumu

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ĢD tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ĢD Twitter

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar