Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. lapkričio 7 d., Briuselis

Komisija siūlo bevizį režimą taikyti 16 salų valstybių piliečiams

Netrukus 16 salų valstybių piliečiai galės be vizų vykti į Šengeno erdvę. Tai suteiks galimybių ir privalumų tiek ES, tiek šių 16 valstybių piliečiams.

„Bevizės kelionės turi ne vien simbolinę reikšmę, jos turės tiesioginį poveikį šių valstybių ir ES piliečiams, nes bus labiau skatinami žmonių tarpusavio ryšiai ir padaugės galimybių verslui,“ – teigė už vidaus reikalus atsakinga ES Komisijos narė Cecilia Malmström.

Šiandien Europos Komisija pasiūlė į trečiųjų šalių ir teritorijų, kurių piliečiams netaikomas reikalavimas turėti vizą, sąrašą įtraukti 5 Karibų salų valstybes (Dominiką, Grenadą, Sent Lusiją, Sent Vinsentą ir Grenadinus, Trinidadą ir Tobagą), 10 Ramiojo vandenyno salų valstybių (Kiribatį, Maršalo Salas, Mikroneziją, Nauru, Palau, Samoa, Saliamono Salas, Tongą, Tuvalu ir Vanuatu) ir Rytų Timorą.

Siekiama, kad būtų paprasčiau keliauti į Šengeno erdvę, Kiprą, Bulgariją ir Rumuniją. Vienos iš šių šalių piliečiams nereikės trumpalaikės vizos (ne ilgesniam kaip 90 dienų buvimui), kad ir kokiu tikslu jie vyktų – verslo reikalais, turistauti ar aplankyti šeimos. Dėl to jiems bus lengviau planuoti kelionę, sumažės kelionės išlaidų. Kadangi šiose šalyse mažai valstybių narių konsulinių įstaigų, prašymą išduoti Šengeno vizą norintys pateikti asmenys neretai turi vykti į kitą šalį.

Komisijos pasiūlyme numatyta, kad reikalavimas turėti vizą nebus taikomas pagal abipusius bevizio režimo susitarimus, kuriais visiems ES piliečiams, norintiems vykti į šias šalis, bus užtikrintas bevizis režimas. Be to, bevizis režimas bus taikomas ir tam tikrų kategorijų Didžiosios Britanijos piliečiams, kuriems šiuo metu taikomas reikalavimas turėti vizą (apie 300 000 žmonių, kurių dauguma gyvena Didžiosios Britanijos užjūrio teritorijose, kaip antai Bermudoje ir Terkso ir Kaikoso salose).

Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba dabar turi priimti galutinį sprendimą dėl šio Komisijos pasiūlymo.

Bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu veiklos ataskaita

Šiandien Komisija taip pat priėmė Bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu veiklos ataskaitą. Ataskaitoje vertinami pirmi dveji ES vizų kodekso įgyvendinimo metai ir pateikiamos konkrečios rekomendacijos dėl bendradarbiavimo gerinimo ateityje, pavyzdžiui, visiems šios srities veikėjams dalijantis našta. Geriau bendradarbiaujant Šengeno klausimais vietos lygiu, visų pirma derinant praktiką, padidės ES bendros vizų politikos patikimumas ir bus užtikrinta, kad visiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims būtų sąžiningai ir skaidriai taikomos vienodos sąlygos.

Pagrindiniai faktai

Šiandienos pasiūlymas perkelti šias 16 šalių į bevizio režimo sąrašą iš dalies keičiant Reglamentą Nr. 539/2001 yra Europos Komisijos vykdomos reguliarios peržiūros rezultatas. Jis grindžiamas atskirais techninių reikalavimų ir kriterijų, susijusių, be kita ko, su neteisėta migracija, viešąja tvarka ir saugumu, taip pat Europos Sąjungos išorės santykiais su trečiosiomis šalimis, vertinimais.

Nuo priėmimo Vizų reglamentas iš dalies keistas aštuonis kartus. Paskutinį kartą jis iš dalies keistas 2010 m., kai Taivanas, Albanija, Bosnija ir Hercegovina buvo perkeltos į šalių, kurių piliečiams vizos reikalavimas netaikomas, sąrašą.

Šiuo metu Šengeno erdvei priklauso 22 ES valstybės narės ir 4 asocijuotosios valstybės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija). Atvykę į Šengeno erdvę, šių ES nepriklausančių šalių piliečiai gali netrukdomi keliauti iš vienos šalies į kitą. Bevizis režimas galios ir vykstant į Rumuniją, Bulgariją bei Kiprą, kurie dar nėra visateisiai Šengeno erdvės nariai.

JK ir Airija nedalyvauja bendradarbiaujant Šengeno klausimais ir vykdant bendrą vizų politiką. Todėl jos su ES nepriklausančiomis šalimis yra sudariusios atskirus susitarimus.

2011 m. ES valstybės narės ir Šengeno klausimais bendradarbiaujančios šalys išdavė apie 12 milijonų vizų.

Vizų kodekso (Reglamentas (EB) Nr. 810/2009) nuostatas taiko visų valstybių narių konsulinės įstaigos. Tačiau dėl nevienodų vietos aplinkybių valstybės narės ir Komisija turi darniai bendradarbiauti, kad bendros teisės nuostatos būtų taikomos vienodai ir kartu atsižvelgiama į vietos aplinkybes.

Bendradarbiaujant Šengeno klausimais vietos lygiu, pavyzdžiui, vertinama, ar valstybėms narėms reikia suderinti patvirtinamųjų dokumentų, kuriuos tam tikroje šalyje privalo pateikti prašymą išduoti vizą teikiantis asmuo, sąrašus. 2011 m. Komisija priėmė du sprendimus dėl tokių suderintų sąrašų, taikomų maždaug 20 vietovių, esančių svarbiose trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Kinijoje, Turkijoje, Saudo Arabijoje ir Indonezijoje. Šiais sąrašais padedama užtikrinti, kad prašymus išduoti vizą teikiantiems asmenims būtų taikomos vienodos sąlygos, laikantis Vizų kodekso nuostatų.

Naudingos nuorodos

Nuoroda į ataskaitą

Cecilia Malmström interneto svetainė

Sekite Komisijos narės C. Malmström „Twitter“ žinutes

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

Sekite Vidaus reikalų GD „Twitter“ žinutes

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst, tel. (+32 2 298 67 64)


Side Bar