Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. marraskuuta 2012

Komissio ehdottaa viisumivapautta 16:n saarivaltion kansalaisille

Kohta 16:n saarivaltion kansalaisilla on oikeus matkustaa Schengenin alueelle ilman viisumia. Tästä on etua ja mahdollisuuksia sekä EU:lle että näiden 16 maan kansalaisille.

"Viisumivapaa matkustaminen ei ole pelkkä symbolinen ele, vaan sillä on suoria vaikutuksia näiden maiden ja EU:n kansalaisten elämään, koska se lisää ihmistenvälisiä kontakteja ja liiketoimintamahdollisuuksia”, sisäasioista vastaava komission jäsen Cecilia Malmström sanoi.

Tänään Euroopan komissio ehdottaa, että luetteloon viisumivapaista kolmansista maista ja alueista lisätään viisi Karibian saarivaltiota (Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit sekä Trinidad ja Tobago), kymmenen Tyynenmeren saarivaltiota (Kiribati, Marshallinsaaret, Mikronesia, Nauru, Palau, Samoa, Salomonsaaret, Tonga, Tuvalu ja Vanuatu) sekä Itä-Timorin valtio.

Tarkoituksena on helpottaa näiden maiden kansalaisten matkustamista Schengen-alueelle sekä Kyprokseen, Bulgariaan ja Romaniaan. Lyhytaikaisen oleskelun (enintään 90 päivää) yhteydessä heiltä ei enää edellytettäisi passin lisäksi viisumia riippumatta siitä, ovatko he EU:ssa liikematkalla, lomailemassa vai perhettä tapaamassa. Tämä helpottaa matkustamista ja vähentää matkakustannuksia merkittävästi. Tähän asti viisuminhakijoiden on usein täytynyt matkustaa ulkomaille hakeakseen Schengen-viisumia, koska monissa näistä maista jäsenvaltioiden konsuliedustus on niukkaa.

Komission ehdotuksen mukaan viisumivapaudesta tehdään molemminpuolista viisumivapaussopimuksin, joilla vastaavasti varmistetaan, että näihin maihin matkustavat EU:n kansalaiset vapautetaan viisumivaatimuksista. Tämä koskisi myös Ison-Britannian kansalaisista koostuvia erityisryhmiä (noin 300 000 hengen väestö, joka asuu Ison-Britannian merentakaisilla alueilla, kuten Bermudalla sekä Turks- ja Caicossaarilla), joihin sovelletaan toistaiseksi viisumivaatimuksia.

Lopullisen päätöksen tekeminen komission ehdotuksesta on nyt Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston harkinnassa.

Kertomus paikallisen Schengen-yhteistyön toiminnasta

Komissio on myös tänään antanut kertomuksen paikallisen Schengen-yhteistyön toiminnasta. Kertomuksessa arvioidaan EU:n viisumisäännöstön täytäntöönpanoa kahden ensimmäisen vuoden aikana ja annetaan konkreettisia suosituksia siitä, kuinka tätä yhteistyötä voidaan tulevaisuudessa parantaa. Yksi tapa parantaa yhteistyötä on esimerkiksi vastuun jakaminen kaikkien keskeisten toimijoiden välillä. Paikallisen Schengen-yhteistyön tehostaminen ja erityisesti käytäntöjen yhdenmukaistaminen vahvistavat EU:n yhteisen viisumipolitiikan uskottavuutta. Näin myös varmistetaan, että kaikkia viisuminhakijoita kohdellaan yhdenmukaisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti.

Tausta

Tämänpäiväinen ehdotus viisumivapauden myöntämisestä näille 16 maalle muuttamalla asetusta (EY) N:o 539/2001 on seurausta Euroopan komission säännöllisesti suorittamasta uudelleentarkastelusta. Tarkastelu perustuu teknisten vaatimusten ja muiden kriteerien tapauskohtaiseen arviointiin, ja siinä käytetyt muut kriteerit liittyvät esimerkiksi laittomaan muuttoliikkeeseen, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä Euroopan unionin ulkoisiin suhteisiin kolmansien maiden kanssa.

Viisumiasetusta on tarkistettu hyväksymisensä jälkeen kahdeksan kertaa. Edellinen tarkistus vuodelta 2010 koski viisumivapauden myöntämistä Taiwanin, Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisille.

Nykyisin Schengen-alueeseen kuuluu 22 EU:n jäsenvaltiota ja neljä assosioitunutta valtiota (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi). Schengen-alueelle tultuaan näiden EU:n ulkopuolisten valtioiden kansalaisilla on oikeus matkustaa vapaasti maiden välillä. Viisumivapautta sovelletaan myös Romaniaan, Bulgariaan ja Kyprokseen, jotka eivät vielä kuulu Schengen-alueeseen täysimääräisesti.

Iso-Britannia ja Irlanti eivät osallistu Schengen-alueeseen eivätkä yhteiseen viisumipolitiikkaan. Näin ollen niillä on erilliset viisumijärjestelyt EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

EU:n jäsenvaltiot ja Schengen-yhteistyöhön osallistuvat valtiot myönsivät vuonna 2011 noin 12 miljoonaa viisumia.

Jäsenvaltioiden konsulaatit soveltavat yleisesti viisumisäännöstöä (asetus (EY) N:o 810/2009). Paikalliset olosuhteet kuitenkin vaihtelevat, ja siitä syystä jäsenvaltioiden ja komission yhteistyö on tärkeää sen varmistamiseksi, että yleisiä oikeudellisia säännöksiä sovelletaan yhdenmukaisesti mutta paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Paikallisessa Schengen-yhteistyössä arvioidaan esimerkiksi sitä, onko jäsenvaltioiden syytä yhdenmukaistaa luetteloita liiteasiakirjoista, jotka viisuminhakijan on tietyssä maassa toimitettava. Komissio antoi vuonna 2011 kaksi yhdenmukaistettuja luetteloita koskevaa päätöstä, joilla on vaikutuksia 20 merkittävässä kohteessa, kuten Kiinassa, Turkissa, Saudi-Arabiassa ja Indonesiassa. Nämä luettelot auttavat takaamaan viisuminhakijoille viisumisäännöstön mukaisen yhdenvertaisen kohtelun.

Hyödyllisiä linkkejä

Linkki kertomukseen

Cecilia Malmströmin verkkosivusto

Seuraa komissaari Malmströmiä Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivusto

Seuraa sisäasioiden pääosastoa Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar