Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2012

Η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες 16 νησιωτικών κρατών

Οι πολίτες 16 νησιωτικών κρατών θα είναι σύντομα σε θέση να εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν χωρίς να χρειάζονται θεώρηση. Αυτό θα προσφέρει νέες ευκαιρίες και πλεονεκτήματα τόσο στην ΕΕ όσο και στους υπηκόους 16 χωρών.

«Η κατάργηση των θεωρήσεων για τα ταξίδια δεν είναι απλώς και μόνο μια συμβολική κίνηση – θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες των συγκεκριμένων χωρών και στους πολίτες της ΕΕ, με τη διευκόλυνση των διαπροσωπικών επαφών και των επιχειρηματικών ευκαιριών», δήλωσε η Cecilia Malmström, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να προστεθούν 5 νησιωτικά κράτη της Καραϊβικής (Ντομίνικα, Γρενάδα, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες και Τρινιδάδ και Τομπάγκο), 10 νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού (Κιριμπάτι, Νήσοι Μάρσαλ, Μικρονησία, Ναούρου, Παλάου, Σαμόα, Νήσοι Σολομώντος,, Τόνγκα, Τουβαλού και Βανουάτου) και το Ανατολικό Τιμόρ στον κατάλογο τρίτων χωρών και εδαφών των οποίων οι υπήκοοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης.

Στόχος είναι η να απλοποιηθούν τα ταξίδια στον χώρο Σένγκεν, καθώς και στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Οι υπήκοοι των χωρών αυτών δεν θα χρειάζονται θεώρηση για παραμονή βραχείας διάρκειας (μέχρι 90 ημερών) εάν είναι κάτοχοι διαβατηρίου, για ταξίδια που πραγματοποιούν για επιχειρηματικούς, τουριστικούς ή οικογενειακούς λόγους. Αυτό θα διευκολύνει τον προγραμματισμό των ταξιδιών και θα μειώσει το κόστος τους. Λόγω της περιορισμένης προξενικής παρουσίας των κρατών μελών σε πολλές από αυτές τις χώρες, οι αιτούντες θεώρηση ήταν συχνά υποχρεωμένοι να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να υποβάλουν αίτηση θεώρησης Σένγκεν.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης θα έχει αμοιβαίο χαρακτήρα μέσω συμφωνιών κατάργησης της υποχρέωσης θεώρησης, που θα εξασφαλίζουν καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης σε όλους τους πολίτες της ΕΕ που επιθυμούν να ταξιδέψουν σε αυτές τις χώρες. Επιπλέον, θα απαλλαγούν από την υποχρέωση θεώρησης και ορισμένες ειδικές κατηγορίες βρετανών πολιτών που υπόκεινται επί του παρόντος στην υποχρέωση αυτή (περίπου 300.000 άτομα που διαμένουν συνήθως σε βρετανικά υπερπόντια εδάφη όπως οι Βερμούδες και οι νήσοι Τερκς και Κάικος).

Εναπόκειται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν τελική απόφαση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής.

Έκθεση για τη λειτουργία του συστήματος τοπικής συνεργασίας Σένγκεν

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε επίσης έκθεση για τη λειτουργία του συστήματος της «τοπικής συνεργασίας Σένγκεν». Η έκθεση αξιολογεί τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του κώδικα θεωρήσεων της ΕΕ και διατυπώνει συγκεκριμένες συστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία στο μέλλον, για παράδειγμα με τον επιμερισμό των βαρών όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων. Η βελτιωμένη τοπική συνεργασία Σένγκεν, ιδίως όσον αφορά την εναρμόνιση των πρακτικών, θα συμβάλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τις θεωρήσεις και θα διασφαλίσει ίση, δίκαιη και διαφανή μεταχείριση σε όλους τους αιτούντες θεώρηση.

Ιστορικό

Η σημερινή πρόταση για την προσθήκη των 16 αυτών χωρών στον κατάλογο των χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης με την τροποποίηση του κανονισμού 539/2001 εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας τακτικής επανεξέτασης που πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασίζεται σε κατά περίπτωση αξιολόγηση των τεχνικών απαιτήσεων και κριτηρίων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την παράνομη μετανάστευση, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, και τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες.

Από την έγκρισή του, ο κανονισμός για τις θεωρήσεις έχει τροποποιηθεί οκτώ φορές, και πιο πρόσφατα, το 2010 όταν η Ταϊβάν, η Αλβανία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη προστέθηκαν στον κατάλογο των χωρών που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης.

Επί του παρόντος, ο χώρος Σένγκεν περιλαμβάνει 22 κράτη μέλη της ΕΕ και τέσσερα συνδεδεμένα κράτη (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). Οι υπήκοοι αυτών των τρίτων χωρών που εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα από τη μια χώρα στην άλλη. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης θα ισχύει επίσης και για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο, οι οποίες δεν είναι ακόμη πλήρη μέλη του χώρου Σένγκεν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στη συνεργασία Σένγκεν και δεν συμμετέχουν στην κοινή πολιτική για τις θεωρήσεις. Συνεπώς, έχουν χωριστές συμφωνίες θεωρήσεων με τρίτες χώρες.

Το 2011, τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες που συμμετέχουν στη συνεργασία Σένγκεν εξέδωσαν περίπου 12 εκατομμύρια θεωρήσεις.

Οι διατάξεις του κώδικα θεωρήσεων (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009) έχουν καθολική εφαρμογή από τα προξενεία των κρατών μελών. Ωστόσο, επειδή οι τοπικές συνθήκες διαφέρουν, είναι απαραίτητο να υπάρξει συνεκτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής ώστε να εξασφαλίζεται εναρμονισμένη εφαρμογή των γενικών νομικών διατάξεων, που να λαμβάνει συγχρόνως υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε χώρα.

Παραδείγματος χάρη, στο πλαίσιο της τοπικής συνεργασίας Σένγκεν, διεξάγονται εργασίες προκειμένου εκτιμηθεί κατά πόσο τα κράτη μέλη πρέπει να εναρμονίσουν τους καταλόγους των δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται από τους αιτούντες θεώρηση σε μια δεδομένη χώρα. Το 2011, η Επιτροπή έλαβε ήδη δύο οι αποφάσεις όσον αφορά εναρμονισμένους καταλόγους σχετικά με περίπου 20 σημεία σε σημαντικές τρίτες χώρες όπως η Κίνα, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και η Ινδονησία. Οι κατάλογοι αυτοί συμβάλλουν στην ίση μεταχείριση των αιτούντων θεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα θεωρήσεων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι για την έκθεση

Δικτυακός τόπος της Cecilia Malmström

Η Επίτροπος Malmström στο Twitter

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Παρακολουθήστε τη ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar