Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. listopadu 2012

Komise navrhuje bezvízový styk pro občany šestnácti ostrovních zemí

Občané šestnácti ostrovních zemí budou moci brzy cestovat do schengenského prostoru bez víza, čímž se jim a také Evropské unii nabídnou nové výhody a otevřou další příležitosti.

„Osvobození od vízové povinnosti není jen symbolickým gestem – jde o krok, který se v těchto zemích i v Evropské unii přímo promítne do života občanů, protože se díky němu zintenzivní mezilidské kontakty a rozšíří podnikatelské příležitosti,“ prohlásila evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Evropská komise dnes navrhla, aby na seznam třetích zemí a území, jejichž státní příslušníci jsou osvobozeni od vízové povinnosti, bylo připsáno pět ostrovních států v Karibském moři (Dominika, Grenada, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny a Trinidad a Tobago), deset ostrovních států v Tichomoří (Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Nauru, Palau, Samoa, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Tuvalu a Vanuatu) a Východní Timor.

Cílem návrhu je zjednodušit cestování do schengenského prostoru, na Kypr a do Bulharska a Rumunska. Státní příslušníci těchto zemí by již nepotřebovali vízum pro krátkodobé pobyty (nepřesahující 90 dnů) a na obchodních cestách, turistických zájezdech či cestách za účelem rodinné návštěvy by jim postačoval cestovní pas. Toto opatření usnadní plánování cest a sníží náklady s nimi spojené. Kvůli omezenému konzulárnímu zastoupení členských států v mnoha z těchto zemí si totiž doposud zájemci museli často jezdit vyřizovat schengenské vízum do zahraničí.

Návrh Komise předpokládá, že ke zrušení vízové povinnosti dojde na recipročním základě prostřednictvím dohod o bezvízovém styku, což všem občanům EU, kteří chtějí cestovat do těchto zemí, zajistí bezvízový režim. Od vízové povinnosti budou osvobozeny také zvláštní kategorie britských občanů, po kterých je vízum v současné době požadováno (jedná se o přibližně 300 000 lidí žijících převážně na britských zámořských územích, jako jsou Bermudy a ostrovy Turks a Caicos).

Konečné rozhodnutí o návrhu Komise nyní závisí na Evropském parlamentu a Radě Evropské unie.

Zpráva o fungování místní schengenské spolupráce

Komise dnes přijala také zprávu o fungování místní schengenské spolupráce. Tato zpráva vyhodnocuje první dva roky provádění vízového kodexu EU a vydává konkrétní doporučení, jak lze spolupráci do budoucna zlepšit, např. sdílením zátěže mezi všemi zapojenými aktéry. Posílení místní schengenské spolupráce, zejména co se týče sjednocování postupů, přispěje ke zvýšení důvěryhodnosti společné vízové politiky EU a zajistí, že se bude ke všem žadatelům o vízum přistupovat stejně, spravedlivě a transparentně.

Souvislosti

Dnešní návrh na změnu nařízení č. 539/2001, která by spočívala v převedení těchto šestnácti států do seznamu zemí, jejichž občané jsou osvobozeni od vízové povinnosti, je výsledkem pravidelných přezkumů prováděných Evropskou komisí. Vychází z případového vyhodnocování technických požadavků a kritérií souvisejících mimo jiné s nelegální migrací, veřejným pořádkem a bezpečností a se vztahy Evropské unie se třetími zeměmi.

Od svého přijetí bylo nařízení o vízech osmkrát novelizováno. V rámci poslední novelizace v roce 2010 byl seznam zemí, jejichž občané jsou osvobozeni od vízové povinnosti, rozšířen o Tchaj-wan, Albánii a Bosnu a Hercegovinu.

Schengenský prostor je v současné době tvořen 22 členskými státy EU a čtyřmi přidruženými zeměmi (Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Švýcarskem). Po vstupu do schengenského prostoru se mohou státní příslušníci těchto neunijních zemí volně pohybovat z jedné země do druhé. Osvobození od vízové povinnosti se bude vztahovat také na Rumunsko, Bulharsko a Kypr, které zatím nemají v schengenském prostoru plnohodnotné členství.

Spojené království a Irsko se schengenské spolupráce neúčastní a nepodílí se ani na společné vízové politice. Obě země mají se státy mimo EU sjednány vlastní vízové režimy.

V roce 2011 vydaly členské státy EU a státy podílející se na spolupráci v rámci schengenského prostoru přibližně 12 milionů víz.

Ustanovení vízového kodexu [nařízení (ES) č. 810/2009] všeobecně platí pro všechny konzuláty členských států. Vzhledem k rozdílným situacím na jednotlivých místech má však zásadní význam soustavná spolupráce mezi členskými státy a Komisí, která zajišťuje, aby se všeobecná právní ustanovení uplatňovala jednotně, ale zároveň aby byla při jejich uplatňování zohledňována situace na konkrétních místech.

V rámci místní schengenské spolupráce se kupříkladu posuzuje, zda je potřeba, aby členské státy sjednotily seznam dokladů, které musí žadatelé o vízum v dané zemi předložit. V roce 2011 již Komise v souvislosti se sjednocováním seznamů vydala dvě rozhodnutí, která se dotkla přibližně dvaceti míst v klíčových třetích zemích, např. v Číně, Turecku, Saúdské Arábii a Indonésii. Tyto seznamy pomáhají zajistit, aby se žadatelé o vízum setkávali s rovným přístupem v souladu s ustanoveními vízového kodexu.

Užitečné odkazy

Link to the Local Schengen Cooperation report

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Kontaktní osoby:

p. Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar