Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. novembra 2012

Jesenska napoved za obdobje 2012–2014: evropsko gospodarstvo še vedno v razburkanih vodah

Kratkoročna gospodarska napoved za EU ostaja negotova, vendar je za leto 2013 predvidena ponovna postopna rast BDP, ki se bo leta 2014 še okrepila.

Leta 2012 naj bi se BDP letno zmanjšal za 0,3 % v EU in 0,4 % v evrskem območju. Leta 2013 naj bi zrasel za 0,4 % v EU in 0,1 % v evrskem območju. Brezposelnost v EU naj bi bila še naprej zelo visoka.

Velika notranja in zunanja neuravnoteženja, ki so se nakopičila v letih pred krizo, se zmanjšujejo, vendar ta proces še naprej bremeni domače povpraševanje v nekaterih državah, gospodarska dejavnost pa se med državami članicami močno razlikuje. Hkrati se zmanjšana konkurenčnost v prvem desetletju obstoja EMU v nekaterih državah članicah postopoma spet izboljšuje, tako da naj bi se izvoz ob ponovnem povečanju svetovne trgovine postopoma povečeval. To ponovno uravnoteženje krepi nadaljnji napredek pri konsolidaciji javnih financ.

Izvedene strukturne reforme bi morale v obdobju napovedi začeti kazati rezultate, medtem ko izboljšana arhitektura EMU še naprej krepi zaupanje. To naj bi utrlo pot močnejši in bolj enakomerno porazdeljeni rasti v letu 2014. Leta 2014 naj bi BDP zrasel za 1,6 % v EU in 1,4 % v evrskem območju.

Podpredsednik Komisije Olli Rehn, ki je pristojen za ekonomske in monetarne zadeve ter evro, je dejal: „ Evropa je v težavnem procesu makroekonomskega uravnoteženja, ki bo trajal še nekaj časa. Po naših ocenah naj bi se gospodarska rast v Evropi od začetka naslednjega leta postopno izboljševala. S pomembnimi političnimi odločitvami smo postavili temelje za krepitev zaupanja. Napetost na trgih se je zmanjšala, vendar to še ne pomeni, da lahko počivamo na lovorikah. Evropa mora trdne fiskalne politike še naprej združevati s strukturnimi reformami ter tako zagotoviti pogoje za vzdržno rast in zmanjšati trenutno nesprejemljivo visoko brezposelnost.“

Rahlo okrevanje v letu 2013

Po zmanjševanju gospodarske dejavnosti v drugi četrtini leta 2012 si ta po pričakovanjih pred koncem leta ne bo opomogla. Rast BDP naj bi bila v letu 2013 zelo majhna, nato pa naj bi se leta 2014 nekoliko okrepila. Neto izvoz naj bi še naprej prispeval k rasti. Domače povpraševanje naj bi leta 2013 ostalo šibko in se povečalo šele leta 2014, saj ga še najprej omejujeta trenutno razdolževanje v nekaterih državah članicah in prerazporejanje sredstev med sektorji. To bo vplivalo tudi na trg dela. Brezposelnost naj bi bila leta 2013 malo pod 11 % v EU in 12 % v evrskem območju, čeprav med državami članicami obstajajo velike razlike.

Čeprav so stroški financiranja za EU kot celoto nizki, pa med državami članicami obstajajo velike razlike. Nedavne politične odločitve so ublažile napetost, čeprav bodo težave v bančnem sektorju in slab gospodarski položaj verjetno še naprej oteževali dajanje kreditov.

V zadnjih četrtletjih so bili višje cene energije in posredni davki še vedno glavni dejavniki inflacije potrošniških cen. Vendar je osnovni pritisk na domače cene nizek, inflacija pa naj bi leta 2013 padla pod 2 %.

Napredek pri fiskalni konsolidaciji

Fiskalna konsolidacija napreduje. Javnofinančni primanjkljaj naj bi v letu 2012 padel na 3,6 % v EU in 3,3 % v evrskem območju. Po razpoložljivih podatkih za proračune za leto 2013 naj bi konsolidacija še trajala, čeprav naj bi se nekoliko upočasnila, skupni javnofinančni primanjkljaj pa naj bi znašal 3,2 % BDP v EU in 2,6 % v evrskem območju. To se odraža tudi v strukturno izboljšanem proračunskem saldu, ki naj bi leta 2012 v EU znašal 1,1 in leta 2013 0,7 odstotne točke BDP oziroma v evrskem območju 1,3 in 0,9 odstotne točke. Skupni javnofinančni dolg znaša leta 2012 93 % v evrskem območju in 87 % BDP v EU. Leta 2013 naj bi se povečal na 95 % BDP v evrskem območju in 89 % v EU, nato pa naj bi se ustalil.

Odločni politični ukrepi na nacionalni ravni in ravni EU ter napredek pri reformi institucionalnega okvira EMU so zmanjšali negativna tveganja glede napovedane rasti. Če se zaposlenost ne bo izboljšala, kot je predvideno, bi se poslabšali zaupanje in možnosti za prihodnjo rast. Po drugi strani pa bi lahko napetost na finančnih trgih EU hitreje popustila zaradi nedavnih političnih odločitev ter bi se zaupanje hitreje in močneje povrnilo, kot je bilo pričakovano, kar bi pozitivno vplivalo na domače povpraševanje. Inflacijska tveganja so na splošno uravnotežena.

Podrobnejše poročilo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_autumn_forecast_en.htm

Kontakti:

Simon O'Connor (+32 22967359)

Vandna Kalia (+32 22995824)

Simon O'Connor (+32 22967359)


Side Bar