Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 7.

Őszi gazdasági előrejelzés 2012-14: viharos vizeken hajózva

Az EU gazdaságának rövid távú kilátásait továbbra is a bizonytalanság jellemzi, jóllehet az előrejelzések szerint 2013-ra fokozatosan visszatérhetünk a GDP-növekedéshez, 2014-re pedig további erősödés várható.

Az előző évhez képest 2012-ben a GDP az EU-ban várhatóan 0,3%-kal, az euróövezetben pedig 0,4%-kal esik vissza. A 2013-ra vonatkozó előrejelzések szerint az EU egészében 0,4%-os, az euróövezetben 0,1%-os GDP-bővülés várható. Az uniós munkanélküliség minden bizonnyal továbbra is nagyon magas szinten marad.

A válságot megelőző években felhalmozódott jelentős belső és külső egyensúlytalanságok leépítése folyamatban van, de ez a folyamat néhány országban visszaveti a belső keresletet, a gazdasági aktivitás tekintetében pedig jelentős különbségek mutatkoznak a tagállamok között. Ezzel egyidejűleg fokozatosan sikerül megszüntetni a tagállamok némelyikében az EMU fennállásának első évtizedében bekövetkezett versenyképesség-romlást, aminek következtében a világkereskedelem élénkülésével párhuzamosan az export fokozatos felfutása valószínűsíthető. Az egyensúlyi folyamatokat az államháztartási konszolidáció terén elért további előrelépés támasztja alá.

Az előrejelzési időszak alatt már látszódnia kell a megvalósított strukturális reformok eredményeinek, az EMU szerkezetének fejlesztései pedig tovább erősítik a bizalmat. Ez fogja megteremteni a 2014-ben kibontakozó erőteljesebb és egyenletesebben elosztott bővülés alapjait. A 2014-re vonatkozó előrejelzések szerint az EU egészében 1,6%-os, az euróövezetben 1,4%-os GDP-bővülés várható.

Az előrejelzés kapcsán Olli Rehn, az Európai Bizottság gazdasági ügyekért, monetáris politikáért és az euróért felelős alelnöke így fogalmazott: „Európa a makrogazdasági egyensúlyteremtés nehéz, egy darabig még elhúzódó folyamatán megy keresztül. Előrejelzésünk szerint a következő év elejétől az európai növekedési kilátások fokozatos javulására számíthatunk. Jelentős szakpolitikai döntések teremtették meg a bizalom megerősítésének alapjait. A piacokra nehezedő nyomás enyhült ugyan, de még nem dőlhetünk elégedetten hátra. A jelenleg elfogadhatatlanul magas munkanélküliség csökkentése érdekében Európának tovább kell haladnia a strukturális reformokkal ötvözött, szilárd alapokon nyugvó költségvetési politika által kijelölt úton, hogy megteremthesse a fenntartható fejlődés feltételeit.”

Szerény növekedés 2013-ban

A 2012 második negyedévében tapasztalt visszaesést követően nem várható, hogy a gazdasági aktivitás az év vége előtt élénkülni tudna. 2013-ban rendkívül szerény növekedés várható, ami remélhetőleg 2014-ben valamelyest erőteljesebbé válik. Az előrejelzés szerint a nettó export továbbra is hozzájárul majd a növekedéshez. A belső kereslet 2013-ban várhatóan továbbra is gyenge marad és csak 2014-ben tud majd fellendülni, aminek hátterében a tagállamok egy részét jellemző hitelállomány-leépítés és a források ágazatok közötti átcsoportosítása húzódik meg. E folyamat a munkaerőpiacra is kifejti hatásait. A munkanélküliség az EU-ban várhatóan valamivel 11% alatt, az eurózónában pedig 12%-on éri el a csúcsát 2013-ban, de számottevő eltérések tapasztalhatók az egyes tagállamok között.

Míg az EU egészére nézve a finanszírozási költségek alacsonyak, a tagállamok között e tekintetben is jelentős különbségek mutatkoznak. Jóllehet a legutóbbi gazdaságpolitikai döntések enyhítették a feszültségeket, valószínűsíthető, hogy a bankszektor egyes részeiben jelentkező nehézségek és a gyenge gazdasági teljesítmény továbbra is éreztetni fogják a hitelkínálatra kifejtett negatív hatásukat.

Az elmúlt negyedévek folyamán a fogyasztói árak emelkedésében továbbra is az energiaárak és a közvetett adók emelése játszották a főszerepet. Ugyanakkor az árak emelkedése irányába ható mögöttes belső tényezők korlátozottak, az infláció 2013-ban várhatóan 2% alá csökken.

Folytatódik a költségvetési konszolidáció

Folytatódik a költségvetési konszolidáció. Az előrejelzések szerint az államháztartási hiány az EU-ban 3,6%-ra, az euróövezetben 3,3%-ra csökken 2012-ben. A 2013-as évre vonatkozó tagállami költségvetésekről rendelkezésre álló információk alapján várhatóan folytatódik – bár valamelyest lassabb ütemben – a konszolidáció, és az államháztartási hiány az EU-ban a GDP 3,2%-át, az euróövezetben pedig 2,6%-át teszi majd ki. Ez megjelenik a strukturális költségvetési egyenleg javulásában is, ami az EU egészére vonatkoztatva 2012-ben várhatóan a GDP 1,1 százalékpontjának megfelelő, 2013-ban pedig 0,7 százalékpontnyi javulást hoz, az euróövezetben ugyanezen időszakban pedig 1,3 illetve 0,9 százalékpontnyi javulást eredményez. Az államadósság az euróövezetben a GDP 93%-ának, az EU egészére nézve pedig a GDP 87%-ának felel meg 2012-ben. Az előrejelzés szerint 2013-ra az euróövezeti államadósság eléri a GDP 95%-át, az EU egészére vonatkozó mutató pedig a GDP 89%-át, ezt követően viszont stabilizálódik.

A tagállami és uniós szinten hozott jelentős gazdaságpolitikai intézkedések, valamint az EMU intézményi kereteit érintő reformlépések mérsékelték a gazdasági kilátások lefelé mutató kockázatait. Amennyiben a foglalkoztatás elmaradna az előrejelzettől, az kihatna a bizalomra és a jövőbeli növekedési kilátásokra. Másrészről viszont a legutóbbi gazdaságpolitikai döntések nyomán a pénzügyi piacokra nehezedő nyomás akár gyorsabban is enyhülhet, a bizalom pedig a várakozásoknál érzékelhetőbben is javulhat az EU-ban, ennek pedig pozitív hatása lenne a belső keresletre. Az inflációs kilátásokkal kapcsolatos felfelé és lefelé mutató kockázatok nagyjából kiegyensúlyozottak.

A részletes jelentés a következő címen érhető el:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_autumn_forecast_en.htm

Kapcsolattartók:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar