Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. november 2012

Sügisprognoos 2012–2014: läbi tormi rahulikumatesse vetesse

ELi majandus on lühiajalises perspektiivis endiselt nõrk, kuid 2013. aastaks prognoositakse SKP kasvu järkjärgulist taastumist ning 2014. aastaks selle kindlustumist.

2012. aastal prognoositakse SKP vähenemist 0,3% ELis ja 0,4% euroalas. 2013. aastaks prognoositakse SKP 0,4% kasvu ELis ja 0,1% kasvu euroalas. Töötuse tase jääb ELis eeldatavasti väga kõrgeks.

Kriisieelsetel aastatel tekkinud suur sisemine ja maksebilansi tasakaalustamatus küll väheneb, kuid see protsess mõjutab mõnes riigis jätkuvalt sisenõudlust ning majandustegevuse aktiivsus on liikmesriigiti väga kõikuv. Samas on järk-järgult taastumas konkurentsivõime, mis mõnes liikmesriigi majandus- ja rahaliidu esimesel kümnendil vähenes, nii et ekspordi kasv peaks prognoosi kohaselt maailmakaubanduse kiirenedes järjest suurenema. Seda tasakaalustamisprotsessi toetab riigi rahanduse edasine tugevdamine.

Läbiviidud struktuurireformid peaksid hakkama prognoosiperioodil vilja kandma ning majandus- ja rahaliidu areng suurendab jätkuvalt usaldust. See peaks sillutama teed tugevamale ja ühtlasemalt jaotunud majanduskasvule 2014. aastal. 2014. aastaks prognoositakse ELis SKP 1,6% kasvu ja euroalas 1,4% kasvu.

Majandus- ja rahaküsimuste ning euro eest vastutav komisjoni asepresident Olli Rehn ütles: „Euroopa läbib makromajandusliku tasakaalustamise keerulist protsessi ning see vältab veel mõnda aega. Meie prognoosid osutavad Euroopa majanduskasvu väljavaadete järkjärgulisele paranemisele alates järgmise aasta algusest. Tähtsad poliitilised otsused on aidanud usaldust suurendada. Turupinged on vähenenud, kuid rahuloluks pole põhjust. Euroopa peab jätkuvalt ühendama usaldusväärse eelarvepoliitika struktuurireformidega, et luua tingimused jätkusuutlikuks majanduskasvuks, mis aitaks vähendada töötuse praegust lubamatult kõrget taset.”

Tagasihoidlik elavnemine 2013. aastal

Pärast 2012. aasta teise kvartali majanduslangust ei nähta prognoosides kuni aasta lõpuni ette majandustegevuse elavnemist. 2013. aastaks prognoositakse väga tagasihoidlikku majanduskasvu, mis 2014. aastal peaks veidi suurenema. Puhaseksport toetab jätkuvalt majanduskasvu. Sisenõudlus jääb 2013. aastal eeldatavasti nõrgaks ning hakkab kasvama alles 2014. aastal, kuna seda kammitseb jätkuvalt mõnes liikmesriigis käimasolev finantsvõimenduse vähendamine ning ressursside sektoritevaheline ümberjaotamine. See protsess jätab tõenäoliselt jälje tööturule. Töötuse tase peaks 2013. aastal jääma alla 11% ELis ning 12% euroalas, ehkki see on liikmesriikide lõikes väga erinev.

Ehkki rahastamiskulud on ELis tervikuna madalad, varieeruvad need liikmesriigiti märkimisväärselt. Hiljutised poliitilised otsused on pingeid vähendanud, ehkki raskused pangandussektori mõnes osas ja nõrk majandus mõjutavad tõenäoliselt jätkuvalt laenuandmist.

Tarbijahinna inflatsiooni on viimastes kvartalites kõige enam mõjutanud energiahinnad ja kaudsete maksude suurenemine. Riigisisene hinnasurve on siiski piiratud ning inflatsioon peaks prognooside kohaselt 2013. aasta jooksul langema alla 2%.

Edusammud eelarve konsolideerimisel

Eelarve konsolideerimisel tehakse edusamme. Valitsemissektori eelarve puudujääk peaks 2012. aastal langema ELis 3,6%-le ja euroalas 3,3%-le. Kättesaadav teave 2013. aasta eelarvete kohta lubab eeldada jätkuvat, ehkki veidi aeglustunud konsolideerimist: prognoositakse eelarvepuudujäägi vähenemist 3,2%-le SKPst ELis ning 2,6%-le euroalas. See peegeldub ka eelarveseisundi struktuurses paranemises, mis prognoosi kohaselt peaks ELis olema 1,1 protsendipunkti SKPst 2012. aastal ja 0,7 protsendipunkti 2013. aastal ning euroalas vastavalt 1,3 ja 0,9 protsendipunkti. Valitsemissektori võlg püsib 2012. aastal euroalas tasemel 93% SKPst ning ELis 87% SKPst. 2013. aastal suureneb see prognoosi kohaselt euroalas 95%ni SKPst ning ELis 89%ni SKPst, kuid peaks seejärel stabiliseeruma.

Tugevad poliitikameetmed liikmesriikide ja ELi tasemel ning majandus- ja rahaliidu institutsioonilise raamistiku reformimisel tehtud edusammud on vähendanud ohtu, et kasvuväljavaated osutuvad prognoositust halvemaks. Kui tööhõive jääks eeldatust nõrgemaks, mõjutaks see usaldust ja tulevasi kasvuväljavaateid. Teisalt võivad ELis finantsturu pinged hiljutisi poliitilisi otsuseid silmas pidades väheneda kiiremini ning usaldus kasvada eeldatust jõudsamalt, mis mõjutaks positiivselt sisenõudlust. Tulevased inflatsiooniriskid on üldiselt tasakaalus.

Üksikasjalik aruanne on kättesaadav veebisaidil:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_autumn_forecast_en.htm

Kontaktisikud:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar