Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. novembra 2012

Vizumska politika za spodbuditev gospodarske rasti v EU

Evropska komisija je danes sprejela strateško sporočilo, v katerem obravnava, kako bi izvajanje in razvoj skupne vizumske politike lahko prispevala k rasti v EU z olajšanjem potovanj za državljane tretjih držav, ki želijo obiskati EU.

Turizem je s skupaj 18,8 milijona delovnih mest v letu 2011 postal ena od panog, ki ustvarja največ delovnih mest v Evropski uniji, ter je tako ključno gonilo gospodarske rasti in razvoja. Poraba tujih obiskovalcev je leta 2011 znašala 330,44 milijarde evrov, po zadnjih ocenah pa naj bi se leta 2022 ti vrednosti povzpeli na 20,4 milijona delovnih mest in 427,31 milijarde evrov.

Če bi v celoti izkoristili sedanje vizumske predpise, bi lahko zagotovili, da EU ostane privlačen cilj za vse več turistov in državljanov tretjih držav, hkrati pa bi spodbudili gospodarske dejavnosti in ustvarjanje delovnih mest v EU. Dejansko ima turizem velik vpliv na gospodarstvo kot celoto s prihodki od nastanitev, hrane in pijače, prevoza, razvedrilnih dejavnosti, nakupovanja itd.

„Glede na trenuten upad gospodarske rasti si moramo prizadevati za povečanje turističnih tokov v Evropi, hkrati pa še naprej zagotavljati varnost naših meja,“ je povedala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström. „Olajšanje potovanja v Evropo zakonitim potnikom, ki ne pomenijo tveganja za varnost, lahko le okrepi naš položaj glavne turistične destinacije, kar je zelo dobrodošel dosežek za naše gospodarstvo,“ je dodala.

„Turizem in olajšanje potovanj sta bila vedno med mojimi prednostnimi nalogami. Zelo sem zadovoljen, da je odlično sodelovanje med službami evropske komisarke Malmström in mojimi službami obrodilo sadove. Menim, da je to sporočilo pomemben mejnik, saj Komisija z njim uradno priznava, da je pri sprejemanju odločitev o vizumski politiki treba upoštevati tudi ekonomski vidik,“ je povedal podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani.

Podatki kažejo, da se je v zadnjih letih število vizumov izrazito povečalo in da so zavrnitve vizumov še naprej redke. V Indiji je bilo leta 2011 izdanih približno 460 000 schengenskih vizumov, leta 2007 pa 340 000. Občutno se je povečalo tudi število izdanih vizumov na Kitajskem, in sicer s 560 000 vizumov v letu 2008 na 1 026 000 vizumov v letu 2011. V Rusiji je bilo leta 2011 izdanih približno 5 152 000 vizumov, leta 2007 pa 3 500 000.

Vendar bi bilo za povečanje turističnih tokov iz držav, iz katerih bi bilo mogoče privabiti veliko turistov in ki imajo naraščajočo kupno moč, mogoče storiti več.

Olajšanje potovanj

Veliko je mogoče doseči že v okviru obstoječih vizumskih predpisov, številne ovire pa bi lahko odpravili konzulati držav članic s pravilnim izvajanjem Vizumskega zakonika. Zlasti bi morali konzulati upoštevati 15-dnevni rok za naročitev na termin in 15-dnevni rok za sprejetje odločitve o vlogi za izdajo vizuma. Zagotoviti bi morali, da so obrazci za vlogo na voljo v jeziku države gostiteljice in oceniti možnost izdaje vizuma za večkratni vstop.

Dolgoročno bi lahko proučili možnost morebitnih sprememb obstoječih vizumskih predpisov, vključno s:

  • poenostavitvijo in skrajšanjem postopkov (preučitev vseh stopenj postopka, vključno z vložitvijo vloge za izdajo vizuma s strani posrednikov/potovalnih agencij in predhodnim posvetovanjem),

  • razjasnitvijo opredelitve pristojnega konzulata za obravnavanje vlog za izdajo vizuma,

  • poenostavitvijo obrazca za vlogo,

  • poenostavitvijo/razjasnitvijo obveznosti po predložitvi spremnih dokumentov,

  • razjasnitvijo pravil o oprostitvi vizumskih taks,

  • razjasnitvijo pravil o izdaji vizumov za večkratni vstop,

  • izboljšanjem organizacije konzulatov in sodelovanja med njimi, npr. s ponovno opredelitvijo pravnega okvira za skupne zajemne centre, s čimer bi se olajšalo ustanavljanje takšnih centrov ter njihovo delovanje,

  • okrepitvijo schengenskega sodelovanja na lokalni ravni (uskladitvijo vizumskih postopkov v schengenskih državah) in izboljšanjem njegove učinkovitosti.

Poleg tega je treba prav tako upoštevati tehnološki razvoj. Komisija bo na primer kmalu predložila zakonodajne predloge o „pametnih mejah“ (glej sporočilo iz leta 2011: IP/11/1234 in MEMO/11/728) za nemotene potovalne tokove na zunanjih mejah EU.

Več informacij: MEMO/12/838.

Koristne povezave

Spletna stran in Twitter evropske komisarke Cecilie Malmström.

Spletna stran in Twitter GD za notranje zadeve.

Spletna stran in Twitter podpredsednika Evropske komisije Antonia Tajanija.

Spletna stran GD za podjetništvo in industrijo (turizem).

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Carlo Corazza (+32 22951752)

Tove Ernst (+32 22986764)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar