Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 november 2012

Hoe het visumbeleid economische groei in de EU kan versnellen

In een vandaag aangenomen strategische mededeling onderzoekt de Commissie hoe de uitvoering en ontwikkeling van het gemeenschappelijk visumbeleid groei in de EU zou kunnen bevorderen door het voor onderdanen van derde landen gemakkelijker te maken de EU te bezoeken.

Met 18,8 miljoen banen in 2011 is de toeristische sector een van de grootste bronnen van werkgelegenheid in de Europese Unie en een belangrijke drijvende kracht achter economische groei en ontwikkeling. In 2011 gaven buitenlandse bezoekers 330,44 miljard EUR uit. Volgens recente ramingen zullen deze cijfers in 2022 zijn gestegen tot 20,4 miljoen banen en 427,31 miljard EUR.

Als de mogelijkheden van de huidige visumvoorschriften volledig worden benut, zou de EU een aantrekkelijke bestemming kunnen blijven voor meer toeristen/onderdanen van derde landen. Dit zou ook de economische activiteit en de werkgelegenheid in de EU stimuleren. De toeristische sector heeft immers een groot effect op de economie in haar geheel, dankzij de uitgaven voor hotels, eten en drinken, vervoer, amusement, shopping enz.

"Gelet op de huidige economische recessie moet we ervoor zorgen dat er meer toeristen naar Europa komen, en daarbij de veiligheid van onze grenzen blijven garanderen”, aldus commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström. ''Als het voor bonafide reizigers die geen veiligheidsrisico vormen, gemakkelijker wordt om Europa te bezoeken, kan dit onze positie als populairste toeristische bestemming alleen maar versterken. En dat kan onze economie wel gebruiken."

"Ik streef er al geruime tijd naar om het toerisme te bevorderen en reizen gemakkelijker te maken. Ik ben blij dat de uitstekende samenwerking tussen de diensten van commissaris Malmström en die van mijzelf resultaat heeft opgeleverd. Deze mededeling is een mijlpaal, omdat de Commissie officieel erkent dat het belangrijk is om bij beslissingen over het visumbeleid ook met economische overwegingen rekening te houden", aldus Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal afgegeven visa de voorbije jaren fors gestegen is en dat het percentage visumweigeringen nog altijd laag is. In 2011 werden er in India ongeveer 460 000 Schengenvisa afgegeven, tegenover 340 000 in 2007. Ook het aantal in China afgegeven visa is sterk gestegen: van 560 000 in 2008 tot 1 026 000 in 2011. In Rusland werden in 2011 ongeveer 5 152 000 visa afgegeven, tegenover 3 500 000 in 2007.

Toch zou er meer kunnen worden gedaan om toeristen aan te trekken uit de landen met een groot potentieel en toenemende koopkracht.

Hoe reizen kan worden vereenvoudigd

Er kan al veel worden bereikt met de bestaande visumvoorschriften en tal van belemmeringen kunnen uit de weg worden geruimd als de consulaten van de lidstaten de Visumcode correct zouden toepassen. De consulaten moeten met name de termijn van 15 dagen voor het geven van een afspraak naleven, alsook de termijn van 15 dagen om over een visumaanvraag te beslissen. Daarnaast moeten de aanvraagformulieren in de taal van het gastland beschikbaar zijn en moeten de consulaten ook overwegen of zij meervoudige inreisvisa kunnen afgeven.

Op lange termijn zouden ook wijzigingen van de huidige visumvoorschriften kunnen worden overwogen. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan:

  • stroomlijnen en verkorten van de procedures (waarbij alle fasen van de procedure onder de loep worden genomen, waaronder de indiening van visumaanvragen door bemiddelaars/reisagenten en de voorafgaande raadpleging);

  • verduidelijken van de definitie van het consulaat dat bevoegd is om de visumaanvraag te behandelen;

  • vereenvoudigen van het aanvraagformulier;

  • vereenvoudigen/verduidelijken van de vereisten in verband met de bewijsstukken;

  • verduidelijken van de voorschriften met betrekking tot vrijstellingen van visumleges;

  • verduidelijken van de voorschriften met betrekking tot de afgifte van meervoudige inreisvisa;

  • verbeteren van de consulaire organisatie en samenwerking, bv. door het rechtskader voor de gemeenschappelijke aanvraagcentra te herzien en de oprichting van dergelijke centra en hun werking te vereenvoudigen;

  • versterken van de plaatselijke Schengensamenwerking (harmoniseren van de visumpraktijken in de Schengenlanden) om die doeltreffender te maken.

Voorts zou er rekening moeten worden gehouden met technologische ontwikkelingen. Daarom zal de Commissie binnenkort wetgevingsvoorstellen in verband met slimme grenzen indienen (zie de mededeling van 2011: IP/11/1234 en MEMO/11/728) om te zorgen voor een vlottere doorgang van de reizigersstromen aan de buitengrenzen van de EU.

Nuttige links

Website en Twitter van Europees commissaris Cecilia Malmström

Website en Twitter van DG Binnenlandse Zaken

Website en Twitter van vicevoorzitter van de Europese Commissie Antonio Tajani

Website (toerisme) van DG Ondernemingen en Industrie

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar