Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 7. novembrī

Vīzu politika ekonomiskās izaugsmes sekmēšanai ES

Šodien tika pieņemts stratēģisks paziņojums, kurā Komisija izvērtēja, kā kopējās vīzu politikas īstenošana un pilnveide varētu sekmēt izaugsmi ES, atvieglojot ceļošanas iespējas trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri vēlas apmeklēt ES.

Tūrisma nozare ar kopumā 18,8 miljoniem darba vietu 2011. gadā ir radījusi visvairāk nodarbinātības iespēju Eiropas Savienībā un kļuvusi par būtisku ekonomiskās izaugsmes un attīstības virzītājspēku. Ārvalstu viesu tēriņi 2011. gadā sasniedza 330,44 miljardus eiro. Saskaņā ar jaunākajām aplēsēm minētie rādītāji varētu pieaugt līdz 20,4 miljoniem darba vietu un 427,31 miljardam eiro 2022. gadā.

Pilnībā izmantojot pašreizējos vīzu noteikumus, varētu nodrošināt, ka ES paliek par pievilcīgu galamērķi lielākam skaitam tūristu / trešo valstu valstspiederīgo, kā arī vienlaicīgi veicināt ES saimniecisko darbību un darba vietu radīšanu. Tūrisms patiešām ievērojami ietekmē visu ekonomiku, jo ārvalstu viesi tērē naudu par izmitināšanu, pārtiku un dzērieniem, transportu, izklaidēm, iepirkumiem utt.

“Ņemot vērā pašreizējo ekonomikas lejupslīdi, mums būtu jācenšas palielināt tūristu plūsmu uz Eiropu, vienlaikus turpinot nodrošināt mūsu robežu drošību,” teica Iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma. “Atvieglojot iespējas apmeklēt Eiropu likumīgiem ceļotājiem, kas nerada drošības risku, mēs varam tikai nostiprināt savu pozīciju kā vispopulārākais tūristu galamērķis pasaulē. Tas mūsu ekonomikai būtu visvēlamākais sasniegums,” viņa piebilda.

“Tūrisma un ceļošanas veicināšana vienmēr ir bijis nozīmīgs jautājums manā darba programmā. Esmu ļoti gandarīts par to, ka komisāres Malmstrēmas un manu dienestu lieliskā sadarbība sniedz pozitīvus rezultātus. Es uzskatu minēto paziņojumu par būtisku pavērsienu, jo Komisija oficiāli atzīst, cik nozīmīgi ir ņemt vērā ekonomikas apsvērumus, pieņemot lēmumus par vīzu politiku,” teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni.

Rādītāji liecina par to, ka izsniegto vīzu skaits pēdējos gados ir būtiski palielinājies un vīzu atteikumu joprojām ir maz. Indijā 2007. gadā tika izsniegti 340 000 Šengenas vīzu, bet 2011. gadā — 460 000. Arī Ķīnā izsniegto vīzu skaits ir ievērojami pieaudzis no 560 000 vīzu 2008. gadā līdz 1 026 000 vīzu 2011. gadā. Krievijā 2007. gadā izsniedza 3 500 000 vīzu, savukārt 2011. gadā — 5 152 000 vīzu.

Tomēr ir jādara vairāk, lai palielinātu tūrisma plūsmu no tām valstīm, kurās ir liels potenciālo tūristu skaits un pieaugoša pirktspēja.

Ceļošanas atvieglošana

Daudz ko var panākt, izmantojot jau spēkā esošos vīzu noteikumus, un daudzus šķēršļus var novērst, dalībvalstu konsulātos pareizi īstenojot Vīzu kodeksu. Jo īpaši konsulātiem būtu jāievēro 15 dienu termiņš tikšanās noteikšanai un 15 dienu termiņš lēmuma pieņemšanai par vīzas pieteikumu, kā arī jāgādā par pieteikuma veidlapu pieejamību uzņēmējvalsts valodā un jāizvērtē iespēja izsniegt vairākkārtējas ieceļošanas vīzas.

Ilgtermiņa perspektīvā būtu jāizpēta arī iespēja mainīt pašreizējos vīzu noteikumus, tostarp iespēja:

  • racionalizēt un vienkāršot procedūras (pārskatīt visus procedūras posmus, tostarp vīzas pieteikuma iesniegšanu ar starpnieku / ceļojumu aģentūru palīdzību un iepriekšējas konsultācijas);

  • precizēt to, kā tiek noteikts kompetentais konsulāts vīzas pieteikuma apstrādei;

  • vienkāršot pieteikuma veidlapu;

  • vienkāršot/precizēt prasības attiecībā uz papildu dokumentāciju;

  • precizēt noteikumus par atbrīvojumiem no vīzu nodevām;

  • precizēt noteikumus par vairākkārtējas ieceļošanas vīzu izsniegšanu;

  • uzlabot konsulātu organizāciju un sadarbību, piemēram, mainot kopīgu vīzu pieteikumu iesniegšanas centru tiesisko regulējumu, lai atvieglotu šādu centru izveidi un darbību;

  • uzlabot vietējo Šengenas sadarbību (saskaņot vīzu izsniegšanas procedūras Šengenas valstīs), lai to padarītu vēl efektīvāku.

Turklāt būtu jāņem vērā arī tehnoloģijas attīstība. Piemēram, Komisija drīz ierosinās tiesību aktu priekšlikumus par “viedrobežām” (skatīt 2011. gada paziņojumu IP/11/1234 un MEMO/11/728), kuru mērķis būs nodrošināt vienmērīgākas ceļotāju plūsmas uz ES ārējām robežām.

Plašāka informācija pieejama MEMO/12/838.

Noderīgas saites

Eiropas komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne un Tvitera konts

Iekšlietu ĢD tīmekļa vietne un Tvitera konts

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Antonio Tajani tīmekļa vietne un Tvitera konts

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ĢD tīmekļa vietne (tūrisms)

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar