Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. marraskuuta 2012

Viisumipolitiikka talouskasvua vauhdittamaan EU:ssa

Komission tänään julkaisemassa strategisessa tiedonannossa tarkastellaan, miten yhteisen viisumipolitiikan toteuttaminen ja kehittäminen voisi edistää kasvua EU:ssa helpottamalla kolmansien maiden kansalaisten mahdollisuuksia matkustaa EU:hun.

Matkailualalla oli vuonna 2011 yhteensä 18,8 miljoonaa työpaikkaa. Matkailusta on näin tullut yksi suurimmista työllisyyden tuottajista Euroopan unionissa, ja se on talouden kasvun ja kehityksen keskeisiä vetureita. Vuonna 2011 ulkomaisten vierailijoiden käyttämä rahamäärä EU:ssa oli yhteensä 330,44 miljardia euroa. Viimeaikaisten arvioiden mukaan vastaavat luvut ovat vuonna 2022 todennäköisesti 20,4 miljoonaa työpaikkaa ja 427,31 euroa.

Nykyisten viisumisääntöjen täysimääräisellä hyödyntämisellä voitaisiin varmistaa, että EU on tulevaisuudessakin houkutteleva kohde yhä useammille turisteille ja kolmansien maiden kansalaisille, ja samalla vauhdittaa EU:n taloudellista toimintaa ja työpaikkojen luomista. Matkailulla on nimittäin huomattava vaikutus talouteen kokonaisuudessaan, sillä matkailijat kuluttavat rahaa majoitukseen, ruokaan ja juomiin, liikenteeseen, viihteeseen, ostoksiin jne.

"Nykyisessä talouden laskusuhdanteessa meidän olisi pyrittävä lisäämään Eurooppaan suuntautuvaa matkailua ja samalla edelleen taattava EU:n rajojen turvallisuus”, toteaa sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström. "Sellaisten laillisten matkailijoiden, jotka eivät muodosta turvallisuusriskiä, matkustusmahdollisuuksien helpottaminen vahvistaa EU:n asemaa maailman suosituimpana matkailukohteena – saavutus, joka on taloutemme kannalta erittäin positiivinen”, Malmström lisää.

"Matkailun edistäminen ja matkustusmahdollisuuksien helpottaminen ovat aina olleet yksi tärkeimmistä tavoitteistani. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että komissaari Malmströmin yksikköjen ja minun yksikköjeni välinen erinomainen yhteistyö tuottaa tuloksia. Pidän tätä tiedonantoa tärkeänä virstanpylväänä, sillä siinä komissio tunnustaa virallisesti taloudellisten näkökohtien huomioon ottamisen merkityksen tehdessään viisumipolitiikkaa koskevia päätöksiä", Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani toteaa.

Tilastot osoittavat, että myönnettyjen viisumien määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja että viisumin epäämisiä on edelleen vähän. Intiassa myönnettiin vuonna 2011 noin 460 000 Schengen-viisumia; luku oli 340 000 vuonna 2007. Myös Kiinassa myönnettyjen viisumien määrä kasvoi huomattavasti: vuonna 2008 myönnettiin 560 000 viisumia, kun luku oli 1 026 000 vuonna 2011. Venäjällä viisumeita myönnettiin vuonna 2011 noin 5 152 000, kun vastaava luku vuonna 2007 oli 3 500 000.

Silti voidaan tehdä vielä enemmän matkailun lisäämiseksi sellaisista maista, joissa on paljon entistä ostovoimaisempia potentiaalisia matkailijoita.

Matkustamisen helpottamisen parantaminen

Paljon voidaan saada aikaan jo nykyisillä viisumisäännöillä ja monet esteet voidaan poistaa sillä, että jäsenvaltioiden konsulaatit soveltavat viisumisäännöstöä moitteettomasti. Konsulaattien olisi erityisesti noudatettava sekä tapaamisajan myöntämiselle että viisumihakemuksen päätöksen tekemiselle vahvistettua 15 päivän määräaikaa ja varmistettava, että hakulomakkeet ovat saatavilla vastaanottajamaan kielellä, sekä tarkasteltava mahdollisuutta myöntää toistuvaisviisumeja.

Pitkällä aikavälillä olisi myös tarkasteltava nykyisten viisumisääntöjen mahdollisia muutoksia, kuten:

  • menettelyjen virtaviivaistaminen ja lyhentäminen (harkitaan uudelleen menettelyn kaikkia vaiheita, mukaan lukien viisumihakemuksen tekeminen välittäjien/matkatoimistojen toimesta ja ennakkokonsultointi)

  • viisumihakemuksen käsittelyn osalta toimivaltaisen konsulaatin määritelmän selventäminen

  • hakulomakkeen yksinkertaistaminen

  • liiteasiakirjoja koskevien vaatimusten yksinkertaistaminen/selventäminen

  • viisumimaksuista vapauttamista koskevien sääntöjen selventäminen

  • toistuvaisviisumien myöntämistä koskevien sääntöjen selventäminen

  • konsulaattien organisoinnin ja yhteistyön parantaminen esim. määrittämällä uudelleen yhteisten viisumikeskusten oikeudellinen kehys, helpottamalla näiden keskusten perustamista ja niiden toimintaa

  • paikallisen Schengen-yhteistyön tehostaminen (Schengen-maiden viisumimenettelyjen yhdenmukaistaminen).

Myös tekninen kehitys olisi otettava huomioon. Komissio aikookin esittää lähiaikoina ”älykkäitä rajoja” koskevat lainsäädäntöehdotukset (ks. komission vuonna 2011 antama tiedonanto IP/11/1234 sekä MEMO/11/728), joiden avulla pyritään sujuvoittamaan matkustajavirtojen hallintaa EU:n ulkorajoilla.

Lisätietoja MEMO/12/838

Hyödyllisiä linkkejä

Komissaari Cecilia Malmströmin internet-sivusto ja Twitter

Sisäasioiden pääosaston internet-sivusto ja Twitter

Euroopan komission varapuheenjohtajan Antonio Tajanin internet-sivusto ja Twitter

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston internet-sivusto (matkailu)

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar