Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. november 2012

En visumpolitik der sætter gang i den økonomiske vækst i EU

I en strategisk meddelelse, som blev vedtaget i dag, undersøger Kommissionen, hvordan gennemførelsen og videreudviklingen af en fælles visumpolitik kan bidrage til vækst i EU ved at gøre det lettere for borgere i tredjelande at besøge EU.

Med i alt 18,8 millioner job i 2011 er turistindustrien blevet en af de sektorer, der skaber mest beskæftigelse i EU og en vigtig drivkraft for økonomisk vækst og udvikling. I 2011 beløb udenlandske besøgendes forbrug sig til 330,44 mia. EUR. Ifølge de seneste skøn vil disse tal stige til op imod 20,4 millioner job og 427,31 mia. EUR i 2022.

Hvis de nuværende visumregler udnyttes fuldt ud, kan de sikre, at EU forbliver et attraktivt mål for flere turister/borgere i tredjelande, mens de samtidig fremmer EU's økonomiske aktiviteter og skaber nye arbejdspladser. Turismen har en væsentlig indvirkning på økonomien som helhed gennem udgifter til logi, mad og drikke, transport, underholdning, shopping osv.

"På grund af den økonomiske afmatning bør vi bestræbe os på at øge strømmen af turister til Europa, samtidig med at vi fortsat sørger for, at vores grænser er sikre", siger Cecilia Malmström, EU-kommissær for indre anliggender. "Ved at gøre det lettere for personer, der rejser i et lovligt ærinde, og som ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko, at besøge EU, kan vi kun styrke vores position som verdens turistdestination nummer ét, og det vil være godt for vores økonomi", tilføjer hun.

"Det har altid stået højt på min dagsorden at øge turismen og gøre det lettere at rejse. Jeg er meget glad for, at det fremragende samarbejde mellem kommissær Malmströms og mine tjenestegrene bærer frugt. Jeg anser denne meddelelse for at være en milesten, idet Kommissionen officielt anerkender, hvor vigtigt det er at inddrage de økonomiske hensyn, når man vedtager beslutninger om visumpolitik", siger Antonio Tajani, næstformand for Europa-Kommissionen.

Tallene viser, at antallet af udstedte visa er steget kraftigt i de senere år, og at antallet af visumafslag fortsat er lavt. Der blev udstedt omkring 460 000 Schengenvisa i Indien i 2011; i 2007 var antallet 340 000. Også i Kina steg antallet af udstedte visa kraftigt: 560 000 i 2008 mod 1 026 000 i 2011. I Rusland blev der udstedt omkring 5 152 000 visa i 2011 mod 3 500 000 i 2007.

Der kan dog gøres endnu mere for at øge strømmen af turister fra lande med et stort turistpotentiale med en stigende købekraft.

Smidigere grænsepassage

Der kan opnås meget allerede under de eksisterende visumregler, og mange forhindringer kan fjernes ved, at medlemsstaternes konsulater gennemfører visumkodekset korrekt. I særdeleshed bør konsulaterne overholde fristen på 15 dage for at få et møde og for at træffe en beslutning om visumansøgningen. De bør sikre, at ansøgningsskemaerne er tilgængelige på værtslandets sprog, og de bør se på muligheden for at udstede visa til flere indrejser.

På længere sigt kunne man også se på, hvilke ændringer der kunne foretages af de nuværende visumregler, herunder:

  • Strømlining og afkortning af procedurerne (revurdering af alle faser i proceduren, herunder formidleres/rejsebureauers indgivelse af visumansøgning og forudgående høring)

  • Præcisering af, hvilket konsulat der har kompetence til at behandle visumansøgninger

  • Forenkling af ansøgningsskemaet

  • Forenkling af kravet til dokumentation

  • Præcisering af reglerne for gebyrfritagelse

  • Præcisering af reglerne for udstedelse af visa til flere indrejser

  • Forbedring af den konsulære organisation og det konsulære samarbejde for at øge den konsulære dækning, f.eks. ved at omdefinere de retlige rammer for de fælles ansøgningscentre, fremme oprettelsen af sådanne centre og deres drift

  • Fremme af det lokale Schengensamarbejde for at gøre det mere effektivt.

Herudover skal der også tages hensyn til den teknologiske udvikling. For eksempel vil Kommissionen snart fremsætte lovforslag vedrørende "Intelligente grænser" (se meddelelserne IP/11/1234 og MEMO/11/728 fra 2011), som har til hensigt at sikre smidigere grænsepassage ved EU's ydre grænser.

Flere oplysninger på MEMO/12/838

Nyttige links

EU-kommissær for indre anliggender Cecilia Malmströms websted og Twitter

Generaldirektoratet for Indre Anliggenders websted og Twitter

Næstformand for Europa-Kommissionen, Antonio Tajanis websted og Twitter

Generaldirektoratet for Erhvervspolitiks websted (turisme)

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar