Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. listopadu 2012

Vízová politika, která povzbudí hospodářský růst v EU

Komise dnes přijala strategické sdělení, v němž zkoumá, jak může společná vízová politika, jež usnadní cestování státním příslušníkům třetích zemí, kteří chtějí navštívit EU, přispět k růstu v Evropské unii.

Cestovní ruch se s celkovým počtem 18,8 milionu pracovních míst v roce 2011 stal jedním z odvětví, která v Evropské unii generují nejvíce pracovních míst, a jsou tudíž klíčovým motorem hospodářského růstu a rozvoje. V roce 2011 utratili zahraniční návštěvníci v EU 330,44 miliardy EUR. Podle posledních odhadů se tato čísla v roce 2022 pravděpodobně zvýší až na 20,4 milionů pracovních míst, respektive na 427,31 miliard EUR.

Plné využití možností, které skýtají současná pravidla udělování víz, může zajistit, že EU zůstane atraktivní destinací pro větší počet turistů / příslušníků třetích zemí. Současně může posílit hospodářskou aktivitu a tvorbu nových pracovních míst. Cestovní ruch má vskutku značné dopady na celé hospodářství, a to v důsledku výdajů na ubytování, jídlo a nápoje, dopravu, zábavu, nákupy atd.

Vzhledem k současnému hospodářskému útlumu bychom měli usilovat o zvýšení počtu turistů přijíždějících do Evropy a přitom i nadále zajišťovat bezpečnost našich hranic“, uvedla komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová. „Snazší cestování do Evropy pro legálně cestující návštěvníky, kteří nepředstavují bezpečnostní riziko, může pouze posílit naše postavení jako světové turistické destinace číslo jedna, což je velmi vítaný přínos pro naši ekonomiku" uvedla dále komisařka.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani k tomu dodal: „Cestovní ruch a jednodušší cestování byly vždy součástí mého programu. Jsem velmi potěšen, že vynikající spolupráce mezi útvary komisařky Malmströmové a mými útvary přináší své ovoce. Považuji toto sdělení za přelomové díky tomu, že v něm Komise oficiálně uznává důležitost zohledňování hospodářských aspektů při přijímání rozhodnutí týkajících se vízové politiky“.

Čísla ukazují, že se počet vydaných víz v posledních letech významně zvýšil, zatímco počet zamítnutých žádostí je trvale nízký. V Indii bylo v roce 2011 vydáno zhruba 460 000 schengenských víz; v roce 2007 jich přitom bylo 340 000. Výrazně se zvýšil rovněž počet víz vydaných v Číně, z 560 000 v roce 2008 na 1 026 000 v roce 2011. V Rusku bylo v roce 2011 vydáno asi 5 152 000 víz, oproti 3 500 000 vízům v roce 2007.

Pro zvýšení počtu turistů ze zemí s velkým potenciálem a rostoucí kupní silou je však možné dělat ještě více.

Usnadnění cestovních formalit

Mnohého lze dosáhnout již při současných pravidlech a řadu překážek by odstranilo správné provádění vízového kodexu konzuláty členských států. Konzuláty by zejména měly dodržovat 15denní lhůtu pro udělení schůzky a 15denní lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o vízum, zajistit dostupnost formuláře žádosti v jazyce hostitelské země a měly by také zvážit možnost vydávat víza k opakovanému vstupu.

V dlouhodobém měřítku by mohly být rovněž prozkoumány možné změny stávajících vízových pravidel, včetně:

  • Zjednodušení a zkrácení příslušných procedur (přehodnocení všech fází dané procedury včetně podání žádosti o vízum zprostředkovateli / cestovními kancelářemi, a předchozí konzultace);

  • Objasnění definice příslušného konzulátu pro zpracování žádosti o vízum;

  • Zjednodušení formuláře žádosti;

  • Zjednodušení/vyjasnění požadavků na podpůrné doklady;

  • Vyjasnění pravidel osvobození od poplatků za víza;

  • Vyjasnění pravidel vydávání víz k opakovanému vstupu;

  • Zlepšení organizace a spolupráce konzulátů, např. prostřednictvím nového vymezení právního rámce pro společná střediska pro žádosti o vízum nebo usnadnění zřizování těchto středisek a jejich fungování;

  • Posílení místní schengenské spolupráce (harmonizace vízových postupů v zemích schengenského prostoru) s cílem jejího zefektivnění.

Je třeba zohlednit také technologický vývoj. Komise například brzy předloží legislativní návrhy týkající se „inteligentních hranic“ (viz sdělení z roku 2011: IP/11/1234 a MEMO/11/728) s cílem zajistit hladší provoz na vnějších hranicích EU.

Další informace viz MEMO/12/838.

Užitečné odkazy

Internetová stránka a Twitter evropské komisařky Cecilii Malmströmové

Internetová stránka a Twitter GŘ pro vnitřní věci

Internetová stránka a Twitter místopředsedy Evropské komise Antonia Tajaniho

Internetová stránka GŘ pro podniky a průmysl (cestovní ruch)

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar