Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска Комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 ноември 2012 г.

Визовата политика — стимул за икономическия растеж в ЕС

Днес Комисията прие съобщение по стратегически въпрос — по какъв начин прилагането и развитието на общата визова политика биха могли да допринесат за растежа на ЕС, улеснявайки възможностите за пътуване за граждани от трети държави, желаещи да посетят ЕС.

Осигурявайки общо 18,8 милиона работни места през 2011 г., туристическият отрасъл се превърна в един от най-големите източници на заетост в Европейския съюз и в основен двигател за икономически растеж и развитие. През 2011 г. чуждестранните посетители са похарчили 330,44 милиарда евро. Според последните прогнози тези цифри вероятно ще се увеличат на 20,4 милиона работни места и 427,31 милиарда евро през 2022 г.

Ако се използва напълно потенциалът на действащия визов режим, ЕС ще може да остане атрактивна дестинация за повече туристи/граждани от трети държави, а това ще насърчи стопанската дейност и създаването на заетост в Съюза. Туризмът оказва значително влияние върху икономиката като цяло чрез разходите за услуги по настаняване, храна, транспорт, развлечения, пазаруване и т.н.

Предвид икономическия спад в момента трябва да се стремим да увеличаваме туристическите потоци към Европа, като същевременно запазим сигурността на нашите граници, заяви комисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом. Възможността хората, които пътуват законно и не представляват риск от гледна точка на сигурността, да посетят по-лесно Европа, може само да утвърди нашата позиция като туристическа дестинация номер едно в света, а това е златен шанс за нашата икономика, добави тя.

Улесняването на туризма и пътуванията винаги са били сред приоритетите в програмата ми. Много се радвам, че вече има резултати от отличното сътрудничество между ръководените от мен служби и службите на комисар Малмстрьом. За мен съобщението има историческа стойност поради факта, че Комисията официално признава значението на икономическите фактори при вземането на решения във връзка с визовата политика, посочи заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни.

Според наличните данни през последните години броят на издадените визи е нараснал значително, а този на отказите се е запазил малък. През 2011 г. в Индия са издадени около 460 000 шенгенски визи, докато през 2007 г. техният брой е бил 340 000. Броят на издадените в Китай визи също е нараснал значително — от 560 000 визи през 2008 г. на 1 026 000 през 2011 г. В Русия през 2011 г. са издадени 5 152 000 визи спрямо 3 500 000 през 2007 г.

Може обаче да се предприемат още мерки за увеличаване на туристическите потоци от държавите, от които могат да пристигат все повече туристи с нарастваща покупателна способност.

Все по-лесно пътуване

Действащият визов режим е предпоставка за сериозни постижения, а редица пречки биха могли да отпаднат, ако консулствата на държавите членки прилагат правилно Визовия кодекс. По-конкретно консулските служби трябва да спазват 15-дневния срок за определяне на среща и 15-дневния срок за вземане на решение по дадено заявление за виза, да осигурят формуляри за заявления на езика на съответната държава и да разгледат възможността за издаване на многократни входни визи.

В дългосрочен план може да се разгледа възможността за евентуални промени на действащите визови правила, в т.ч.:

  • ускоряване и съкращаване на процедурите (преосмисляне на всички стъпки на процедурата, включително подаването на заявлението за виза от посредници/туристически агенции и предварителна консултация);

  • изясняване на определението за това коя е консулската служба, компетентна за обработката на заявлението за виза;

  • опростяване на формуляра за заявлението;

  • опростяване/уточняване на изискванията за придружаващи документи;

  • изясняване на правилата за освобождаване от такси за издаване на виза;

  • изясняване на правилата относно издаването на многократни входни визи;

  • подобряване на консулската организация и сътрудничество, например чрез преразглеждане на нормативната уредба за общи центрове за приемане и обработка на заявления, улесняване на установяването на такива центрове и на тяхното функциониране;

  • засилване на местното шенгенско сътрудничество (хармонизиране на практиките в областта на визовата политика в държавите от Шенген) за повишаване на неговата ефикасност.

Освен това трябва да се вземе предвид и технологичното развитие. Така например в най-скоро време се очаква Комисията да представи законодателни предложения за „Интелигентни граници“ (вж. съобщения IP/11/1234 и MEMO/11/728 от 2011 г.), с които се цели осигуряване на по-равномерни пътнически потоци на външните граници на ЕС.

За повече информация вж. MEMO/12/838.

Полезни връзки

Уебсайт и Туитър на европейския комисар Сесилия Малмстрьом

Уебсайт и Туитър на ГД „Вътрешни работи“

Уебсайт и Туитър на заместник-председателя на Европейската комисия Антонио Таяни

Уебсайт на ГД „Предприятия и промишленост“ (туризъм)

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar