Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 6.

Az uniós kiadások átlagos hibaaránya harmadik éve 4% alatti: a Számvevőszék éves jelentése

Az uniós költségvetésből a tavalyi évben teljesített kifizetések túlnyomó többsége – nem tartalmazott számszerűsíthető hibát. A Számvevőszék éves jelentésében megerősítette, hogy 2011-ben az uniós kiadások átlagos számszerűsíthető hibaaránya stabilan 4% alatt maradt. Az EU beszámolója az egymást követő ötödik évben kapott jó minősítést a Számvevőszéktől.

„Az elmúlt néhány évben a Bizottság betartotta az uniós források magas színvonalú kezelésének és ellenőrzésének biztosítására irányuló ígéretét. A mi munkánk semmiképp nem ért véget, viszont ideje, hogy a partnereink is nagyobb szerepet vállaljanak”, nyilatkozta Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint az auditért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos. „A tagállamok ezt két egyszerű lépéssel tehetik meg: Első lépésként jóváhagyhatják a Bizottság által az új programozási időszakra javasolt egyszerűbb szabályokat. Az egyszerűbb szabályokat könnyebb betartani és ellenőrizni, ami hozzájárulhat az uniós kiadásoknál vétett hibák számának drasztikus csökkentéséhez. Második lépésként – és itt megismételném a tagállamokhoz intézett kérésemet ‑ vegyék komolyabban feladataikat, amikor az uniós adófizetők pénzének védelméről van szó. Sokat segíthet, ha a tagállamok valamivel nagyobb erőfeszítést tesznek a projektek megfelelő ellenőrzése és a szabálytalanul felhasznált források visszafizettetése érdekében, különösen e gazdaságilag nehéz időszakban.”

A Számvevőszék mai jelentése megerősíti, hogy az uniós források kezelése az elmúlt évtizedben következetesen javult. Ez különösen jelentős, tekintve hogy a jelenlegi programozási időszak a végéhez közeledik, ami azt jelenti, hogy a kifizetések volumene és a hozzájuk kapcsolódó beszámolási követelmények az elmúlt évekhez képest lényegesen megnövekedtek 2011-ben. A hibaarány mégis stabil maradt.

A hibák nem jelentik az uniós pénzek elvesztését, elpazarlását vagy a csalás gyanújának felmerülését. A csalás valójában a teljes uniós költségvetésnek csupán 0,2%-át érinti, és felfedésére komoly eszközök állnak rendelkezésre, így csalás előfordulása esetén a pénz visszaszerezhető. A Számvevőszék által említett hibaarány azt jelenti, hogy a pénzt nem kellett volna kifizetni, mert az adott projekt nem felelt meg az uniós finanszírozásra feljogosító részletes szabályoknak. Amennyiben hibák fordulnak elő, szilárd mechanizmusok lépnek működésbe a felfedésükre és kijavításukra.

Előzmények

Az uniós kiadások átlagos hibaaránya az egymást követő harmadik évben 4% alatti, és néhány terület, például a külső segélyezés, a fejlesztés, a bővítés, illetőleg az igazgatás ismét lényeges hibáktól mentes volt az elmúlt évben. 2011-ben a legjelentősebb javulást a kohéziós politika érte el, amely Európa-szerte a versenyképesség és a növekedés elősegítésére irányuló projekteket finanszíroz. Ezen a területen a hibaarány 2010-hez képest több mint 2,5 százalékponttal csökkent.

A mezőgazdaság terén 2010-hez képest nőtt a hibaarány, részben amiatt, hogy a Számvevőszék most első alkalommal a kölcsönös megfeleltetési kötelezettségeket is bevonta a számításaiba. A Számvevőszék jelentésében megjegyzi, hogy a Bizottság már megállapította e terület lényeges problémáit, és korrekciós intézkedéseket tett annak biztosítása érdekében, hogy ne vesszen el a pénz.

A Bizottság kiemelten foglalkozott azzal is, hogy egyszerűsítse az uniós forrásokra vonatkozó szabályokat. Ezáltal nemcsak hozzáférhetőbbé válnak az uniós források az igénylők számára, de az uniós kiadásokhoz kapcsolódó szabályok alkalmazása és érvényesítése is könnyebbé válik, tovább csökkentve a hibákat.

A 2012. október 25-én elfogadott új költségvetési rendelet már tartalmaz lényeges egyszerűsítési intézkedéseket, valamint olyan rendelkezéseket, amelyek minden szinten javítják az uniós források ellenőrzését.

A Tanács és a Parlament által jelenleg tárgyalt, a programok következő generációjára (2014–2020) vonatkozó bizottsági javaslatok egy sor új intézkedést tartalmaznak, amelyek tovább javítják az uniós források kezelését. Többek között szigorúbb korrekciós intézkedések alkalmazhatók abban az esetben, ha a tagállamok elmulasztják a szabálytalanságok határidőn belüli kezelését, új rendszerben történik majd a célkitűzések megvalósulása felé tett lépések nyomon követése, valamint a nemzeti irányító hatóságok számára kötelező lesz egy számviteli megbízhatósági nyilatkozat aláírása.

További lépések

A Számvevőszék éves jelentésének közzétételét követően a Tanács ajánlást intéz az Európai Parlamenthez arra vonatkozóan, hogy mentesíthető-e a Bizottság költségvetése. Ezen ajánlás alapján az Európai Parlament 2013 májusában szavaz a 2011. évi költségvetésre vonatkozó mentesítési állásfoglalásáról.

További információért lásd: MEMO/12/833

Kapcsolattartók:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar