Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

V Nikózii/Bruseli 5. novembra 2012

Vyhlásenie víťazov prvej ceny Marie Curie

Dnes boli na slávnosti v Nikózii na Cypre vyhlásení prví víťazi novej ceny Marie Curie, ktorá je iniciatívou Európskej komisie a udeľuje sa za výnimočné úspechy vo výskume. Traja víťazi (podrobné informácie v prílohe) sú Dr. Gkikas Magiorkinis z Grécka v kategórii nádejný talent vo výskume, Dr. Claire Belcherová zo Spojeného kráľovstva za sprostredkovanie vedy a Dr. Sarit Sivanová z Izraela za inovácie a podnikanie. Na slávnosti odovzdala všetkým vedcom cenu Androulla Vassiliouová, európska komisárska pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. Udeľovanie cien prebieha v rámci konferencie zameranej na budúcnosť akcií Marie Curie a programu Horizont 2020, ktorý navrhla Komisia a ktorého suma 80 miliárd EUR je určená na investície do výskumu a inovácií. Podľa návrhu sa má v období 2014 – 2020 vyčleniť na akcie Marie Curie viac ako 5,75 miliardy EUR. Z tohto programu sa od jeho začiatku v roku 1996 podporilo odborné vzdelávanie, mobilita a rozvoj zručností viac ako 65 000 výskumníkov.

„Túto novú cenu sme vytvorili, aby sme vyzdvihli vynikajúcu kvalitu a talent najlepších mladých výskumných pracovníkov Európy. Blahoželám víťazom, ktorí sa všetci vyznamenali vo svojich príslušných oblastiach. Je veľmi dôležité, aby sme naďalej výrazne investovali do európskeho výskumu, ktorý prispieva k riešeniu vážnych spoločenských otázok v oblastiach, ako sú zdravie a životné prostredie, a ktorý je dôležitý aj pre európske hospodárstvo. Dúfam, že cena Marie Curie povzbudí ďalších výskumných pracovníkov a inšpiruje viac mladých ľudí – najmä dievčat –, aby uvažovali nad vedeckým povolaním“, povedala komisárka.

Gkikas Magiorkinis bol ocenený za sledovanie globálneho šírenia vírusu hepatitídy C (HCV). Život ohrozujúci vírus napáda pečeň a zasiahol približne 150 miliónov ľudí vo svete. Claire Belcherová bola ocenená za výskum geologického vývoja Zeme a jeho vplyvu na život rastlín a zvierat. Na túto tému pravidelne zameriavala širšiu pozornosť svojimi vystúpeniami v televízii a v médiách. Sarit Sivanová vyvinula inovatívnu liečbu bolestí spodnej časti chrbtice, ktoré sú spôsobené degeneráciou platničiek v chrbtici.

„Súťaž o cenu bola veľmi vyrovnaná a vysoká kvalita práce víťazov jasne dokazuje potenciál európskeho výskumu a potrebu pokračovať v podpore mnohých talentov“, povedala profesorka Anne Gloverová, hlavná vedecká poradkyňa Európskej komisie a členka poroty. Členmi medzinárodnej poroty, ktorá bola zložená z popredných akademikov, vedcov a odborníkov, boli profesor Pierre Joliot, uznávaný francúzsky biológ a vnuk Marie Skłodowskej-Curie, profesor Christopher Pissarides, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu v roku 2010, a Maria Da Graça Carvalhová, poslankyňa Európskeho parlamentu a bývalá portugalská ministerka vedy, inovácií a vysokoškolského vzdelávania.

Základné informácie

Cena Marie Curie podporuje úspechy najlepších držiteľov grantov v rámci akcií Marie Curie v troch kategóriách:

  • sprostredkovanie vedy,

  • inovácie a podnikanie,

  • nádejný talent vo výskume.

Cieľom tejto ceny je povzbudiť vedcov, aby rozšírili svoju oblasť excelentnosti o inovácie, podnikanie a sprostredkovanie vedy. Okrem toho zviditeľní víťazných výskumných pracovníkov a ich hosťujúce inštitúcie a zároveň zvýši prestíž akcií Marie Curie.

Ako boli vybraní víťazi ceny?

Nominácie predložili členovia výskumného spoločenstva. Obmedzili sa na súčasných a bývalých výskumných pracovníkov akcií Marie Curie, ktorí sú financovaní v rámci šiesteho alebo siedmeho rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj (RP6 a RP7).

Víťazov vybrala porota zložená z významných odborníkov podľa súboru kritérií v každej kategórii.

Akcie Marie Curie

Akcie Marie Curie, ktoré majú na obdobie 2007 – 2013 rozpočet 4,7 miliardy EUR, podporujú kariéru výskumných pracovníkov v Európe prostredníctvom programov, ktoré riadi Výkonná agentúra pre výskum Európskej komisie. Akcie Marie Curie umožnili od roku 1996 viac ako 65 000 výskumným pracovníkom z takmer 130 rôznych krajín odborne sa vzdelávať alebo uskutočňovať výskumnú prácu v zahraničí.

Komisia navrhla zvýšiť financovanie pre akcie Marie Curie na 5,75 miliardy EUR v rámci programu Horizont 2020. O návrhu Komisie teraz rokujú Európsky parlament a členské štáty. Program je pomenovaný podľa dvojnásobnej nositeľky Nobelovej ceny, francúzsko‑poľskej vedkyne, priekopníčky vo výskume rádioaktivity a objaviteľky polónia. Od roku 2014 sa fond premenuje na akcie Marie Skłodowskej-Curie.

Konferencia Akcie Marie Skłodowskej-Curie v programe Horizont 2020. Regionálny a medzinárodný dosah.

Konferencia, na ktorej sa zúčastní vyše 250 odborníkov a tvorcov politiky, sa bude zameriavať na budúcnosť akcií Marie Skłodowskej-Curie v rámci programu Horizont 2020.

Ďalšie informácie

Najčastejšie otázky o akciách Marie Curie (MEMO/12/830)

Európska komisia: akcie Marie Curie

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na sieti Twitter @VassiliouEU

Kontaktné údaje:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Príloha: Profily víťazov ceny Marie Curie

Dr. Claire M. Belcherová, kategória sprostredkovanie vedy

Dr. Belcherová (34) prednáša o zemskom systéme na Univerzite v Exeteri, Spojené kráľovstvo. Zaoberá sa pravekými prírodnými požiarmi a ich dôsledkami pre život rastlín a živočíchov. Snaží sa vysvetliť, ako udalosti s celoplanetárnym významom, od náhlych nárazov asteroidov po globálne otepľovanie, po stáročia, ovplyvňovali zemský systém.

Práca Dr. Belcherovej bola zvolená pre účinnosť jej dosahu, inovatívny a kreatívny prístup a výnimočnú propagáciu v mienkotvorných médiách. Vystupovala v obľúbených televíznych a rozhlasových programoch, napísala početné články, napríklad v periodikách The New York Times, The Irish Times a Nature, a je aj autorka populárno-vedeckých článkov. Webová stránka Dr. Belcherovej bola vyzdvihnutá pre jej tvorivosť pri sprostredkúvaní vedy. Za svoju prácu získala štipendium Marie Curie na Univerzite v Dubline, Írsku (2007 – 2010), na Univerzite v Edinburghu a Univerzite v Exeteri, Spojené kráľovstvo (2010 – 2012).

Kontakt:

Louise Vennellsová, Media Relations Manager

University of Exeter

Tel.: 44(0)1392 722062 / 07827 309332

E-mail l.vennells@exeter.ac.uk

Dr. Sarit Sivanová, kategória Inovácie a podnikanie

Dr. Sivanová je odborná asistentka na katedre inžinierstva v oblasti biológie a medicíny Technologického ústavu Technion-Izrael, Haifa (Izrael). Bola nominovaná za svoju inovatívnu prácu s materiálmi, ktoré dokážu obnoviť biomechanickú funkciu degenerovaných platničiek v chrbtici.

Degenerácia platničiek spôsobená postupnou stratou niektorých ich hlavných zložiek, spôsobenou najmä starnutím, vedie k zníženiu biomechanickej funkcie, ktorým je postihnutá chrbtica. Bolesti spodnej časti chrbtice vznikajúce prevažne v dôsledku degenerácie medzistavcovej platničky predstavujú obrovský klinický a hospodársky problém. Často sa liečia nákladným a invazívnym chirurgickým zákrokom.

Dr. Sivanová počas svojho štipendijného pobytu Marie Curie na Oxfordskej univerzite (Spojené kráľovstvo) vyvinula a úspešne otestovala biokompatibilné gélové materiály, ktoré môžu prostredníctvom neinvazívneho vstreknutia nahradiť stratené zložky platničiek a napodobniť ich fungovanie. Za túto prácu získala so svojimi kolegami cenu Najlepšia inovačná technológia pre platničky, ktorú udeľuje periodikum Orthopedics This Week.

Porota vyzdvihla vedecké odborné znalosti Dr. Sivanovej, jej inovatívnosť, podnikateľský prístup a jej schopnosť komerčne zužitkovať zistenia primárneho výskumu. Vyvinula početné inovácie, je držiteľkou obdivuhodného množstva patentov a prispela tiež k vytvoreniu spoločnosti, ktorá v súčasnosti vykonáva klinické skúšky týkajúce sa súvisiaceho výskumu.

Kontakt:

Amos Levav, Press officer

Technion –IIT,

Tel.: + 972-4-8292734

E-mail: press@tx.technion.ac.il

Dr. Gkikas Magiorkinis, kategória nádejný talent vo výskume

Dr. Magiorkinis (34) sa špecializuje na výskum ľudských vírusov, predovšetkým vírusu hepatitídy C (HCV) a vírusu nedostatku ľudskej imunity (HIV). Za najsľubnejší talent vo výskume bol zvolený pre svoj inovatívny spôsob sledovania globálneho šírenia vírusu HCV.

Dr. Magiorkinis analyzoval molekulárne sekvencie HCV a prvýkrát preukázal, že najbežnejšie typy HCV sa globálne rozšírili krátko po druhej svetovej vojne z rozvinutých krajín do rozvojových, čo zodpovedá rozšíreniu používania krvnej transfúzie a intravenózneho užívania drog.

Dr. Magiorkinis prezentoval dve inovácie, ktoré umožnili presnú rekonštrukciu histórie HCV. Najskôr analyzoval časti vírusového genómu, ktoré sa v priebehu času najviac menili. Potom použil novú metódu na kombináciu molekulárnych informácií z rôznych častí genómu. Uverejnil vyše 20 štúdií a komentárov, niektoré z nich v popredných vedeckých časopisoch.

Dr. Magiorkinis je v súčasnosti štipendista Marie Curie na katedre zoológie a asistent na St. Cross College na Oxfordskej univerzite. Prednáša na Univerzite v Aténach, kde zároveň pôsobí ako konzultant, a zúčastňuje sa na viacerých výskumných projektoch.

Kontakt:

Pete Wilton, Press officer

Oxford Univeristy

Tel.: +44 1865280528

E-mail: pete.wilton@admin.ox.ac.uk


Side Bar